Ekonomika
Īpašums

Lai nebūtu jāpārmaksā nodoklis1

Foto pixabay.com

No 2018. gada 1. janvāra daudzbērnu ģimene var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā arī tad, ja tā dzīvo vectēvam vai vecmāmiņai piederošā īpašumā. Lai to saņemtu, 1. janvārī mājoklī jābūt deklarētam gan bērnu tēvam vai mātei kopā ar vismaz trim bērniem, gan mājokļa īpašniekam.

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks Ilmārs Ziedonis atzīst, ka rīdzinieki bieži nemaz nezina, ka var saņemt arī citas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides – gan likumā noteiktās, gan vietējo pašvaldību saistošajos noteikumos ierakstītās. Uzskatāms piemērs pērn bijusi Latvijā pazīstamā gleznotāja Džemma Skulme, kurai par ģimenes privātmāju Mežaparkā nodoklis bijis aprēķināts 3500 eiro apmērā. Lai spētu to samaksāt, māksliniece pat sākusi iztirgot ģimenes relikvijas. Un tikai vēlāk atklājies, ka viņas ģimenei ir tiesības uz nodokļa atlaidi 50% apmērā.

Kā atzīst Ilmārs Ziedonis, pagājušajā gadā nodokļa atvieglojumus saņēma 72 432 nodokļu maksātāji, to skaitā gan fiziskas, gan juridiskas personas. Atvieglojumi ģimenēm ar bērniem veido aptuveni pusi no visu piešķiramo atvieglojumu apjoma jeb 3,36 miljonus eiro. Pērn Rīgā atvieglojumus saņēma 39 877 ģimenes ar bērniem, to skaitā arī tās ģimenes, kurās aug viens vai divi bērni un kurām tāpat ir tiesības uz nodokļa atlaidēm attiecīgi 50 un 70% apmērā. Nodokļa atlaides var saņemt 23 iedzīvotāju grupas.

Kā skaidro Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē, lai saņemtu nodokļa atvieglojumu, piemēram, ģimene ar diviem bērniem, kurai pieder divi dzīvokļi, būtu rūpīgi jāapsver, kurā dzīvoklī deklarēt bērnus, ņemot vērā dzīvokļu kadastrālās vērtības. Ja viena dzīvokļa kadastrālā vērtība ir augstāka, tad, iespējams, izdevīgāk būtu tajā deklarēt abus bērnus, lai saņemtu 70% atvieglojumus par augstāk novērtēto nekustamo īpašumu. Ja kadastrālās vērtības pārlieku neatšķiras, varbūt izdevīgāk “sadalīt” bērnus uz abiem dzīvokļiem, lai par katru saņemtu atvieglojumus 50% apmērā.

“Tāpēc es aicinu rīdziniekus – gan tos, kuriem ir bērni, gan citus – laikus noskaidrot, kādi ir šie atvieglojumi un kam tie pienākas, lai lieki nebūtu jāpārmaksā,” turpina Ilmārs Ziedonis, “nodokļa aprēķiniem mums vairs netrūkst ziņu par cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem arī ir tiesības saņemt nodokļa atlaides. Šos datus automātiski saņemam no Labklājības ministrijas. Tāpat automātiski saņemam datus par ģimenēm ar bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuri mācās skolā. Sarežģītāk ir ar nodokļa atlaidēm, kuras var saņemt arī ģimenes ar bērniem vecumā līdz 24 gadiem, kuri studē vispārējās, profesionālajās, augstākajās vai speciālajās mācību iestādēs pilna laika klātienes programmā. Par studējošo jaunatni mums ziņu trūkst tāpēc, ka Izglītības un zinātnes ministrijā šāds reģistrs nav izveidots. Tāpēc mājokļa īpašniekam jāvēršas ar iesniegumu Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē, pievienojot izziņu no tās mācību iestādes, kurā mācās viņa bērns vai mazbērns.”

Izglītības un zinātnes ministrijā man gan saka, ka šāds studējošo jauniešu reģistrs esot izveidots. Ja Rīgas pašvaldībā vai kādā citā par to vēl nezina, tad tā neesot ministrijas vaina. 2018. gada 1. janvārī dati par studējošajiem nodoti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, lai ģimenes ar bērniem varētu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. Ja līdz Rīgas vai kādai citai pašvaldībai šie dati nav nonākuši, tad drošībai, iespējams, tomēr jāizmanto Ilmāra Ziedoņa ieteikums.

 

NĪN atlaides

Pēc likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” nodokļa summa ir samazināma par 50% no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 500 eiro, par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 19 gadiem (arī aizbildnībā vai audžuģimenē pieņemti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Pēc Rīgas domes saistošajiem noteikumiem ģimenei ar vienu bērnu atlaide ir 50% apmērā, ģimenei ar diviem bērniem – 70% no aprēķinātās NĪN summas, bet ģimenei ar trīs vai vairāk bērniem – 90% no aprēķinātās nodokļa summas. Lai to saņemtu – 1. janvārī īpašumā ir jābūt deklarētam vismaz vienam no vecākiem kopā ar bērniem.

No 2018. gada 1. janvāra nodokļa atvieglojumus 90% apmērā varēs saņemt par dzīvokļiem, kuri ir privatizēti no pašvaldības vai privatizēti kā kooperatīvie dzīvokļi. Papildu nosacījumi atvieglojumu saņemšanai:

– dzīvojamās mājas galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu māja;

– dzīvojamajā mājā ir vismaz desmit dzīvokļa īpašumi;

– dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārņemtas no pašvaldības un ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums vai dzīvojamajā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums.

LA.lv