Laukos
Mežsaimniecība

“Silava” patentē līdzekli pret celmu trupi0

Foto – Tālis Gaitnieks, http://miko.ldm.gov.lv/

LVMI “Silava” pētnieki atraduši un patentējuši Latvijas izcelsmes sēnes izolātu, kas ierobežo sakņu trupes izplatību, kura nodara tautsaimniecībai milzīgus zaudējumus.

Līdz šim ir tā – kad mežā zāģē skuju kokus, celmus apstrādā ar Somijā ražoto bioloģisko preparātu, kura pamatā ir lielā pergamentsēne, kas attīstās uz celmiem, bet nav bīstama augošiem kokiem. Jo lielāku platību uz celma aizņem šī dzīvai koksnei nekaitīgā sēne, jo mazāk vietas paliek sakņu piepei – sēnei, kas no celma saknēm pāriet uz dzīvajiem kokiem. Taču problēma ir tā, ka šo preparātu daudzus gadus milzīgos apjomos lieto visā Eiropā. Tas var atstāt negatīvu ietekmi uz sēņu daudzveidību. Un somi arī necenšas atrast un ražot suspensiju no cita sēnes izolāta, jo jauna aizsardzības līdzekļa reģistrēšana, lai to varētu izmantot visā Eiropā, prasa lielu naudu.

Tomēr mūsu meža zinātnieki strādā pie tā, lai ilgtermiņā nebūtu jāizmanto somu preparāts.

Dr. silv. Tālis Gaitnieks: “Mums ir divi patenti. Sēne ir, taču nav tehnoloģijas, kā to dabūt suspensijā.”

Somi to ir “atkoduši”, kaut arī tas nav bijis viegli. Polijā to dara vienkārši – audzē sēni zāģu skaidās un tad tās šķīdina ūdenī. Bet pagatavot suspensiju pamanījušies tikai somi. Krājas kopšanas cirtes laikā valsts mežos, kad nozāģē koku, visus celmus uzreiz nosmidzina ar preparātu, kas satur trupi izraisošās sēnes konkurenti – sēni, kas sastopama tikai uz nedzīvas koksnes un kur trupes sēnes sporas netiek klāt. Tā ir bioloģiskā aizsardzība. Teorētiski LVMI “Silava” varētu piedāvāt savu, Latvijas preparātu, bet nav tehnoloģijas preparāta pagatavošanai.

T. Gaitnieks: “Darbu var izdarīt tikai komandā. Un man ir laimējies, ka mūsu institūtā ir tik čaklas bioloģes.” Gan profesors no Upsalas universitātes Rimvīds Vasaitis, gan somu profesors Kari Korhanens, kuri ir vieni no zinošākajiem pasaulē par trupi iztaisošām sēnēm, mūsu darbu ir novērtējuši ļoti augstu. Savukārt somu profesors Jarko Hantula atzina, ka tik liela apjoma kvalitatīvu darbu tik īsā laikā varot paveikt tikai Latvijā un Lietuvā. Tas bija Rimvīds Vasaitis, kurš man teica – tev ir labākā komanda pasaulē! Teiktajam var tikai piekrist un būt pagodinātam par iespēju strādāt šādā komandā. Ir vairākas pētījumu jomas, kurās mūsu institūtā ir veikti līdz šim nozīmīgākie pētījumi pasaulē, piemēram, par baltalkšņa un melnalkšņa trupi izraisošām sēnēm, par sakņu piepes bioloģiju un jau iepriekš minēto sakņu trupes izplatību ierobežojošo sēni.

Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.

LA.lv