Laukos
Graudkopība

Lauksaimniekiem tapis videomateriāls par augu aizsardzības līdzekļu drošu lietošanu0

Foto – LETA

Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociācija izveidojusi video par drošu un pareizu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, kurš izvietots interneta vietnē “YouTube”, liecina Valsts augu aizsardzības dienesta sociālajā tīklā “Twitter” publiskotais ieraksts.

Filma demonstrē, kā droši un atbildīgi strādāt ar augu aizsardzības līdzekļiem, lai nenodarītu kaitējumu sev, līdzcilvēkiem un apkārtējai videi. Tostarp, video materiālā atgādināts, ka augu aizsardzības līdzekļus drīkst lietot tās personas, kurām ir derīga augu aizsardzības līdzekļu lietotāja vai operatora apliecība. Augu aizsardzības līdzekļus lieto dažādu kaitēkļu, slimību vai nezāļu ierobežošanai gadījumos, ja ar citām metodēm nav iespējams tikt galā ar kultūraugiem nodarīto kaitējumu. Tie jālieto pareizi un atbildīgi, stingri ievērojot marķējumā norādītās lietošanas prasības un aizsardzības pasākumus. Nepareiza un neatbildīga to lietošana varot radīt kaitējumu gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, gan arī apkārtējai videi.

Tāpat video atgādināts, ka jāizmanto tādu augu aizsardzības līdzekļu piegādātāju pakalpojumus, kuriem ir atļauja pārvadāt šādas preces. Mazāku produktu daudzumu jāpārvadā no pasažieriem atdalītā nodalījumā, ja iespējams, transportlīdzekļa ārpusē un atsevišķi no pārtikas produktiem un citām precēm.

Augu aizsardzības līdzekļus jāuzglabā sausā un no sala iedarbības un tiešiem saules stariem pasargātā vietā atsevišķā un aizslēdzamā telpā vai aizslēdzamā nedegoša materiāla skapī ar iespēju savākt noplūdušo vai izbirušo produktu. Uzglabāšanas skapim vai telpām ir jābūt marķētam ar drošības zīmēm, kā arī jānodrošina tā dabiska piespiedu ventilācija. Redzamā vietā jābūt pieejamiem ārkārtas dienesta tālruņa numuriem, ugunsdzēšamajam aparātam un aprīkojumam noplūdes gadījumos. Jānodrošina arī absorbējošs materiāls – sausas zāģu skaidas, smiltis vai kūdra, kā arī slota, liekšķere, spaiņi un plastikāta maisi. Augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietai jāatrodas vismaz desmit metrus no jebkuras ūdens tilpes, ūdensteces vai notekgrāvja.

Tāpat video uzsvērts – lai pasargātu savu veselību un nodrošinātu aizsardzību pret riskiem, darbam ar augu aizsardzības līdzekļiem jālieto pareizi un atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi, kuriem jāatbilst trešās kategorijas aizsardzības līdzekļiem, kas apzīmēti ar CE simbolu. Tiem jābūt arī EN sertificētiem, kas nodrošina aizsardzību pret ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem. Viena no atpazīšanas zīmēm ir piktogramma ar ķīmijas kolbiņu produktu marķējumā parasti ir norādīti darbam nepieciešamie individuālie aizsardzības līdzekļi.

Savukārt, ja produktus nepieciešams nogādāt uz lauka, darba šķidruma sagatavošanai jāizmanto transportlīdzeklis ar atsevišķu kravas nodalījumu. Tāpat jāpārliecinās, vai iepakojumi ir labā stāvoklī un pienācīgi noslēgti. Jānodrošina, lai produkti pārvadāšanas laikā nekustētos. Gadījumā, ja nepieciešams braukt pa koplietošanas ceļiem ar uzpildītu smidzinātāju, jāpārliecinās, vai tas ir droši aizvērts, vai nav iespējama sūce un nevar rasties noplūde. Tāpat video rullītī ir ieteikumi arī par darba šķidruma sagatavošanu, lietošanu, kā arī darbībām pēc smidzinātāju lietošanas un tukšā iepakojuma apsaimniekošanu.

LA.lv