Dabā
Medības

Latvijas Mednieku savienības jaunumi 0

Foto: LETA

Latvijas Mednieku savienība ir izstrādājusi un apstiprinājusi mednieku ētikas kodeksu. Tā mērķis ir nostiprināt vispārpieņemtās rīcības un uzvedības normas, tādējādi veicinot medniecības attīstību, mednieku kopienas stiprināšanu, sabiedrības izpratni par medībām kā tradicionālu, veselīgu, kā arī videi, dabai un sabiedrībai nepieciešamu nodarbi.

Medību pamatprincipi, kuros balstās mednieka rīcība un uzvedība gan medībās, gan ārpus tām, ir cieņa, zināšanas, atbildība, ilgtspējība un tradīcijas.

LMS turpinās iesākto darbu pie ētikas kodeksa popularizēšanas Latvijas mednieku vidū, kā arī tā ieviešanas dzīvē. Mūsu mērķis ir panākt, lai šo ētikas kodeksu atbalstītu un ievērotu pēc iespējas vairāk Latvijas mednieku neatkarīgi no to piederības Latvijas mednieku organizācijām. Ar mednieku ētikas kodeksu iespējams iepazīties LMS mājas lapā www.lms.org.lv..

Ņemot vērā, ka Saeimas Aizsardzības komisijas deputāti nolēma nevirzīt likumprojektu Ieroču aprites likuma apstiprināšanai steidzamības kārtībā, bet tie tiek virzīti parastajā kārtībā trīs lasījumos, LMS gatavos savus priekšlikumus grozījumiem šajā likumprojektā uz otro lasījumu.

Mūsu priekšlikumi būs saistīti ar medību šaujamieroču glabāšanas atļauju pārskatīšanu ne retāk kā reizi piecos gados, nevis šo atļauju atjaunošanu vai izdošanu no jauna. Uzskatām, ka līdzšinējā kārtība nodrošināja pietiekami efektīvu medību šaujamieroču īpašnieku kontroli un apmierināja arī medniekus.

Ņemot vērā, ka arī Eiropas normatīvie akti neprasa medību šaujamieroču glabāšanas atļauju izdošanu uz laiku līdz pieciem gadiem, neredzam pamatu ievērojami palielināt administratīvo slogu ne ieroču īpašniekiem, nedz uzraugošajām institūcijām.Noslēdzies pieteikumu iesūtīšanas termiņš “Gada balvai medniecībā 2018”. Pretendentu pieteikumi nodoti žūrijai vērtēšanai, un novembrī notiks balsojums par balvas laureātiem.

LA.lv