×
Mobilā versija
Brīdinājums +17°C
Astra, Astrīda
Ceturtdiena, 16. augusts, 2018
21. marts, 2017
Drukāt

Sandra Vensko: Latviešu valodas demontāža (30)

Vensko

Sandra Vensko

Ja Rīgu vistiešākajā veidā nebūtu skārusi Mārtiņa Lutera aizsāktā Baznīcas reformācija, visticamāk, šodienas LR Satversme neuzsvērtu, ka kopš senlaikiem Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā uztur latviešu valoda.

Un neuzsvērtu tādēļ, ka latviešu valodas vienkārši nebūtu. Tas nav nekas jauns pasaules kultūras vēsturē, ka tik mazas tautas kā savulaik kurši, zemgaļi, latgaļi, lībieši (uzskaitījumu varētu turpināt) gadsimtu gaitā saplūst ar lielajām kaimiņu tautām. Tā ir ikdiena. Taču Lutera paustā ideja sludināt Svētos Rakstus tautu dzimtajās valodās šo likumsakarību izjauca. Izjauca tik veiksmīgi, ka gala beigās mūsu senču valodas saplūda vienotā latviešu valodā, un tas izdevās tik labi, ka pēc gadsimtiem jau tika dibināta latviešu valsts – Latvijas Republika.

Šogad kristīgā pasaule atzīmē 500 gadus, kopš Lutera aizsāktās reformācijas kustības. Starp 95 tēzēm, ko teologs izstrādāja, viena vistiešākajā veidā attiecas uz latviešu valodu. 16. gadsimta sākumā Rīgā notika gluži vai brīnums – Lutera paustā ideja sludināt Dievvārdus dzimtajā valodā pavēra ceļu vienotas latviešu valodas izveidei. Ojārs Zanders savā pētījumā “Tur, kur sastopas gadsimti” (“Jaunā Gaita”, nr. 192., 1993.) raksta par to, ka 1524. gada trauksmainajās dienās “Rīgas rātskungs, vēlākais birģermeistars Pauls Dreilings nodod piecas no izpostītā franciskāņu klostera paglābtās grāmatas Nikolavam Rāmam − pirmajam Rīgas latviešu luterāņu draudzes mācītājam un garīgo tekstu latviskotājam”. Pateicoties Reformācijas laikmetam, latviešu Bībele ir ierindojama starp senākajiem mūsdienu Eiropas un pasaules tautu tulkojumiem, un latviešu valodai faktiski šis ir dzimšanas gads. Rīga bija viena no pirmajām pilsētām, kas pieņēma un praksē īstenoja Mārtiņa Lutera paustās idejas, un, ieviešot Reformācijas idejas dzīvē, bija jāsprediķo un jādzied ne tikai vācu, bet arī nevācu valodā. Ja Rīgu vistiešākā veidā nebūtu skārusi Baznīcas reformācija, visticamāk, mēs šodien runātu vācu vai krievu mēlē un no senatnes glabātais unikālais dainu mutvārdu krājums latviski netiktu pat pierakstīts.

Pirmskara Latvijā latviešu valoda kļuva par tik spēcīgu valsts simbolu, ka valsts valodu varēja lietot visās saimnieciski stratēģiskās nozarēs, tulkojumos, vēsturiskajā izpētē. Latviešu valodas iznīcināšana praksē sākās vēlāk, pēc kara, līdz ar padomju militārismu un ideoloģijas maiņu. Pretlatviskā ideoloģija darbojās tik mērķtiecīgi, ka to varēja redzēt ik uz soļa, un tā nav apturama vēl mūsdienās. Krievu valoda izplatījās pilsētās, laukos, neskaitāmi termini un jaunvārdi iekļuva kino, TV, ikvienā ekonomikas nozarē, ielavījās izglītības sistēmā. Tulkojumi no krievu valodas ienesa padomju smaku kultūras telpā. Sākoties atmodai, vajadzēja atrast jaunus, latviskus terminus, deviņdesmitajos gados bibliotēku plauktos parādījās neskaitāmi trimdas latviešu autoru darbi, taču līdz atmodas laikam tiem Latvijā vieta neatradās.

Gadiem ritot, vissīvākie latviešu valodas pretinieki gluži neformālā veidā turpina ignorēt latviešu valodas pastāvēšanas tiesisko aspektu, rupji graujot valsts veidolu. Interfrontieši 2012. gada 18. februāra valodas referendumā nepanāca Satversmes grozījumus, kas ļautu legālu krievu valodas patvaļu Latvijā. Tolaik pret grozījumu pieņemšanu Satversmē bija 821 722 vēlētāji (74,8%). Kopš tā laika ir pagājuši pieci gadi, un šodien sociālajos tīklos redzams, ka ir amatpersonas, kas ņirgājas par latviešu valodu. Visuzskatāmākais piemērs – Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs, kuram, tēlaini sakot, gauži nerūp ne Reformācijas rezultātā tapušais Eiropas kultūras uzplaukums, vēsturiskais Dainu mantojums un tajā skaitā 500 gados radītā latviešu valoda. Apšaubot tiesu sistēmu Latvijā, pretēji latviešu tautas interesēm Rīgas mērs nolēmis ar saviem personīgajiem līdzekļiem latviešu valodu vienkārši demontēt.

Atbilde uz hm komentāru

Atcelt atbildi

Komentāri (30)

 1. Nū , Visvaldi…
  Lutera tēžu darbība reāli izraisīja visu ko, un latviešu valodas alfabēta rašanos jau nu noteikti.

 2. Visvaldis Mucenieks Atbildēt

  Nav ko dziedāt slavas dziesmas Luteram un reformācijai. Kad Luters runāja par dievvārdu sludināšanu dzimtajā valodā, viņam ne mirkli neienāca prātā latvieši un tas, ka latviešiem beidzot vajadzētu savu valodu. Un kas tad izpostīja franciskāņu klosteri, ka no tā bija grāmatas jāglābj? Kas demolēja baznīcas un rīkoja svētbilžu grautiņus?

  Bet iesākumam pāris citātu, tad par Luteru:
  “Cilvēks ir Ticīgs Dzīvnieks… Viņš ir vienīgais dzīvnieks, kas turas pie Īstenas Ticības – pie vairākām Īstenām Ticībām… kas mīl savu tuvāko kā sevi pašu un pārgriež tam rīkli, ja tā uzskati teoloģijas jautājumos atšķiras no viņējā.” (Marks Tvens)

  Jēzus: “Bet manus ienaidniekus, kas negribēja, lai es pār tiem valdītu, atvediet šurp un nokaujiet manā priekšā!” (Lūka 19:27)

  Arī Lutera protestantisms nepavisam nebija tik lēnprātīgs un nevainīgi dievišķs. Tas aizsāka politisku un ekonomisku revolūciju renesanses laika Vācijā. Saraujot saites ar Romu, Vācijas valstiņām radās iespēja sagrābt līdz tam Romas pārziņā bijušā milzīgās baznīcas bagātības Vācijā.

  Ko tad sludina Luters”?
  “Ikvienam, kas grib būt kristietis, visiem spēkiem jāapklusina prāta balss”
  “Ikviens, kas vēlas būt kristietis, lai izrauj savas prāta acis”
  “Kristus grib nokaut prātu un apspiest jūdu augstprātību.”
  Fragmenti no M. Lutera 1525. gada 25. maija vēstules Nikolajam Amsdorfam, kurā izklāstīti viņa uzskati par zemnieku sacelšanos:
  “Es uzskatu, ka labāk ir nogalināt visus šos zemniekus, nekā atļaut iet bojā prinčiem un tiesnešiem, jo šie lauķi ir pacēluši zobenu bez dievišķa pilnvarojuma. Vienīgais sagaidāmais šī sātaniskā ļaunuma rezultāts būtu velnišķīga dieva valstības sagraušana.
  Ja arī šie prinči savu varu izmanto ļaunprātīgi, tomēr viņi to ir saņēmuši no dieva, un viņu valdīšana vismaz nodrošina dieva valstības pastāvēšanu.
  Šiem zemniekiem nedrīkstētu izrādīt nekādu žēlošanu, nekādu iecietību, bet pret tiem vajadzētu vērst visas dieva dusmas un naidu, jo tie nav ņēmuši vērā brīdinājumus un nav pieņēmuši tiem piedāvātos taisnīgos noteikumus, bet gan sātaniskā negantībā turpinājuši graut visu pastāvošo kārtību. Tos attaisnot, žēlot vai izrādīt pret tiem labvēlīgu attieksmi, nozīmētu noliegt un zaimot dievu, un mēģināt izmest dievu no debesīm.
  Un vēl daži jauki M. Lutera domu graudi:
  “Jēzus neatnāca nest mieru. Neceriet, ka Kristus lietu pasaulē varēs virzīt uz priekšu miermīlīgā un maigā veidā, jo jūs redzat, ka tā ir tikusi izcīnīta ar viņa paša un viņa mocekļu asinīm.”
  “Cilvēki ienīst evaņģēliju un ir pelnījuši, ka to tiem uzspiež ar likumu un zobenu.”
  “Pat, ja tie netic, tie ir jāpiespiež lūgties, lai tie iemācās vismaz ārēji izrādīt paklausību”
  “Kaut arī pāvestu praktizētā izslēgšana no baznīcas ir notikusi apkaunojoši ļaunprātīgi, mēs nedrīkstam pieļaut tās atcelšanu, tikai tā jāpraktizē pareizi, kā to pavēlēja Kristus.”
  “Ja mēs zagļus sodām ar cietuma važām, lielceļu laupītājus ar zobenu, ķecerus ar uguni, kāpēc mēs tāpat nevēršamies pret šiem pazudināšanas briesmoņiem – šiem kardināliem, šiem pāvestiem un visu šo Romas sodomistu pūli, kas sagandē mūsu jaunatni un dieva baznīcu? Kāpēc mēs neuzbrūkam tiem ar ieročiem un nemazgājam savas rokas viņu asinīs?”
  “Mūsu pienākums ir apspiest pāvestu ar spēku”
  “Vai būtu kāds brīnums, ja prinči, augstmaņi un vienkāršā tauta sašķaidītu galvu pāvestam, bīskapiem, priesteriem un mūkiem un patriektu tos no zemes?”
  “Ja izdotos visus franciskāņu mūkus sapulcināt zem viena jumta, es tai ēkai pielaistu uguni, lai tā nodeg ar viņiem visiem.“
  “Gan garīgajām, gan arī laicīgajām varām nāksies pakļauties evaņģēlijam, vai nu caur mīlestību, vai caur spēku, kā to skaidri apliecinājusi bibliskā vēsture.”
  “Ja jūs ticat evaņģēlijam pareizi, es jūs lūdzu neticēt, ka to izdosies piepildīt bez skaļuma, tračiem, kūdīšanām. Dieva vārds ir zobens, tas ir karš, tas ir graušana, tas ir troksnis.”

 3. Visvaldis Mucenieks Atbildēt

  Nav ko dziedāt slavas dziesmas Luteram un reformācijai. Runājot par dievvārdu sludināšanu dzimtajā valodā, viņš nevienu mirkli neiedomājās par latviešiem un to, ka latviešiem beidzot vajadzētu savu valodu. Un, kas tad nopostīja franciskāņu klosteri, ka bija no tā grāmatas jāglābj, kas rīkoja baznīcu demolēšanas un svētbilžu grautiņus? Un Luters taču palika ticīgs pats un spieda citus ticēt tam pašam nežēlīgajam, atriebīgajam un rasistiskajam jūdu dievam Jahvem.

  Iesākumā pāris citātu un tad Luters:
  “Cilvēks ir Ticīgs Dzīvnieks… Viņš ir vienīgais dzīvnieks, kas turas pie Īstenas Ticības – pie vairākām Īstenām Ticībām… kas mīl savu tuvāko kā sevi pašu un pārgriež tam rīkli, ja tā uzskati teoloģijas jautājumos atšķiras no viņējā.” (Marks Tvens)

  Jēzus: Bet tos manus ienaidniekus, kas negribēja, lai es pār tiem valdītu, atvediet šurp un nokaujiet manā priekšā!” (Lūka 19:27)

  Arī Lutera protestantisms nepavisam nebija tik lēnprātīgs un nevainīgi dievišķs. Tas aizsāka politisku un ekonomisku revolūciju renesanses laika Vācijā. Saraujot saites ar Romu, Vācijas valstiņām radās iespēja sagrābt līdz tam Romas pārziņā bijušā milzīgās baznīcas bagātības Vācijā.

  Ko tad sludina Luters”?
  “Ikvienam, kas grib būt kristietis, visiem spēkiem jāapklusina prāta balss”
  “Ikviens, kas vēlas būt kristietis, lai izrauj savas prāta acis”
  “Kristus grib nokaut prātu un apspiest jūdu augstprātību.”
  Fragmenti no M. Lutera 1525. gada 25. maija vēstules Nikolajam Amsdorfam, kurā izklāstīti viņa uzskati par zemnieku sacelšanos:
  “Es uzskatu, ka labāk ir nogalināt visus šos zemniekus, nekā atļaut iet bojā prinčiem un tiesnešiem, jo šie lauķi ir pacēluši zobenu bez dievišķa pilnvarojuma. Vienīgais sagaidāmais šī sātaniskā ļaunuma rezultāts būtu velnišķīga dieva valstības sagraušana.
  Ja arī šie prinči savu varu izmanto ļaunprātīgi, tomēr viņi to ir saņēmuši no dieva, un viņu valdīšana vismaz nodrošina dieva valstības pastāvēšanu.
  Šiem zemniekiem nedrīkstētu izrādīt nekādu žēlošanu, nekādu iecietību, bet pret tiem vajadzētu vērst visas dieva dusmas un naidu, jo tie nav ņēmuši vērā brīdinājumus un nav pieņēmuši tiem piedāvātos taisnīgos noteikumus, bet gan sātaniskā negantībā turpinājuši graut visu pastāvošo kārtību. Tos attaisnot, žēlot vai izrādīt pret tiem labvēlīgu attieksmi, nozīmētu noliegt un zaimot dievu, un mēģināt izmest dievu no debesīm.
  Un vēl daži jauki M. Lutera domu graudi:
  “Jēzus neatnāca nest mieru. Neceriet, ka Kristus lietu pasaulē varēs virzīt uz priekšu miermīlīgā un maigā veidā, jo jūs redzat, ka tā ir tikusi izcīnīta ar viņa paša un viņa mocekļu asinīm.”
  “Cilvēki ienīst evaņģēliju un ir pelnījuši, ka to tiem uzspiež ar likumu un zobenu.”
  “Pat, ja tie netic, tie ir jāpiespiež lūgties, lai tie iemācās vismaz ārēji izrādīt paklausību”
  “Kaut arī pāvestu praktizētā izslēgšana no baznīcas ir notikusi apkaunojoši ļaunprātīgi, mēs nedrīkstam pieļaut tās atcelšanu, tikai tā jāpraktizē pareizi, kā to pavēlēja Kristus.”
  “Ja mēs zagļus sodām ar cietuma važām, lielceļu laupītājus ar zobenu, ķecerus ar uguni, kāpēc mēs tāpat nevēršamies pret šiem pazudināšanas briesmoņiem – šiem kardināliem, šiem pāvestiem un visu šo Romas sodomistu pūli, kas sagandē mūsu jaunatni un dieva baznīcu? Kāpēc mēs neuzbrūkam tiem ar ieročiem un nemazgājam savas rokas viņu asinīs?”
  “Mūsu pienākums ir apspiest pāvestu ar spēku”
  “Vai būtu kāds brīnums, ja prinči, augstmaņi un vienkāršā tauta sašķaidītu galvu pāvestam, bīskapiem, priesteriem un mūkiem un patriektu tos no zemes?”
  “Ja izdotos visus franciskāņu mūkus sapulcināt zem viena jumta, es tai ēkai pielaistu uguni, lai tā nodeg ar viņiem visiem.“
  “Gan garīgajām, gan arī laicīgajām varām nāksies pakļauties evaņģēlijam, vai nu caur mīlestību, vai caur spēku, kā to skaidri apliecinājusi bibliskā vēsture.”
  “Ja jūs ticat evaņģēlijam pareizi, es jūs lūdzu neticēt, ka to izdosies piepildīt bez skaļuma, tračiem, kūdīšanām. Dieva vārds ir zobens, tas ir karš, tas ir graušana, tas ir troksnis.”

  • Par Lutera asinskārību 🙂 Šodienas 21.gs. sekulāri noskaņots cilvēks, nospiežot pogu, inteliģenti uz viņpasauli vienā reizē aizsūta tik daudz savu ienaidnieku, cik šim 16.gs. melnsvārcim pat sapņos, droši vien , nerādījās. Retorika gan nav daudz mainījusies. Mēs savus ienaidniekus apsaukājam tik pat sulīgi un krāsaina kā 16. gs ļauži, tāpēc, kā rozīnes no biezputras izlasīt citātus un ar tiem “argumentēt” tas ir vismaz neapdomīgi 🙂
   Kas attiecas uz pašu Reformāciju, tad šī tēze – kalpot draudzēs dzimtajā valodā ielika pamatus ne tikai latviešu literārajai valodai, vācieši arī var par savu literāro valodu pateikties Luteram un, droši vien, arī vēl kādas tautas, kuras pieņēma Reformāciju. Tāpēc man kā latvieti diži neuztrauc tas, ko teicis Luters par pāvestu. Esmu viņam pateicīgs par to, ka varu ar Jums čatot latviski 🙂

   Un vēl. Jums ,Atmodas cilvēkam, taču vajadzētu atcerēties Latvijas Luterisko Baznīcu LR neatkarības atjaunošanas kontekstā. Lutera skolnieki, un Jūs par viņu skolotāju šitā….:)

 4. Būtu jāsoda amatpersonas, kuras no vasaras brīvlaika strādājosajiem skolniekiem pieprasa Krievu valodas zināšanas. Un ir laiks apzināties, ka Latvijas teritorijā atrodas okupācijas armijas ģimenes, kurām Krievija ir visu laiku maksājusi uzturnaudu, finansējot krievvalodīgo demonstrācijas un kārtības graušanu. Liela varbūtība, ka arī par viltoto naudas zīmju iepludināšanu krietni gādā. Ja visam klāt vēl pieskaita televīziju, kur paldies dieviņam Ukraina pasākusi to ko Baltijas valstīm sen jau vajadzēja darīt. Tad varam apzināties cik liels ir spiediens.

 5. Valstī pēdējo gadu laikā notikušas jau vismaz trīs skolu reformas, kuru gaitā katru reizi slēdz un likvidē aizvien vairāk latviešu skolas, jo, lūk, to uzturēšanai nepietiekot finansējuma. Tai pat laikā nav dzirdēts, ka būtu slēgta kaut viena t.s. mazākumtautību skola, nemaz nerunājot par krievu skolām. Tām vispār neuzdrošinās ķerties klāt, jo baidās dabūt kaklā ždanoku, lindermani un benesu aijo. Tātad šīm skolām finansējums pietiek, bet latviešu bērniem dēļ tā ar katru gadu vairāk jāpacieš izglītības ministrijas eksperimenti , kam līdzīgus vēsturē atļāvās darīt tikai doktors Mengele, un arī ne jau ar savas tautas bērniem.
  Rezultātā veidojusies pat situācija, ka liela daļa tā saukto mazākumtautību skolu palēnām pārvēršas par krievvalodīgo skolām, un neviens to nekontrolē!!
  Tā, piemēram, Purvciemā, Nīcgales ielā skaitās poļu skola, bet pēdējo divu gadu laikā tās pagalmā un gaiteņos arvien vairāk dzirdama tikai un vienīgi krievu valoda, lamas un kliegšana, kas dod pamatu secināt, ka šī vieta paklusām pārvērtusies par vēl vienu uz slēgto latviešu skolu rēķina valsts finansētu “mazākumtautību” skolu visām “purčikā” un “markovkas” rajonā dzīvojošajām Nila elektorāta atvasēm.
  Vai tomēr beidzot nebūtu pienācis laiks no budžeta finansēt tikai valsts valodas skolas

 6. Vai tad Latvijā ir tik vāja tiesu vara, ka nevar saukt N.Ušakovu pie kārtības?

 7. Reformācija kā dumpis nāca latviešiem par labu, lai arī valodu turpināja saglabāt dainu latvietis. Indijā nav Lutera, bet valodu simtiem. Ar tiem Letigoliem ari nevajag vienkāršot. Livonijas valsts no 13.gs. dalījās 2 daļās- Latviešu (Letu) gals un Igauņu gals. Laikā no 13.-16.gs. Latviju svešzemnieki uzlūko kā etniski viendabīgu un nav saglabājies neviens dokuments, kurā būtu kāda norāde, ka Latvijā būtu bijušas vairākas valodas. 15.gs. sākumā francūža Lanuā ekspedīcija saskata dialektālas atšķirības -kuršu, zemgaļu, livoniešu, bet tās ir nelielas un nav vajadzība pēc tulkiem. Lai ari Igaunija arī dalījās klanu zemēs un līdz jaunākajiem laikiem dalījās dialektos, Igaunijā nekad nav bijusi tāda kasīšanās par ciltīm un daudzām igauņu valodām. Lai arī igauņu literārā valoda stipri aizkavējās un radās vismaz 100 gadus pēc latviešu. Ar visādām tādām iekarotāju muļķībām arī sākas pašu mazvērtība.

  • Izlasiet grāmatu, ja esiet lasītājs – “Ceļā uz latviešu tautu”. Autoru kolektīvs: vēsturnieki Ciglis, Radiņš u.c. Tur parādās, ka Latvijas sentautas runāja katra savā valodā un šīs maztautas viena pret otru ļoti aktīvi karoja.

   • Jā, Ciglis tur bija tuvumā, piedalījās karagājienos un visu labi atceras. Ja ko nezināt, jautājiet Ciglim!

 8. Arī pašu “demontāžu” var izteikt latviskiem vārdiem! Nelietosim svešvārdus, ja ir atbilstoši vārdi latviešu valodā! Lielākie valodas ienaidnieki – valodas “sargi”.

 9. tas Luters bija liels oriģinālis.
  Viņa noviržu dēļ uz divu dižo tautu, vācu un krievu, miesas
  radās sīks, niezošs prišķiks, kas neļauj viņām vienā mierā
  zelt un plaukt. Vecākajām māsām allaž bija jārūpējas vienai
  par otru lai tas nekrietnelis nenodara gauži augstdzimušajām
  opozīcijas matērijām, tāpēc jāsit, jāsit un vēl reizi jāsit pa
  spītīgo izaugumu.
  Pat dārgo papīru, uz kura slavināt dievu, tas pamanījās izlietot
  savu neķītro paražu un pasaules izpratnes dokumentēšanai.
  Vismaz labi, ka internets mūsdienās atļauj, pie papīra nepiesaistīti,
  slacināt burvīgo objektivitātes valgmi.
  Uz to mums atkal jāiedzer !
  Vai nē ?

 10. Visvairak vainigi ir pasi latviesi, nevar savas valodu prasmes noturet aiz meles!

 11. Arī piekrītu viedoklim, ka šī ir LIEKULĪGA oda Lutera veikumam. Sludināt baznīcas mācību dzimtajā valodā bija vienīgā iespēja, kā latviešus “zombēt” ar šo mūsu senčiem pilnīgi, svešo un nevajadzīgo mācību. Jo latvietim bija sava ticība, un viņi spītīgi turējās pie tās. Tā laika baznīckungiem nebija citu variantu. Mauprāt, tas viss latviešiem kā tautai vairāk ir nodarījis posta nekā devis labuma.

 12. Vidzemes latgaļi sevī asimilēja zemgaļus, kuršus un sēļus – un tā radās mūsdienu latviešu tauta. Senatnē par latviešiem sauca tikai un vienīgi latgaļus. Kurši nebija latvieši. Zemgaļi nebija latvieši. Sēļi nebija latvieši. Latvijai un tautai vārdu deva tieši latgaļi.

  • domas par Latviju Atbildēt

   Vārdu “Latvija” sāka lietot jaunlatvieši.

   • Tieši tā – hronikās tiek runāts par Latigolu, latu zemi, par latgaļiem jeb īstajā vārdā latviešiem kā tie paši sevi sauca. Jaunlatvieši atrada šo atsauci uz hroniku un sāka runāt par Latviju.

    ” Latgaļi, letgaļi, leti, latvji (Hronikā Letti, Leththi, Lethti, Letthi; Letthigalli, Letigolli, Leththigallia) – baltu tauta, kas rakstītajos avotos (ПСРЛ I, 4) minēta kopš 11.gs. (senkrievu Летьгола); pēc īpatnējiem apbedījumiem arheoloģiski tā droši izsekojama kopš 6.-7.gs. Laikā no 13.gs. līdz 16.gs. latgaļiem (Мугуревич 1985, 64), kas ar 17.gs. saukti par latvjiem (Einhorn 1649 min “latvjus”, “latvisku”, “latvju” valodu), latviešu tautas veidošanās procesā bijusi galvenā nozīme. No vārda “latvis” vēlāk izveidojies vārds “latvietis”, kuru attiecināja ari uz pārējām Latvijas teritorijā dzīvojošām baltu tautām, tā ka tas ieguva teritoriālu nozīmi. Hidronīmi ar sakni lat- un let- saglabājušies līdz mūsu dienām, piemēram, Latupe, Letes ezers, Latuvas, Latavas upe (LPE 52, 643). 13.gs. sākumā latgaļi dzīvoja tag. Vidzemes austrumu daļā un Latgalē, kur viņiem bija valstiski veidojumi – Jersika, Koknese, Tolova, Imera, Atzele. Latgaļi kopš 11.gs. pazina no Senās Krievzemes izplatīto pareizticību, un viņu zemes atradās meslu atkarībā no Polockas un Pleskavas kņaziem. “

 13. “Latviešu valodas demontāža“ turpinās gadsimtiem. Un baznīcu reformācijām nav nekāda sakara ar kādas valodas aizstāvību, glābšanu vai atdzemdināšanu. Pilnīgi liekulīga ir oda Lutera reformācijām , ja šodien tā pati Lutera baznīca sludina dainu grēcīgumu, apsmaida sabiedrību, kam godā un cieņā visas dzīves laikā ir dainu mācība, ja atsaka pakaļpalicējiem izvadīt slavenu dainotāju no baznīcas tāpēc vien, ka viņi vēlas, aizgājēju izvadot Mūžības ceļos, dziedāt “Pie Dieviņa gari galdi“. Demontāžas notiek aiz tikumu (ko sludina dainas – kaut vai “runāt taisnu valodiņu“) un vēstures (īpaši tautu senvēstures – 1000iem gadu pirms kristietības) nezināšanas.

  • “Latviešu valodas demontāža“ turpinās gadsimtiem….+++ Proti? 🙂 Bet tautas dziesmu “Pie Dieviņa gari galdi” nesen atskaņoja Radio Marija 🙂 Acīm redzot nesaprašanās iemesls starp baznīcu un izvadīšanas organizētājiem ir jāmeklē kur citur. Ko mēs zinām par mūsu senču vēsturi 1000 gadus pirms mūsu ēras? No kādiem avotiem smeļamies? Bet tautas dziesmas mēdz būt dažādas, ar dažādu saturu. Piemēram –

   Vai, dieniņa, man’ dieniņa,
   Tu atnāci nezinama!
   Nu iet mana dvēselite
   Jēzus Kristus rociņâ.

   dainuskapis.lv Daina #27591

   • Ar tautas dziesmām arī iemanījās manipulēt. Katrā laikā, it īpaši “svētie“, pieslīpēja savām ideoloģijām, savu ietekmju vajadzībām. Tā vien šķiet, ka arī Jums tas ir ievajadzējies, jo, pieļauju, itin labi zināt pārējos variantus, no kuriem Jūsu variants ir atvasināts, kaut vai ar šīs pašas dainas pēdējām divām rindiņām: “Nu iet mana dvēselīte Pie Dieviņa dziedādama.“ Cik tur tā darbiņa, kristietību ieviešot, pēdējo rindiņu pārveidot ar tekstu “Jēzus Kristus rociņās“. Un pat tā sauktās nerātnās ir latviešu “Sālamana pamācības“ vai tas pats , kas Bībelē nodaļas par mūsu organisma locekļu, arī to slēptāko, nozīmību un nozīmīgumu. Dainas ir jāiemācās arī redzēt, ne tikai lasīt.

Draugiem Facebook Twitter Google+