Kultūra
Kultūrpolitika

Kultūras ministrija lauž līgumu ar Literatūras centru; pieprasa atmaksāt 8813,92 eiro 16

Publicitātes foto

Kultūras ministrijā (KM) noslēgusies valsts budžeta līdzekļu izlietojuma pārbaude biedrībā “Latvijas Literatūras centrs” (LLC), LA.lv informēja KM sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Kauliņa.

Konstatēto pārkāpumu un trūkumu dēļ tiek izbeigts līdzdarbības līgums, kā arī pieprasīta iepriekš piešķirtā finansējuma atmaksa 8813.92 eiro apmērā.

“Lai gan LLC līdz 25. septembrim ir pildījis līgumā noteiktos uzdevumus, pārbaudē konstatētas būtiskas nepilnības valsts finansējuma izlietošanā un uzskaitē. Rezultāti liecina, ka LLC ir pārkāpis vairākus līguma nosacījumus,” norāda Kauliņa.

No LLC sniegtās informācijas nav iespējams gūt patiesu un skaidru priekšstatu par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, kas neatbilst Valsts kasē atvērto kontu mērķiem. LLC, īstenojot projektus, katram no tiem nav veicis atsevišķu līdzekļu uzskaiti, tādējādi ir konstatēts, ka no KM piešķirtā finansējuma uzskaites konta Valsts kasē ir veikta izdevumu apmaksa arī par Valsts kultūrkapitāla fonda finansētiem projektiem.

Tāpat konstatēts, ka Valsts kases kontā ir neatbilstoši mazs līdzekļu atlikums – no KM finansējuma pēc LLC iesniegto atskaišu datiem Valsts kasē patlaban vajadzētu būt 8813.92 eiro, taču tajā ir vien 34.03 eiro. 9. oktobrī KM ir nosūtījusi LLC paziņojumu par līguma laušanu un finansējuma atmaksu 8813.92 eiro apmērā.

Lai nodrošinātu svarīgu literatūras nozares funkciju izpildi arī turpmāk, KM 29. septembrī uz sanāksmi aicināja Latvijas Literatūras un grāmatniecības padomi, informējot par situāciju, kā arī uzklausīja nozares pārstāvju viedokļus. Padome izveidoja darba grupu, kura tikās 6. oktobrī, lai apspriestu turpmāko literatūras nozares funkciju sadalījumu.

Darba grupa piedāvā izvērtēt literatūras funkciju un uzdevumu sadalījumu starp dažādām nozares institūcijām, tādējādi līdzsvarojot atbildību par veicamajiem darbiem. Par darba grupas sagatavoto priekšlikumu vēl tiks diskutēts literatūras nozares institūciju vidū, un nākamā apspriede par šo jautājumu KM plānota 27. oktobrī.

LA.lv