Ekonomika
Bizness

“Latvijas Gāze” pērn nopelnījusi 30,5 miljonus eiro 1

Foto-LETA

AS “Latvijas Gāze” (LG) peļņa pērn bijusi 30,5 miljoni eiro, liecina kompānijas nerevidēts 2015.gada finanšu pārskats.

2014.gadā LG nopelnīja 30,07 miljonus eiro.

2015.gads pasaules naftas tirgos iezīmējās ar būtisku cenu kritumu, kas atstāja ietekmi gan uz LG vidējo dabasgāzes iepirkumu cenu, gan arī uz 2015.gada ieņēmumiem. 2015.gada 12 mēnešos patērētājiem pārdota dabasgāze un sniegti pakalpojumi par 445 miljoniem eiro. 2014.gadā LG pārdeva gāzi par 503 miljoniem eiro.

Lai gan 2015.gadā EBITDA 68,1 miljons eiro saglabājās iepriekšējā gada līmenī, pie krītoša apgrozījuma tas nodrošina EBITDA maržas pieaugumu, kā rezultātā tā bija 15,3%, salīdzinot ar 13,6% iepriekšējā gadā.

Kopumā LG 2015.gadā patērētājiem pārdeva 1,32 miljardus kubikmetrus dabasgāzes. Salīdzinājumā ar 2014.gadu pārdotās dabasgāzes apjoms pieauga par 2%.

Pārvades segments ieņēmumus gūst gan no dabasgāzes patēriņa Latvijā, gan no starptautiskiem dabasgāzes pārvadājumiem, gan arī no dabasgāzes kustības iesūknējot vai izsūknējot dabasgāzi no Inčukalna pazemes gāzes krātuves. 2015.gadā tas ir vienīgais darbības segments, kur vērojams EBITDA maržas samazinājums, un tas skaidrojams ar samazināto pārvadītās dabasgāzes apjomu starptautiskajos darījumos, tai skaitā samazināto dabasgāzes iesūknēšanas apjomu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.

Pārvades segmenta EBITDA 2015.gadā bija 15,7 miljoni eiro, un tās īpatsvars kopējā uzņēmuma EBITDA bija 23%. Pārvades segments ir otrs lielākais segments pēc aktīvu apjoma. Segmenta aktīvi 2015.gada beigās ir 193,6 miljoni eiro, un veido 26% no kopējiem LG aktīviem.

Glabāšanas darbības segmentā neto apgrozījums, salīdzinot ar 2014.gadu, ir samazinājies par 13%, kas skaidrojams ar iesūknētās un izsūknētās dabasgāzes apjoma samazinājumu. Tajā pašā laikā apjoma samazinājums neatstāja negatīvu ietekmi uz segmenta ienesīgumu. Segmenta EBITDA 2015.gadā bija 15,9 miljoni eiro, un tas ir otrs lielākais segments pēc EBITDA rādītājiem.

Savukārt dabasgāzes tirdzniecības segments ir lielākais segments no neto apgrozījuma viedokļa. Segmenta ieņēmumi veido 342,4 miljonus eiro, un to īpatsvars LG kopējos ieņēmumos ir 77%. Līdz ar dabasgāzes tirdzniecības cenas samazinājumu, arī segmenta ieņēmumi samazinājās par 13% salīdzinājumā ar 2014.gadu. Segmenta EBITDA, salīdzinot ar 2014.gadu, palielinājās par 2,9 miljoniem eiro, un tas galvenokārt saistīts ar mazākiem uzkrājumiem nedrošiem parādiem un iespējamām saistībām, kas tika iekļautas 2014.gada rezultātos.

Lielākais LG akcionārs, kam pieder 34% akciju, ir Krievijas kompānija “Gazprom”, “Marguerite Fund” pieder 28,97% akciju, “Uniper Ruhrgas International GmbH” – 18,26%, SIA “Itera Latvija” – 16% un 2,8% akciju pieder mazajiem akcionāriem. LG kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 39 900 000.

LA.lv