Laukos
Politika

LAD neturpinās pārbaudes par plūdu kompensāciju saņemšanu0

Foto: no LAD arhīva

Lauku atbalsta dienests (LAD) neturpinās pārbaudes ar mērķi pārliecināties, vai pieteiktās platības, kas cieta plūdos un lietavās 2017.gadā augustā un septembrī, ir bijušas atbilstošas kompensācijas saņemšanai, jo šis darbs ir noslēdzies, informēja LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Kristīne Ilgaža.

“LAD pārbaudes ir veicis, tās vairāk netiks turpinātas – esam pārbaudījuši visus gadījumus, par kuriem bija sūdzības, kā arī tās saimniecības, kuras atlasījām pēc dienesta riska atlases metodes. Jāuzsver, ka šis bija ārkārtas pasākums, kur 100% visos gadījumos pārbaudījām saimniecības pirms tās saņēma kompensācijas – brīdī, kad saimniecības pieteicās kompensācijas saņemšanai,” sacīja Ilgaža.

Jau ziņots, ka LAD 2017.gada nogalē saņēma sūdzības par negodprātīgu rīcību astoņās saimniecībās un divos pagastos, piesakoties plūdu seku novēršanai paredzētajām kompensācijām. Tāpēc LAD izlases veidā veica atkārtotas kontroles, lai pārliecinātos, vai pieteiktās platības, kas cieta plūdos un lietavās 2017.gadā augustā un septembrī, ir bijušas atbilstošas kompensācijas saņemšanai.

Kopumā LAD atkāroti apsekoja 49 saimniecības (5475 hektāru platībā). Kontroļu rezultātā četrās saimniecībās (169 hektāros) tika konstatēts, ka pēc kompensāciju saņemšanas tomēr ir novākta raža, kas nebija ļauts. Šīm saimniecībām kompensācijās saņemtos finanšu līdzekļus – kopumā 37,3 tūkstošus eiro – LAD pieprasījis atmaksāt.

Lai kompensētu postījumus, Latvijas valdība akceptēja 14,87 miljonu eiro izmaksāšanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Tāpat no šīs budžeta programmas tika nolemts piešķirt 98 300 eiro Lauku atbalsta dienestam un 13 285 eiro Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram neparedzēto izdevumu segšanai, kas saistīti ar plūdos cietušo platību apsekošanu.
Vairāk par plūdu kompensācijām lasiet šeit

LA.lv