Kultūra
Kultūrpolitika

Lems par Fotogrāfijas muzeja pārcelšanu 16

Foto: Wikimedia Commons

Latvijas Fotogrāfijas muzeju vēlas pārvietot no privātīpašuma Rīgā, Mārstaļu ielā 8, uz valsts AS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) ēku Mārstaļu ielā 6.

Kā liecina Kultūras ministrijas (KM) valdībā iesniegtie dokumenti, muzeja pašreizējai ēkai ir nepieciešams remonts, kuru privātīpašumā nav iespējams veikt.

Fotogrāfijas muzejs informējis, ka telpas Mārstaļu ielā 8 ir nolietotas un dažviet pat apdraud muzeja personāla drošību, savukārt ugunsdrošības un apsardzes sistēmas ir avārijas stāvoklī. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 2014. gada 10. februārī ir izveidojis brīdinājumu, kurā noteikts, ka, neuzlabojot situāciju, Fotogrāfijas muzejam 2015. gada 1. martā ir jāpārtrauc darbība, tātad muzejs ir jāslēdz.

Telpu pielāgošanai Mārstaļu ielā 6 būs nepieciešami trīs gadi. Provizoriski izmaksas telpu pielāgošanai varētu būt 931 385 eiro. Šo summu VNĪ ņemtu no saviem līdzekļiem, bet pēc objekta nodošanas ekspluatācijā iekļautu to nomas maksā. Fotogrāfijas muzejs jaunajās telpās varētu ievākties 2018.gadā. Līdz tam brīdim muzejs turpinās savu darbību un nodrošinās apmeklētāju drošību, krājuma priekšmetu saglabāšanu, pētniecisko darbību un izstāžu organizēšanu saskaņā ar VUGD prasībām. Līdz 2015. gada 1. martam Fotogrāfijas muzeja ēkā, Mārstaļu ielā 8, tiks ierīkota jauna ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija, kura nodrošinās tūlītēju reakciju uz ugunsnelaimes draudiem.

Muzejs norādījis, ka pašlaik ir ierobežota arī tā pienākumu pildīšana – sabiedrības izglītošana par fotomākslu un tās vēsturi – vietas trūkuma dēļ. Tā kā krātuve ir pārpildīta, muzejs nevar pieņemt jaunus darbus. Tos muzejam piedāvājuši tādi fotogrāfi kā Gunārs Binde un Vilhelms Mihailovskis. Muzejs vēlas paplašināt un padarīt modernāku arī savu patstāvīgo ekspozīciju, kas pašreizējās telpās neesot iespējams.

Pašlaik muzeja vajadzībām tiek nomātas telpas 622 kvadrātmetru platībā, gadā par telpu nomu maksājot 31 825 eiro. Jaunajās telpās Mārstaļu ielā 6 muzejam būtu 994,86 kvadrātmetru lielas telpas. Muzejam būtu pieejama arī palīgēka 15,70 kvadrātmetru platībā. Par šīm ēkām nomas maksa būtu 101 870 eiro. Papildu nepieciešamo finansējumu plānots segt no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, neradot ietekmi uz valsts budžetu. Plānotais pašu ieņēmumu palielinājums aprēķināts, pieņemot prognozi, ka apmeklētāju skaits trīskāršosies. Muzejs plāno radīt arī jaunus maksas pakalpojumu veidus un palielinot muzeja esošās maksas pakalpojumu cenas.

Valdība par Fotogrāfijas muzeja pārcelšanu lems nākamnedēļ, 10. februārī.

LA.lv