Dabā
Zaļā dzīvošana

Latvija nepārpurvojas! 0

Foto – Shutterstock

Vai neizskatās, ka Latvija pārpurvojas? Pēc statistikas datiem, 1972. gadā Latvijā bija 4,7% purvu, bet nu klausos, kūdras ieguvēji stāsta, ka purvi aizņem jau 10% no Latvijas teritorijas? Un kūdras krājumi vēl pieaugot. Olafs Gaiķēns Mūrmuižā

“Latvija nepārpurvojas! Tas ir kūdras izstrādātāju uzskats, taču tas neatbilst patiesībai. Salīdzinot vecās un jaunās kartes, uzskatāmi var redzēt, ka purvu platības kļūst arvien mazākas. Purvi katru dienu kļūst mazāki!” teic bioloģijas doktore Māra Pakalne.

Viens no purvu platību samazināšanās iemesliem ir purvu nosusināšana, kas aizsākusies jau padomju gados. Latvijā nav gandrīz neviena purva bez meliorācijas grāvja. Purvi aizaug ar mežu. Purvu nosusināšanos cilvēki ātri vien izjūt kā aku izžūšanu, jo samazinās gruntsūdens līmenis, upes un strauti izsīkst… Pēc purvu norakšanas sāk pastiprināti izdalīties siltumnīcas efektu izraisošās gāzes – CO2, metāns. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc mainās klimats. “Rietumeiropas valstis, īpaši Vācija, Nīderlande, jau ir iznīcinājušas daudzus purvus un tagad gadu desmitiem pūlas tos atjaunot. Bet tas faktiski nav iespējams,” uzmanību purvu nozīmīgumam pievērš M. Pakalne.

“Protams, varētu domāt, ka Latvijā ir daudz bebru, kas veicina mežu un zemju pārpurvošanos. Taču bebrs nenodrošinās līdzsvaru dabā, jo cilvēks ar moderno un jaudīgo tehniku norok ievērojami vairāk. Pamatā Latvijā purvus izstrādā ārvalstu kapitālam piederošās kompānijas, kas atstāj melnus kūdras ieguves laukus, kur lielākoties nekas netiek darīts, lai atjaunotu vidi. Lai izveidotos purvi Latvijā, bija nepieciešami vairāk nekā 10 tūkstoši gadu, toties ar mūsdienu tehnoloģijām purva kūdras resursus iespējams izmantot tikai dažus gadu desmitus,” apliecina speciāliste.

Cik Latvijā ir purvu, to grūti pateikt, jo atšķiras gan purvu definīcijas, gan metodika purvu uzskaitē. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datiem, Latvijā ar purviem aizņemti 4,9% valsts teritorijas. Latvijas Kūdras asociācija savukārt uzskata, ka ar purviem aizņemti 645 100 ha, proti, 10% no Latvijas teritorijas.

LA.lv