Ekonomika
Bizness

“Latvijas dzelzceļa” neauditētais apgrozījums pērn – 180,2 miljoni eiro0


VAS “Latvijas dzelzceļš” emblēma.
VAS “Latvijas dzelzceļš” emblēma.
Foto-LETA

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) koncerna uzņēmumi pagājušajā gadā strādāja, nodrošinot finansiālo stabilitāti, liecina neauditētie LDz un tās meitassabiedrību finanšu pārskati par 2017.gadu.

Pārskata gadā LDz neto apgrozījums ir 180,2 miljoni eiro, kas ir par 12,4 miljoniem eiro jeb 6,4% mazāk nekā 2016.gadā. Apgrozījuma samazinājums ir mazāks nekā pārvadājumu apjoma samazinājums, kas liecina par uzņēmuma spēju līdzsvarot ieņēmumus.

Pagājušajā gadā LDz publiskās lietošanas infrastruktūra tika izmantota, lai pārvadātu 17,5 miljonus pasažieru, kas ir par 1,5% vairāk nekā gadu iepriekš, un 43,8 miljonus tonnu kravu, kas ir par 8,4% mazāk nekā 2016.gadā. Kā informē uzņēmumā, jāņem vērā, ka kravu pārvadājumu apjoms tonnkilometros samazinājies tikai par 5,4% (kopumā veikti vairāk nekā 15 miljoni tonnkilometru gadā), kas liecina par pārvadājumu veikšanu tālākos attālumos, tostarp uz Ventspils un Liepājas ostām.

Uzņēmuma peļņa pirms nodokļiem 2017.gadā ir 0,8 miljoni eiro, kas liecina par LDz spēju nodrošināt finanšu līdzsvaru arī mazāk labvēlīgos tirgus apstākļos. Uzņēmumā vienlaikus norāda, ka 2018.gada 1.janvārī stājies spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, saskaņā ar kuru iepriekšējo gadu laikā uzkrātais atliktais nodoklis vairs nav jāuzskaita, bet līdzšinējā uzkrātā summa jāiekļauj uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Tas palielinājis 2017.gada peļņu pēc nodokļiem par 22,4 miljoniem eiro. Līdz šim atliktais nodoklis tika piemērots, ņemot vērā LDz ik gadu veiktās investīcijas infrastruktūras uzturēšanā un modernizācijā.

LDz pašu kapitāla apjoms gada noslēgumā bija 315,2 miljoni eiro, un kopš 2016.gada beigām tas palielinājies par 23,2 miljoniem eiro. Uzņēmuma pašu kapitāla attiecība pret kopējiem aktīviem ir 34,8%.

“2017.gadā LDz koncerna uzņēmumi ir pievērsuši lielu uzmanību procesu sakārtošanai un efektivitātes paaugstināšanai, kā arī jaunu pakalpojumu izstrādei un tirgu apguvei, veidojot gan jaunas partnerības, gan attīstot esošās. Kopīgi veiktais darbs ir rezultējies gada finanšu rezultātos, kas esošajā tirgus situācijā ir vērtējami kā labi,” norāda LDz viceprezidents Aivars Strakšas.

SIA “LDz Cargo” apgrozījums no pamatdarbības 2017.gadā bija 235,3 miljoni eiro, kas ir par 40,2 miljoniem eiro mazāk nekā 2016.gadā. Tomēr uzņēmuma peļņa pirms nodokļiem ir 0,8 miljoni eiro, liecinot par veikto biznesa procesu optimizācijas efektivitāti. Arī “LDz Cargo” pārskatu nodokļu likumdošanas izmaiņu rezultātā ietekmējis atliktā nodokļa apjoms 11,8 miljonu eiro apmērā, tādēļ uzņēmuma peļņa pēc nodokļiem ir 12,6 miljoni eiro. Uzņēmuma pašu kapitāla apjoms ir pieaudzis par vairāk nekā 10 miljoniem eiro un gada beigās sasniedzis 136,6 miljonus eiro.

Savukārt SIA “LDz Loģistika” neto apgrozījums 2017.gadā bija 27,1 miljons eiro, palielinot sniegto loģistikas pakalpojumu apjomu un tādējādi divkārt pārsniedzot 2016.gada līmeni. Savukārt uzņēmuma peļņa pēc nodokļu nomaksas ir 0,2 miljoni eiro.

Uzņēmums visu 2017.gadu veltījis jaunu partneru piesaistei un attiecību stiprināšanai Vācijā, Ķīnā, Indijā, Irānā, Vidusāzijā, kā arī jau esošajos Latvijas tranzīta tirgos – Krievijā un Baltkrievijā. Izveidoti vairāki jauni maršruti, sadarbībā ar Baltkrievijas dzelzceļu uzsākts darbs pie kravas ekspresvilciena maršruta Minska-Rīga attīstības, organizēti divi pilni konteinervilcieni no Rīgas ostas uz Ķīnas austrumdaļas pilsētu Kašgaru, kā arī konteinervilciens no Urumči pilsētas Ķīnā.

Savukārt SIA “LDz ritošā sastāva serviss” neto apgrozījums 2017.gadā bija 63,2 miljoni eiro, kas ir par 5,3 miljoniem eiro mazāk nekā gadu iepriekš. Būtiskākais neto apgrozījuma samazinājums saistīts ar vagonu un lokomotīvju remonta programmas izmaiņām, realizētās dīzeļdegvielas apjoma samazinājumu, kā arī iepirktās dīzeļdegvielas cenu, kas atkarīga no situācijas naftas produktu tirgū.

Lai nodrošinātu Sabiedrībai piederošo lokomotīvju tehniskā stāvokļa atbilstošu uzturēšanu, kā arī nodrošinātu pārvadātājus ar nepieciešamo lokomotīvju daudzumu, 2017.gadā veikts septiņu 2TE10-216, 221, 189, 223, 215, 190, 222 sērijas dīzeļlokomotīvju remonts galvenā remonta apjomā un vienas 2TE116-997 sērijas dīzeļlokomotīves remonts vidējā remonta apjomā. Uzņēmumā turpinājās maģistrālā dīzeļlokomotīvju parka atjaunošana – dīzeļlokomotīvju2M62U modernizācijas projekts.

Peļņa pēc nodokļiem 2017.gadā ir 1,5 miljoni eiro, gada griezumā palielinoties par 1,3 miljoniem eiro. Uzņēmuma pašu kapitāls ir 42,5 miljoni eiro.

SIA “LDz Infrastruktūra” 2017.gadā strādājusi ar 12,7 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,7 miljoniem eiro lielāks nekā 2016.gadā. Neto apgrozījuma pieaugumu ietekmēja LDz papildu pakalpojumu pieprasījumi peronu izbūves un citos darbos. 2017.gadā peļņa pēc nodokļiem ir 0,8 miljoni eiro.

SIA “LDz Apsardzes” gada apgrozījums bija 6,5 miljoni eiro jeb par 76 000 eiro mazāk nekā 2016.gadā. Uzņēmuma galvenais ieņēmumu avots bija fiziskās apsardzes pakalpojumu pārdošana (81,9% no neto apgrozījuma). Savukārt uzņēmuma peļņa pēc nodokļu nomaksas bija 31 710 eiro, kas ir par 16 747 eiro vairāk nekā 2016.gadā un par 6077 eiro lielāka nekā plānota 2017.gada budžetā, tādējādi liecinot par finanšu stabilitātes nodrošināšanu neatkarīgi no svārstībām pakalpojumu apjomu sniegšanā.

LDz ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”.

LA.lv