Praktiski
Manas tiesības

Lai nerastos konflikti ar kaimiņiem – cik tālu no žoga drīkst stādīt kokus un kaut ko būvēt? 0

Foto – Shutterstock

Kādā attālumā no kaimiņa žoga drīkst stādīt tūju dzīvžogu, ko plānots audzēt līdz 3 m augstumā, un celt vasaras šķūnīti mājdzīvniekiem? ĀRIJA SKRĪVEROS

Dzīvžoga stādīšanas attālums no zemesgabala robežas nav ierobežots ne likumos, ne Skrīveru novada domes izdotajos saistošajos noteikumos. Vienīgi novada domes 2006. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr. 2 “Skrīveru pagasta teritorijas plānojums 2006.–2018. gadam. Apbūves noteikumi” 4.30.6. apakšpunktā ir noteikts koku un krūmu pieļaujamais attālums līdz ēkām, būvēm, inženiertīkliem (piemēram, krūmiem minimālais attālums līdz blakusesošam žogam ir 0,7 m, bet kokiem – 2 m).

– Lai nerastos strīdi ar kaimiņu zemesgabala īpašnieku par dzīvžoga aprūpi, jau iepriekš jāparedz tūju izmēri, tām pieaugot, tostarp jāņem vērā Civillikumā noteiktās kaimiņa tiesības, – piebilst Skrīveru novada domes juriskonsulte Līga Kāpostiņa.

Attiecībā uz mājlopiem paredzētās saimniecības ēkas (novietnes) būvniecību Skrīveru novada domes iepriekš minēto noteikumu 4.26. apakšpunktā noteikts, ka blīvi apdzīvotās vietās mājlopiem paredzētu saimniecības ēku nedrīkst ierīkot tuvāk par 15 m no kaimiņu dzīvojamo telpu logiem. Šo attālumu var samazināt līdz 6 m, ja saņemta kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas.

Lauku apbūves teritorijā nevienu ēku vai būvi nedrīkst ierīkot tuvāk par 4 m no zemesgabala robežas.

Šķūnīša būvēšana jebkurā gadījumā jāsaskaņo būvvaldē pirms būvdarbu uzsākšanas. Iesniedzamie dokumenti atkarīgi no būves paredzamās platības un tās lietošanas ilguma (pagaidu vai ilglaicīga būve).

LA.lv