Kultūra
Literatūra

Kristīne Ducmane, “Rihards Zariņš” 16

“Neputns”, 139 lpp.

Perfekti pārzinādams daudzās grafikas tehnikas, šo prasmi viņš dāsni dāvāja saviem audzēkņiem Latvijas Māk­slas akadēmijas Grafikas meistardarbnīcā un Valstspapīru spiestuvē. Zariņa talants spoži izpaudās skrupulozi perfektajos naudaszīmju projektos un gatavajās zīmēs, gan Krievijas impērijā, gan starpkaru Latvijas Republikā darinot starptautiski atzītus naudaszīmju šedevrus. Kā virtuozs zīmētājs viņš precizitāti apvienoja ar romantisku fantāzijas lidojumu, ilustrējot latviešu tautas pasakas un tautasdziesmas, tāpat piedalījās satīriskajā žurnālā “Svari”, izgatavoja daudz zīmējumu grāmatu vākiem, kā arī radīja ekslibrus, lietišķās un stājgrafikas darbus.

LA.lv