Uncategorized

Lai neiztukšo 16

Znots aizgāja dzīvot pie citas sievietes. Laulība nav šķirta. Meita palika mājā, kas iegādāta kopdzīves laikā. Māja reģistrēta uz znota vārda, taču meita tajā ir deklarēta. Vai znots drīkst mājā ik pa laikam atgriezties, lai paņemtu kādas mantas? 
Nellija N.

 

Protams, vīrietis jebkurā laikā drīkst ienākt savā mājā un paņemt personīgās mantas. Ja vēlas, var pilnvarot citu cilvēku to darīt. Arī pēc laulības šķiršanas sievai paliks viņas personīgās lietas. Ne vīrs, ne viņa pilnvarotā persona nedrīkst tās piesavināties. Ja laulātie nevarēs vienoties par mantu sadali, šo strīdu varēs risināt tiesā vienlaikus ar laulības šķiršanu. Tiesā varēs lemt arī par mājas sadali – kuram laulātajam kāda daļa pieder. Māja iegādāta laulības laikā, piedaloties sievai ar saviem līdzekļiem, tātad viņa uz daļu var pretendēt.Pat ja māja pilnībā piederētu vīram, sievai ir tiesības tajā dzīvot kā laulātajai, kamēr laulība nav šķirta.

 

LA.lv