Latvijā
Politika

Krievija rekomendējusi Latvijai pārskatīt Valsts valodas likumu 30

Foto – LETA

ANO Cilvēktiesību padomes Vispārējā periodiskā pārskata darba grupas 24.sesijā Krievija rekomendējusi Latvijai pārskatīt Valsts valodas likumu, liecina Vispārējā periodiskā pārskata darba grupas ziņojuma projekts.

Sadaļā par rekomendācijām, kurām Latvija nepauda atbalstu, vērsta uzmanība uz Paragvajas izteikto aicinājumu īstenot politikas, kas garantē lingvistisko minoritāšu pārstāvjiem visas cilvēktiesības, tostarp pārskatot Valsts valodas likumu un atceļot tos pantus, kas varētu vājināt viņu tiesības.

Krievija rekomendējusi pārskatīt Valsts valodas likumu, kas diskriminē lingvistiskās minoritātes attiecībā uz piekļuvi darba tirgum, un nodrošināt to, lai valsts iestādes pietiekami ņem vērā to personu sūdzības, kuras nepārvalda latviešu valodu, nodrošinot viņiem iespēju lietot savu dzimto valodu valsts iestādēs.

Savukārt Ungārija rekomendējusi nodrošināt iespēju lietot personvārdus, vietu nosaukumus, ielu nosaukumus un citas ģeogrāfiskās norādes mazākumtautību valodās, kā arī dot iespēju sazināties ar iestādēm mazākumtautību valodā tajās teritorijās, kur ievērojama iedzīvotāju daļa pieder pie šīm mazākumtautībām.

Saistītie raksti

Jau vēstīts, ka ANO dalībvalstis Latvijai cilvēktiesību jomā izvirza 173 rekomendācijas, iesakot risināt mazākumtautību integrācijas problēmas, nodrošināt patvēruma meklētāju tiesības, kā arī apkarot vardarbību ģimenē.

Rekomendāciju sākotnējo izvērtējumu veica Latvijas delegācija, pieņemot lēmumu atbalstīt 74 rekomendācijas, apņemoties līdz šā gada jūnijam izvērtēt 96 rekomendācijas, kā arī noraidot trīs rekomendācijas.

Latvija noraidīja tās rekomendācijas, kas aicināja mainīt valsts valodas politiku.

LA.lv