Ekonomika
Īpašums

No 1.jūlija sāk darbu Latvijas zemes fonds, kas piedāvās atpirkt zemi 20

Foto – Shutterstock

No 1. jūlija lauksaimniecībā izmantojamas zemes tirgū ienāk Latvijas zemes fonds, kura pārvaldnieks būs valsts akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija”.

Zemes fonds piedāvās iedzīvotājiem un uzņēmumiem atpirkt zemi, ko viņi paši nespēj vai negrib apstrādāt un ko pēc tās iegādes būtu iespējams izmantot lauksaimniecībā. Daļu nopirktās zemes fonds pēc tam pārdos vai iznomās zemniekiem, kuriem tā vajadzīga lauksaimniecības vajadzībām, bet vēl kādu daļu paturēs savā īpašumā, apstrādājot un atjaunojot tā vērtību. Tādējādi valsts mēģinātu ierobežot zemes nesaimniecisku izmantošanu un spekulācijas ar to.

Zemes fondam gan varēs pārdot tikai tādu zemesgrāmatā reģistrētu nekustamo īpašumu, kurā lauksaimniecībā izmantojama zeme aizņem vairāk nekā 50% no īpašuma kopplatības, turklāt īpašnieks ir ar mieru pārdot visu nekustamo īpašumu.

Citu prasību starpā zemei jābūt ar piebraucamu ceļu un nobrauktuvi; īpašumam nav noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi; uz zemes nav uzbūvētas zemesgrāmatā nereģistrētas ēkas un būves, kuru kadastrālā vērtība pārsniedz 30% no zemes kadastrālās vērtības. Uz zemes nedrīkst būt uzceltas ēkas vai būves, kas pieder citam īpašniekam, vai tādas, kas ir kultūras pieminekļi. Tāpat nekustamais īpašums nedrīkst būt tiesvedībā, ieķīlāts vai apgrūtināts ar citām mantiska rakstura saistībām.

Pārdošanas piedāvājumi zemes īpašniekiem jāiesniedz elektroniski, izmantojot Latvijas zemes fonda pārvaldnieka mājas lapā www.altum.lv/zemesfonds atrodamās pieteikuma veidlapas.

Latvijas zemes fonda vadītājai Inai Alksnei jautāju, vai, viņasprāt, būs daudz tādu īpašnieku, kuriem piederošie zemes gabali atbildīs visām pieminētajām, diezgan stingrajām prasībām. Vai ir padomāts arī par tiem lauku iedzīvotājiem, zemes īpašniekiem, kuriem internets nav pie­ejams. “Tik stingri katru piedāvājumu, protams, nevērtēsim. Piemēram, ja piebraucamais ceļš nebūs zemes gabalam tiešā tuvumā vai piekļūšanai tam būs izmantojams tikai servitūta ceļš,” atbild Ina Alksne. “Taču arī mums, iegādājoties zemi, būs jādomā, kā to turpmāk apsaimniekot pašiem, atjaunojot tā vērtību, lai pēc tam pārdotu vai iznomātu to zemniekiem.”

Latvijas zemes fonda vadītāja piebilst, ka lauku iedzīvotāji, kuriem nav pieejams internets, saziņai ar Latvijas zemes fondu varēšot vērsties pēc palīdzības Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vietējās nodaļās.

Zemes fonda pārvaldnieks sola nokārtot darījumu aptuveni pusotra mēneša laikā. Piedāvājumus novērtēšot līdz trīsdesmit darba dienu laikā. Desmit darba dienas tiek paredzētas, lai vienotos par darījuma noteikumiem, un vēl tikpat dienu – pirkuma līguma noslēgšanai. Darījumi būs atbrīvoti no valsts nodevas, kas citos gadījumos ir 2% apmērā no līgumā pielīgtās summas vai kadastrālās vērtības atkarībā no tā, kura ir augstāka. Bet pārdevējam būs jārēķinās ar izdevumiem zvērinātam notāram.

Lorem ipsum
FOTO: Leta

Ina Alksne atklāj, ka fonds pirks zemi par cenām, kas nav augstākas par vidējām cenām līdzvērtīgai lauksaimniecībā izmantojamai zemei konkrētajā novadā un pagastā. “Cenu noskaidrošanai izmantosim uzņēmumu “Arco Real Estate” un “Latio” nekustamo īpašumu vērtētāju atzinumus. Nomāt zemi varēs gan privātpersonas, gan uzņēmumi. Arī nomas cenrāži būs atbilstoši vidējām nomas tirgus cenām konkrētajā novadā un pagastā. Tāpat zemes īpašnieks varēs piedāvāt samainīt sev piederošu lauksaimniecības zemi pret kādu no pārdošanai vai maiņai piedāvātajiem īpašumiem, ja tas atrodas ģeogrāfiski izdevīgākā vietā nekā viņam piederošais īpašums,” viņa piebilst.

Pirkumiem vai nomai pieejamie īpašumi būs skatāmi minētajā interneta mājas lapā.

Pārdot zemes fondam lauksaimniecībā izmantojamo zemi var jebkurš īpašnieks. Toties nopirkt no fonda var tikai tās personas, kuras atbilst kopš 2014. gada 1. novembra spēkā esošajiem likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteikumiem. Tie prasa pircējiem: lauksaimniecības izglītību vai lauksaimniecības darba pieredzi, kā arī rakstisku apņemšanos turpmākos trīs gadus izmantot zemi lauksaimniecībā. Prasības neskar vien tos iedzīvotājus, kuri gribētu iegādāties līdz 10 ha zemes. Savukārt uzņēmumi bez ierobežojumiem var nopirkt tikai līdz 5 ha zemes. Citu ierobežojumu starpā pircējiem jāsaņem vietējās pašvaldībās īpaši izveidotu komisiju atļaujas.

Nomāt īpašumu no zemes fonda varēs gan fiziskas, gan juridiskas personas. Nomas cenas būs atbilstošas vidējām nomas tirgus cenām atbilstošas kvalitātes lauksaimniecības zemei attiecīgā darījuma novadā un pagastā. Nomai pieejamie īpašumi būs pieejami mājas lapā. Tāpat iespējami zemes maiņas darījumi.

LA.lv