Lasītāju viedokļi

Lasītājs: Latvijā nedrīkst celt mošejas un sinagogas! 0

Ir svarīgi, lai Latvijā neiznīcinātu latvisko ainavu (sk. Z. Dzeduļa rakstu “Dievnams vai svešas “maigās” varas simbols? 12. jūlijā).

 

Tā ir jāsaglabā nākamajām latviešu paaudzēm. Arī ainavai ir nacionālā identitāte, un te svarīgas ir arī reliģiskā kulta celtnes. Latvieši lielāko tiesu pieder katoļu vai luterāņu konfesijām. Abu šo reliģiju kulta celtņu ārējā forma ir samērā līdzīga. To baznīcu torņi ir pakāpeniski piramidāli smaili, tāpēc nedrīkst Latvijā celt mošejas ar minaretiem, sinagogas un pareizticīgo baznīcas, kuru torņiem ir sīpolveida forma. Sekosim Šveices piemēram! Lai nekropļotu izcilo, gadu tūkstošos attīstīto tradicionālo apdzīvoto vietu ainavu, šveicieši atteica musulmaņiem mošejas celtniecību. Arī mūsu pie­nākums ir nākamajām paaudzēm saglabāt ierasto latvisko ainavu ar vienkāršajiem smailajiem baz­nīcas torņiem.

Baisi apzināties, cik viegli un bez trokšņa un pretestības sveštautieši var sabojāt Latvijas izskatu. Šodien daudz vieglāk un vienkāršāk nekā 1940. gadā. Un neviens letiņš, sēžot atbildīgā amatā un saņemot par to algu, pat nepakustina ausi. Celtniecības beigās sveštautietis ju­tīsies kā savā etniskajā dzimtenē, toties latviešu patriots – kā izsūtījumā.

Man ir kauns, ka Jūrmalas domes latviskās izcelsmes deputāti, kuri balsoja par baznīcas celtniecību, ir zaudējuši patriotismu un nesaska­ta sveštautiešu vēlmi izkropļot mūsu kultūras savdabību. Šo kropļojumu iesāka jau cariskās Krievijas laikā.

Kāpēc arhitekti, kuru pienākums ir kultūras saglabāšana, izliekas neredzam šīs ļaunprātības? Šobrīd runā tikai par jaunās baznīcas aug­stuma samazināšanu, nevis par celtniecības aizliegšanu. Iebildums, ka cara laikā Jomas ielā tika uzcelta neliela pareizticīgo baznīciņa, bet krievu okupācijas laikā to nojauca, nav nopietns. Paši cēla, paši nojauca. Šodien Latvija it kā skaitās brīva. Ja tā tas ir, mums sting­ri jāraugās, lai saglabātos nacionālās savdabības AINAVA. Tā ir kultūras vērtība.

 

LA.lv