Latvijā
Novados

Ļaundari aiznes purva laipu0

Foto: Dabas aizsardzības pārvalde

Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, apsekojot dabas liegumā “Aklais purvs” izveidoto dabas taku, šonedēļ konstatēja, ka no tās nozagta koka laipa apmēram 10 metru garumā.

Pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas darbinieki par notikušo informēja Valsts policiju.

“Diemžēl laiku pa laikam nākas saskarties ar gadījumiem, kad ir bojātas informatīvās zīmes un citi dabas tūrisma infrastruktūras objekti, bet dabas liegumā “Aklais purvs” šī ir pirmā reize. Infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai patērēts daudz laika, līdzekļu un enerģijas, diemžēl atrodas cilvēki, kas posta īpaši aizsargājamās dabas teritorijās izvietoto infrastruktūru. Ļaundaru rīcības motīvi, nodarot postu rūpīgi veidotai un sabiedrībai paredzētai infrastruktūrai, nav izprotami,” ar nožēlu atzīst Pārvaldes Latgales RA direktore Anda Zeize.

Aklā purva dabas taka atrodas Jaunjelgavas novada Daudzeses pagastā un taka 1,9 km garumā izveidota Kohēzijas fonda finansētajā projektā “Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”.

LA.lv