Ekonomika

Irina Pilvere: Lai zemes iegādes ierobežojumi neapdraud attīstību 16

Foto – Karīna Miezāja

Autors: IRINA PILVERE Dr. oec., LLU profesore

Latvijā lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) ir nacionālā bagātība, tomēr pēc neatkarības atjaunošanas 1991. gadā lauksaimniecība ir piedzīvojusi dramatiskas pārmaiņas.

Nozares attīstība ir kļuvusi straujāka tikai pēc iestāšanās ES, kad kļuva pieejami Kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta instrumenti. Lai arī saimniecību skaits pakāpeniski samazinās, bet izmantotā LIZ nedaudz palielinās, tomēr lauksaimniecības efektivitāte atpaliek no citās ES dalībvalstīs sasniegtā līmeņa un pēdējos gados zeme tiek izmantota nevis lauksaimnieciskajai ražošanai, bet gan spekulatīviem darījumiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi veicināt konkurētspējīgas lauksaimniecības attīstību Latvijā, tādējādi uzlabojot arī zemes izmantošanas un efektivitātes rādītājus, kas ir pamats augstu ražu un mājdzīvnieku produkcijas ieguvei.

Ir ļoti svarīgi pieņemt izsvērtus un saprātīgus lēmumus saistībā ar paredzētajiem grozījumiem likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kur vislielāko risku rada nepamatotu ierobežojumu noteikšana saimniecību īpašumā esošās zemes lielumam (piemēram, 500 ha), jo līdz šim Latvijā nav veikti pētījumi par to, cik liela varētu būt saimniecību minimālā platība atkarībā no specializācijas, reģiona, resursu pieejamības, tirgus apstākļiem, vēsturiskās attīstības u. c. Nosakot nepamatoti zemu saimniecību lieluma slieksni, tiktu ierobežota un apturēta konkurētspējīga lauksaimniecības nozares attīstība turpmākajos gados, it sevišķi, ņemot vērā paredzamo piena kvotu atcelšanu, tiešo maksājumu izlīdzināšanu, kas rada pamatu LIZ efektīvai un produktīvai izmantošanai Latvijā turpmāk, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc pārtikas produktiem pasaulē iedzīvotāju skaita palielināšanās un maksātspējīgā pieprasījuma pieauguma dēļ.

Tāpēc apstākļos, kad nav veikti zinātniski pamatoti pētījumi par saimniecību minimālo platību lieluma sociāli ekonomisko ietekmi uz to konkurētspēju un attīstību nākotnē, ir nepieciešams rīkoties pēc piesardzības principa, definējot saimniecību lieluma platību orientējoši līdz 2000 ha, lai neapdraudētu jau efektīvi strādājušo saimniecību darbību un ļautu attīstīties mazajām un vidējām saimniecībām un kļūt konkurētspējīgām Eiropas vienotajā tirgū.

LA.lv