Uncategorized

Lai dievnami slietos stalti
 16

Foto – Anda Krauze

Pēdējā gadu desmita laikā Rietumu Banka un Rietumu Bankas labdarības fonds (Fonds) ir sniedzis atbalstu visām lielākajām Latvijas reliģiskajām konfesijām. Piešķirts finansējums vecticībnieku draudzes baznīcas remontam Liepājā, pareizticīgo draudzei Valkā, restaurētas Sv. Jāņa baznīcas vitrāžas, finansēti Rīgas Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas celtniecības darbi, atbalstītas baznīcu labdarības virtuves u. c. 


 

Dažādus projektus un lūgumus palīdzēt dievnamiem Fonds saņem bieži, taču visiem palīdzēt nespēj , tādēļ 2012. gada rudenī, sadarbojoties ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI), nolēma rīkot baznīcām projektu konkursu. Tajā ļauts piedalīties ar projektiem visām reliģiskajām organizācijām, un turklāt ir skaidri noteikti projektu atlases un vērtēšanas kritēriji – tātad viss process norisinās saprotamāk un caurspīdīgāk, jo ne vienmēr Fonda valdei pašu spēkiem ir viegli izlemt, kurai baznīcai piešķirt atbalstu un kur palīdzība ir nepieciešama vairāk kā citur. Projektu konkursa gaitā atlasa un finansē projektus, kuru īstenošana spēs saglabāt reliģisko draudžu kultūras un vēstures pieminekļus.

Pirmajā projektu konkursā ”Latvijas sakrālais mantojums” saņemti ap 100 projektu, kurus iesūtīja dažādu konfesiju draudzes no visas Latvijas. No tiem septiņi ir atbalstīti.

 

 

Ārdurvīm – senais izskats


Lorem ipsum2
FOTO: Leta2

Asares evaņģēliski luteriskā baznīca no Rietumu Bankas labdarības fonda saņēmusi finansējumu dievnama koka ārdurvju restaurācijai. Ieejas durvis ir vēsturiskas, kopš 1820. gada saglabājies unikāls tās rokturis – tas ir vienīgais tāda veida rokturis Latvijā. Baznīca celta 19. gs.

Draudzes priekšnieks Valērijs Venediktovs:

– Lai gan mūsu draudze ir neliela (41 loceklis, aktīvie ir apmēram puse), viņu ziedojums šim projektam bija dāsns – Ls 209, saņēmām atbalstam arī Ls 300 no Aknīstes novada pašvaldības. Paldies visiem ziedotājiem, kas apzinājās šīs baznīcas kultūrvēsturisko vērtību! Durvis ir valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Durvju restaurācija ir jau faktiski pabeigta – restaurēta durvju kārba, tajā ievietotas masīvās vērtnes, kas nostiprinātas eņģēs ar skrūvju un kalto naglu palīdzību. Notīrītas apmales un noslīpētas vērtnes, uzstādīta slēdzene. Ar pagaidu krāsu nokrāsotas durvis, to kārba. Vienīgi jāsagaida siltāks laiks, lai gaisa temperatūra sasniegtu +18 grādus, tad ņemsim nost pagaidu krāsu un klāsim plānā kārtiņā speciālo krāsu, kas sagatavota uz lineļļas bāzes pēc senām receptēm. Darbus plānots pabeigt līdz 15. jūlijam.

 

Ar jaunu jumtu un krustu

Daugavpilī Grīvas Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca iesvētīta 1924. gadā. Projekta autors Vladimirs Šervinskis. Dievnamam ir izteiksmīgs arhitektoniskais veidojums, raksturīgi kokgriezumi: tie rotā telpas un priekštelpas jumta dzegu, ieejas fasādes augšdaļu, torņa dzegas, kā arī zvanu torni. Dievnamā ir 11 ikonas, kas datētas ar 17. gs. beigām. Šā dievnama jumta un torņa remontam Rietumu Banka atvēlēja trīs tūkstošus latu.

Baznīcas pārstāvis Vladimirs Osipovs:

– Esam ļoti pateicīgi gan Rietumu Bankai, gan vietējās SIA ”Anka Plus” meistariem (vadītājs Jevgeņijs Andrejevs), ar kuru rūpēm baznīca ieguvusi jaunu izskatu. Viņi restaurēja jumtu, nomainīja vecās detaļas, bojāto pārsegumu, pārkrāsoja. Jaunu spozmi ieguva arī kupols. Pēc savas iniciatīvas un par saviem līdzekļiem firma uzlika jaunu krustu, salaboja lūku uz zvanu torni.

 

Šogad konkurss turpinās!

Rietumu Bankas labdarības fonda padomes priekšsēdētājs Arkādijs Suharenko pastāstīja, ka projektu konkursu ”Latvijas sakrālais mantojums” vēlētos turpināt arī citus gadus.

– Es jau sen vēlējos īstenot projektu, lai palīdzētu daudzajām Latvijas reliģiskajām konfesijām. Esmu pārliecināts, ka jāpalīdz neatkarīgi no nacionālās vai reliģiskās piederības, tādēļ no sirds priecājos, ka mums ir radusies šāda iespēja, – atzina A. Suharenko.

Arī šogad projektu konkursam pieejamais finansējums būs 15 000 latu, vienam projektam – līdz 3000 latiem. Pieteikumus var iesniegt līdz šā gada 10. maijam. Ar projektu konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapu un citu informāciju varat iepazīties Fonda mājas lapā www.rblf.lv.

 

 

 

LA.lv