Laukos
Dārzeņi un augļi

Latvijā plāno izstrādāt jauna dārzeņa – dārzeņu sojas – audzēšanas tehnoloģiju0


Sojas augs
Sojas augs
Foto – REUTERS/LETA

Latvijā plānots izstrādāt jauna dārzeņa – dārzeņu sojas – audzēšanas tehnoloģiju bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā, liecina informācija “Lauku tīkls” mājaslapā.

Dārzkopības institūts sadarbībā ar saimniecību “Atvases” un pašnodarbinātām bioloģiskās dārzeņu audzēšanas jomā – Māru Birznieci un Dzintaru Šmitu – šogad par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļiem sācis īstenot projektu ar mērķi izstrādāt līdz šim Latvijā neaudzētās dārzeņu sojas audzēšanas tehnoloģiju bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā, dažādojot pākšaugu sortimentu/daudzveidību pārtikā un augu sekā jeb lauksaimniecības kultūraugu maiņā.

Projekts paredz veikt dārzeņu sojas audzēšanas tehnoloģisko posmu optimizācijas pētījumus, lai noskaidrotu šī dārzeņa optimālāko audzēšanas tehnoloģiju atklātā laukā, kā arī tā sēklaudzēšanas iespējas vietējā sēklu materiāla ieguvei. Tāpat projekta gaitā iecerēts noskaidrot dārzeņu sojas uzturvērtību un izstrādāt pirmapstrādes tehnoloģiju, kā arī arī apkopot un analizēt datus, gatavot publikācijas, prezentēt rezultātus konferencēs. Pamatojoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem, projekta noslēgumā taps informācija lauksaimniekiem, lai nodrošinātu pētījuma rezultātu praktisku izmantošanu.

Projekts “Jauna dārzeņa – edamame audzēšanas tehnoloģijas izstrāde bioloģiskajā ražošanā” tiek īsteno ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sadarbība” apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros. Projekta īstenošanai paredzētais finansējums ir 87 894, 62 eiro.
Informācija par projekta gaitu tiks publicēta mājaslapā “laukutikls.lv” un Dārzkopības institūta mājaslapā.

LA.lv