Latvijā
"Latvijas Avīze" atmasko

Viltus ziņa: Latviju pasludina par seno “rusiču” zemi45

Ekrānuzņēmumi no “russkijevesti.ru” un livejournal”

“Valdošie”, tas ir, “latviešu etnokrāti”, slēpj no krievvalodīgajiem, ka īstenībā Latvijas teritorija dziļā senatnē bijusi slāvu, lasi – krievu – zeme un “rusiči” nav nekādi ienācēji no Pētera I laikiem. “Īstenībā” te jau sen dzīvojuši vendi, kas tā pati slāvu cilts “venedi” vien esot. Šādi pseidovēstures prātojumi krievvalodīgajā vidē gan rakstveidā, gan amatierisku videofilmu veidā sāka izplatīties pirms kādiem desmit gadiem, bet tie joprojām cirkulē interneta diskusijās, dažādos emuāros un uz “krievu pasauli” orientētās vietnēs.

“Mēs domājam, ka visiem ir laiks pārtraukt maldīties un jāizdara vienīgais pareizais secinājums: mūsdienu Latvijas teritorijā no vissenākajiem laikiem ir dzīvojušas dažādas ciltis un tautas, turklāt ir pilnīgi iespējams, ka vissenākā no tām bija venedi, tas ir, slāvi – rusiči un som­ugri – līvi. Bet, lūk, kurši un zemgaļi acīmredzami atnāca šurp vēlāk. (..) Tātad mūsdienu slāvi dzīvo nevis ciemos pie latviešiem, bet savā vēsturiskajā dzimtenē,” teikts pagarā apcerējumā, ko parakstījuši kāds Jurijs Govorovs un Ivans Pomnjaščijs (visticamāk, tie ir segvārdi, jo interneta resursos nav atrodamas pazīmes, ka tādas ar politiku vai vēsturi saistītas personas tiešām eksistētu). Minētais apcerējums pirms vairākiem gadiem bija publicēts izdevumā “Vesti”, bet tā saturs turpina “priecēt” dažādos profilos sociālajā tīklā “Facebook”, kā arī krievvalodīgo vidē populārajā blogu vietnē “LiveJournal”.

Dedzīgākais šīs, tā sakot, alternatīvās vēstures vēstīšanas pārstāvis ir vairāku grāmatu un videofilmu autors Igors Gusevs, kura prātojumi lasāmi arī vietnē “9may.lv”, nemaz nerunājot par sociālajiem tīkliem. Gusevs nekad nav slēpis, ka vēlas raudzīties uz Latvijas vēsturi no “krievu latvijieša redzespunkta”, un attiecīga noskaņa valda viņa rakstu darbos. Viena no centrālajām tēzēm šajā konstrukcijā, kā jau minēts, ir doma, ka noslēpumainā vendu tauta, kura Livonijas Indriķa hronikā par 13. gadsimtu pieminēta tikai burtiski dažos teikumos, stāstot, ka kurši to padzinuši no Kurzemes, pēc tam Rīgas apkaimes un kas visbeidzot apmetusies pie Cēsīm, ir tie paši romiešu un agro viduslaiku vēsturnieku darbos pieminētie venedi (tā senāk apzīmēja slāvus). Tā kā plašus Eiropas apgabalus, ieskaitot Baltijas jūras dienvidu piekrasti apdzīvojušie venedi tiek identificēti kā vēlāk ģermanizētu dažādu rietumslāvu tautu kopums, bet mūsdienu krievu šovinisma ideologiem jebkura ar slāviem saistīta tauta automātiski nozīmē krievus, tad secinājumu ķēde noved pie tā, ka krievi jeb “rusiči” jau aizvēstures laikos dzīvojuši Kurzemē, “dibinājuši Rīgu” un Cēsis, tas ir, Vendeni. Arī “Atskaņu hronikā” pieminētais sarkanbaltsarkanais vendu karogs tātad ir krievu, un pat paši latvieši esot cēlušies no krieviem. “Un kā tad izskaidrot, ka vācu bruņinieki Ventspili un Cēsis sauca attiecīgi par “Vendau” (patiesībā “Windau”. – Aut.) un Vendeni? Tur pavisam noteikti nedzīvoja ne zemgaļi un ne kurši, bet tieši slāvi – vendi. Un tas notika vēl pirms krustnešu ierašanās,” teikts internetā plaši sastopamajos apcerējumos un to atvasinājumos, kas saistāmi ar Guseva vārdu. Spēlēšanās ar vietvārdiem turpinās, apgalvojot, ka “slāvu” vārdi ir praktiski viss, kas Latvijas teritorijā sākās ar “Ve-” vai “Vi-“. “Slāviski” esot pat Rīgas, Rojas un Rūjienas nosaukumi! Un tā bez gala līdz pat secinājumam, ka venedi/vendi bijušas slāvu ciltis, kas runājušas “senkrievu valodā” un “Eiropā likušas pamatakmeni praktiski visām lielajām pilsētām”.

 

Atmaskojums

Spriedelējumi, ka latvieši cēlušies no krieviem, ka tiem tātad nav ne lāgā sava karoga, ne zemes, stipri atgādina jau pēdējos gados Krievijas TV raidījumos un rakstos agresīvi paustu apgalvojumu, ka “Ukraina nav nekāda valsts” un “ukraiņu nācijas nav”. Taisnības labad jāsaka, ka attiecībā uz latviešiem šobrīd šīs idejas ir marginalizējušās lielākoties līdz interneta diskusiju līmenim, taču “argumenti” turpina būt ļoti dzīvelīgi. Latviešu vēsturnieki, piemēram, arheologs, profesors Andrejs Vasks un LU Latvijas Vēstures institūta direktors Guntis Zemītis jau agrāk ir aizrādījuši, ka apgalvojumiem par “senslāvu valsti” Latvijas teritorijā nav pamatojuma ne senos dokumentos, ne arheoloģiskajos atradumos. Tāpat automātiska jebkuras slāvu tautas identificēšanās kā krievu ir absurds. Vendu piederība rietumslāviem ir tikai viena no hipotēzēm, jo ne mazāk un varbūt pat vairāk ticami, ka vendiem vārdu devusi Ventas upe, kuras apkaimē tie reiz dzīvoja. Arheoloģiskie izrakumi nesniedza nekādus pierādījumus vendu saistībai ar slāvu kultūrām, drīzāk ar Kurzemes lībiešiem. Šo jautājumu profesors Vasks citstarp ir iztirzājis rakstā “Vendu jautājums Latvijas aizvēsturē”, kas atrodams krājuma “Arheoloģija un etnogrāfija” 26. sējumā. Kā tauta vendi acīmredzot asimilējās vidzemnieku priekšteču letu vidū jau 13. gadsimta gaitā.

Guntis Zemītis raksta, ka etnonīmu “vendi” un “venedi” fonētiskā līdzība jau 19. gadsimtā mudināja krievu zinātniekus izteikt hipotēzi, ka vendi varētu būt slāvi. Taču tālāk par hipotēzi nav tikts, jo tas ir tikai nepierādāms minējums. “Būtībā ir runa par klasisku demagoģijas shēmu – vispirms aplama ziņa, tad seko jau atsaukšanās uz šo ziņu kā avotu,” tā lielkrievu šovinisma garā domājošo centienus raksturo Latvijas Vēstures institūta vadītājs.

LA.lv