Latvijā
Novados

Latgalei plāno piesaistīt miljonus3

Foto – Create jobs 51/Shutterstock

Šodien Ministru kabineta komiteja konceptuāli atbalstījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Rīcības plānu Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2018.-2021. gadam.

Rīcības plānā iezīmēti īpašo reģionālas politikas atbalsta pasākumi Latgalei.

Rīcības plāna mērķis ir panākt reģionālo atšķirību mazināšanos, nodrošinot Latgales reģionā efektīvus pasākumus ekonomiskās aktivitātes stimulēšanai, jaunu darbavietu radīšanai un labklājības paaugstināšanai.

Pasākumi ir, piemēram, nodokļu atvieglojumi par izmaksām darbaspēka atalgojumā jaunām darba vietām.

Lai sasniegtu 1345 jaunas darba vietas (1% ietekmi uz bezdarba samazinājumu Latgales reģionā) un piesaistītās privātās investīcijas 81 751 182 eiro apmērā, nepieciešams nodrošināt kopējo finansējumu 81 751 182 eiro no Eiropas Reģionālā attīstības fonda. Šobrīd plānoti 52 247 026 eiro un papildus nepieciešami 29 504 156 eiro.

Plānojot jauno Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) finanšu instrumenta atbalstu, Rīcības plāna ietvaros tiks paredzēts finansējums Latgales uzņēmējdarbības centra darbībai. Programmai “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” indikatīvi iezīmēts kopējais finansējums 10 000 000 eiro donoru finansējuma un 1 764 706 eiro nacionālā līdzfinansējuma.

LA.lv