Latvijā
Vēsture

Lai spētu izlasīt senos dokumentus0

Publicitātes attēls

Lai veicinātu prasmi salasīt un atšifrēt senus rokrakstus, kas ir vēstures pētniekiem ļoti svarīga prasme, sagatavots jauns izdevums “Palīglīdzeklis Latvijas arhīvu un bibliotēku 16. gadsimta – 20. gadsimta sākuma vācu rokrakstu paleogrāfijā” latviešu un vācu valodā, liecina informācija Latvijas Valsts vēstures arhīva mājas lapā.

Izdevums paredzēts plašai mērķauditorijai – arhīvu, bibliotēku un muzeju darbiniekiem, vēstures, mākslas vēstures un valodniecības studentiem un zinātniekiem, kā arī novadpētniecības un ģenealoģijas interesentiem –, kas ar tā palīdzību varēs apgūt prasmi salasīt vēsturiskos rokrakstus.

Grāmatā publicēti 48 dokumenti vai to fragmenti vācu valodā. Izdevumā iekļauts katras dokumenta lapas attēls un tam pretim – precīza teksta transkripcija, kuru analizējot un salīdzinot ar attēlu, iespējams izprast vēsturiskās rakstības īpatnības. Katram dokumentam dota anotācija latviešu un vācu valodā. Grāmatas ievadā latviešu un vācu valodā sniegts ieskats vācu rakstības attīstībā un publicēto dokumentu vēsturiskajā kontekstā. Izdevumu papildina paleogrāfijas apguvei un vēsturisko dokumentu interpretācijai noderīgas literatūras saraksts.

Grāmatu izdevis Latvijas Nacionālais arhīvs sadarbībā ar Latvijas arhīvistu biedrību. Tās sagatavošanu finansiāli atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds. Izdevuma sastādītāji ir kādreizējais Hannoveres Galvenā valsts arhīva direktors Dr. Manfrēds fon Betihers (Manfred von Boetticher) un Latvijas Valsts vēstures arhīva darbinieki Enija Rubina un Kārlis Zvirgzdiņš.

LA.lv