Dabā

Latvijas ūdeņos plānots ielaist vēl 2,097 miljonus stikla zušu 2

Foto: shutterstock.com

Arī turpmāk tiks palielināts zušu daudzums Latvijas upēs un ezeros, paredz Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās Latvijas Zušu krājumu pārvaldības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam.

Īstenojot Latvijas Nacionālā zušu krājumu pārvaldības plāna 2009.–2013. gadam pasākumus, no 2011. gada līdz 2014. gadam Latvijas iekšējos ūdeņos ielaisti 2,72 miljoni stikla zušu.

Jaunā perioda pamatnostādnēs ietvertā zušu krājumu atjaunošanas pasākuma nodrošināšanai piecu gadu laikā – 2016.gada līdz 2020. gadam – plānots ielaist 2,097 miljonus stikla zušu.

Pamatnostādnes paredz ne tikai papildināt zušu krājumus, bet arī to monitoringu un pētījumu veikšanu, kā arī zušu krājumu izmantošanas zinātnisko novērtēšanu.

Pamatnostādnes sagatavotas, ņemot vērā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” izstrādātās un ZM iesniegtās zinātniskās rekomendācijas. Plānots, ka pamatnostādnes tiks īstenotas par piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansējumu.

Ar pamatnostādnēm paredzēts turpināt Latvijas Nacionālā zušu krājumu pārvaldības plāna 2009.–2013. gadam pasākumus.

LA.lv