Ekonomika
Nauda

Latvijā – viens no īsākajiem rēķinu apmaksas termiņiem Eiropā0

Foto-Shutterstock

Uzņēmumi Latvijā nosaka vienus no īsākajiem rēķinu apmaksas termiņiem Eiropā. Korporatīvo darījumu vidējais apmaksas termiņš Latvijā ir 20 dienas, salīdzinājumā ar 32 dienām pārējās Eiropas valstīs, liecina uzņēmuma Intrum apkopotie dati “European Payment Report 2018” pētījuma ietvaros.

Pētījuma ietvaros aptaujātie 9 607 uzņēmumi Eiropā atklāj, ka rēķinu apmaksas termiņi joprojām mēdz pārsniegt Eiropas Savienības direktīvā noteikto 30 dienu skaitu. Korporatīvo darījumu vidējais apmaksas termiņš Eiropā ir 34 dienas (salīdzinājumā ar 37 dienām 2017. gadā). Neraugoties uz to, ka direktīva ir piemērojama visiem uzņēmumiem, valsts iestādes maksājumus joprojām veic vidēji 40 dienu laikā. Kā vienu no galvenajiem kavēto maksājumu iemesliem uzņēmumi min debitoru finansiālās grūtības – 69 % uzņēmumi Igaunijā, 68 % Latvijā un 72 % Lietuvā.

“Jau pāris gadus Latvijas uzņēmumi ierindojas starp tiem, kuri piemēro vienus no īsākajiem rēķinu apmaksas termiņiem Eiropā. Lai gan pēdējā gada laikā vairāk nekā pusei (55 %) uzņēmumu ir nācies akceptēt garākus apmaksas termiņus, tikai 1 % no aptaujātajiem uzņēmumiem Latvijā uzskata, ka debitoru risks pieaugs turpmākajos 12 mēnešos. Savukārt citviet Eiropā līdzīgi domā 12 % uzņēmumu. Kopumā Latvijā un Eiropā samazinās uzņēmumu kredītzaudējumu apmērs, kas liecina par stabilu ekonomikas attīstību,” informē Ilva Valeika, Intrum vadītāja Baltijas valstīs.

“Pastāvot zemām procentu likmēm, mazinās arī ieinteresētība kavēt maksājumus ar mērķi mazināt apgrozāmo līdzekļu izmaksas uz partneru rēķina. Ja šie apstākļi saglabāsies, ko gandrīz droši var teikt par procentu likmēm eiro valūtā, sagaidāms, ka aizdevumu zaudējumi turpinās sarukt un maksājumu termiņi samazināsies. Maksājumu termiņu mazināšanās ir vēlama, lai ekonomikas lejupslīdes gadījumā uzņēmumi un ekonomika būtu daudz noturīgāka un varētu elastīgāk pielāgoties pārmaiņām. Uzņēmumiem jāapzinās, ka eirozonas ekonomiskās politikas veidotājiem būtu ierobežotas iespējas stimulēt izaugsmi, ja tā tuvākajā laikā atkal pavājinātos,” savukārt uzsver Luminor ekonomists Pēteris Strautiņš.

Pētījuma dati arī atklāj, ka uzņēmumi Igaunijā 1.66 % no kopējiem gada ieņēmumiem pēdējo 12 mēnešu laikā ir norakstījuši parādu dēļ. Lietuvā (1.42 %) un Latvijā (1.35 %) šis īpatsvars ir mazāks. Uzņēmumi citviet Eiropā vidēji 1.7 % no kopējiem gada ieņēmumiem ir norakstījuši parādu dēļ pēdējo 12 mēnešu laikā. Salīdzinot ar 2017. gadu, samazinājums ir par 2.14 %, savukārt ar 2016. gadu – par 2.44 %.

“European Payment Report” ziņojums ir balstīts uz pētījumu, kas vienlaicīgi tika veikts 29 Eiropas valstīs laika posmā no 2018. gada 24. janvāra līdz 23. martam. Pētījumā Intrum apkopojis iegūtos datus no 9 607 uzņēmumiem Eiropā, lai gūtu priekšstatu par uzņēmumu aktuālo situāciju attiecībā uz maksājumu procesiem un uzņēmumu finansiālo stāvokli. Pētījuma laikā tika aptaujātas personas, kas uzņēmumos ieņem finanšu direktora, kredītdaļas vadītāja, biznesa kontroliera pozīciju vai atrodas līdzīgos amatos. Izvērstie European Payment Report 2018 dati tika prezentēti 29 Eiropas valstīs šā gada 28. maijā.

LA.lv