Uncategorized

Lauksaimniekiem vēl tikai divas nedēļas precizējumu iesniegšanai lauku bloku kartēs 0

Vēl tikai dvas nedēļas palikušas līdz 1.aprīlim, kad lauksaimnieki Lauku atbalsta dienestam (LAD) var iesniegt lauku bloku un ainavu elementus precizēšanas pieprasījumus. Tas ļaus nākamo mēnešu laikā, kad notiks pieteikšanās platību maksājumiem, izvairīties no atbalstam pieteikto platību pārklāšanās ar kaimiņu pieteiktajām platībām.

Dienests mājaslapā ir publicējis lauku reģistra ainavu elementus – kokus, krūmu grupas un dīķus, līdz ar to lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt ierakstus un iesniegt precizējumus, ja tādi ir nepieciešami.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību. Platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi, jo tā vēlāk tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana.

Ņemot vērā kļūdas, ko klienti pieļāva iepriekšējā gadā, LAD atgādina, ka minētais lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai 2017.gadā. Vienoto iesniegumu varēs iesniegt šā gada pavasarī, un tā iesniegšanas laikā ārpus lauku bloka varēs pieteikt tikai tādu sakoptu platību, kas ir vismaz 0,3 hektāri.

Šogad lauksaimniekiem, kuri saimnieko pa stabilām un dabā identificējamām lauku robežām, var izveidot tā dēvētos “lauksaimnieku blokus” (arī tie jāiesniedz kā lauku bloku precizējums), lai nošķirtu savas apsaimniekotās platības no kaimiņu apsaimniekotajām platībām. Iespēja veidot “lauksaimnieku blokus” ļaus laikā, kad notiks pieteikšanās platību maksājumiem, izvairīties no pieteikto platību pārklāšanās ar kaimiņu pieteiktajām platībām.

Ar plašāku informāciju par “lauksaimnieku blokiem”, kā arī aktuālo LAD lauku bloku karšu slāni un tajā iekļautajiem ainavu elementiem iespējams iepazīties LAD mājaslapā.

LA.lv