Uncategorized

LAD: šogad samazinājušās neprecizitātes tiešmaksājumu pieteikumos 16

Foto: LETA

Šogad, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies neprecizitāšu skaits lauksaimnieku pieteikumos par vienoto platību maksājumiem, norādīja Lauku atbalsta dienesta (LAD) Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Kristīne Ilgaža.

Viņa teica, ka viens no iemesliem, kāpēc neprecizitāšu šogad kļuvis mazāk, ir LAD veiktās papildus aktivitātes pagājušajā gadā, lai uzlabotu platību maksājumu saņēmēju sniegtās informācijas precizitāti.

Ilgaža sacīja, ka visbiežāk pieļautās kļūdas pieteikumos ir problēmas ar lietošanas tiesībām – nav rakstveida saskaņojuma starp zemes lietotāju un zemes īpašnieku. Tāpat nereti lauksaimnieki deklarē vairāk platības nekā apsaimnieko, kā arī dažkārt zemes īpašnieki piesaka zemi, kas netiek kopta. Līdz ar to zeme nav atbilstoša atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja teica, ka kļūdas apgrūtina administrēšanas darbu. “Piemēram, ja kļūdainu informāciju par zemes platību iesniedz viens zemnieks, tas var radīt problēmas arī citiem saimniekiem, kuru zemes atrodas blakus,” sacīja Ilgaža.

Vienotais platības maksājums ir maksājums lauksaimniekam, ko piešķir par lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Iesniegumu vienotās platības maksājumu atbalstam lauksaimnieki varēja iesniegt līdz 2013.gada 15.maijam, savukārt līdz 10.jūnijam lauksaimnieki varēja iesniegt papildinājumus un labojumus platību maksājumu iesniegumam, bet no 11.jūnija līdz 15.jūnijam – labojumus iesniegumam, pielikumiem un kartēm, ja līdz 10.jūnijam bija pieteikušies uz attiecīgo atbalsta veidu.

Šā gada oktobra pēdējā nedēļā LAD sāka veikt avansa maksājumus lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu atbalstam (MLA), bet novembrī – vienotā platību maksājuma un bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta (BLA) avansu izmaksu. Lēmumu par 2013.gada platību maksājumu piešķiršanu un to izmaksu LAD veiks līdz 2014.gada 30.jūnijam.

LAD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas administrē Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda līdzekļus un tiešos maksājumus zemniekiem.

LA.lv