Praktiski
Manas tiesības

Lasītājs jautā: Vai, pirmoreiz precoties, no valsts var dabūt naudu kāzu izdevumiem?0

Foto – Shutterstock

Vai tā ir taisnība, ka, pirmoreiz precoties, no valsts var dabūt naudu kāzu izdevumiem? AINĀRS LIEPĀJĀ

Šāds apgalvojums neatbilst patiesībai. Valsts nesedz privātpersonu izdevumus, kas tiek tērēti kāzām, arī pirmās laulības izdevumus ne. Taču atsevišķas pašvaldības var savus iedzīvotājus atbalstīt ar kādiem īpašiem pabalstiem, paredzot to savos saistošajos noteikumos.

Līdz 2013. gada 18. februārim Liepājas domes saistošie noteikumi Nr. 22 paredzēja pabalstu kāzu jubilejās, ko piešķīra personām, kuras laulībā nodzīvojušas 50, 55, 60, 65 vai vairāk gadu, bet ne pabalstu par stāšanos laulībā vispār. Taču šie noteikumi zaudēja spēku, kad stājās spēkā Liepājas domes saistošie noteikumi Nr. 27, kas vairs neparedzēja pabalsta piešķiršanu par kāzu jubilejām.

Par iespējamu pabalstu, stājoties laulībā, varat interesēties arī pie sava darba devēja, kuram tāpat ir tiesības iekšējās kārtības noteikumos paredzēt šāda pabalsta piešķiršanu. Ja jūsu darbavieta ir valsts sektorā, tad darba devējam turklāt ir tiesības piešķirt ne vairāk kā trīs apmaksātas brīvdienas saistībā ar stāšanos laulībā.

LA.lv