Kultūra
Kultūrpolitika

Leposimies ar sasniegto! 16


Dace Melbārde
Dace Melbārde
Foto – Jānis Deinats

Latvijas valsts simtgades svinības visā Latvijā aizsāksim 4. maijā ar Baltā galdauta svētkiem, kā arī akciju “Apskauj Latviju”, kad kopā ar robežsardzi Latvijas pierobežā iestādīsim 100 ozolus. Tāpat maija pirmajā nedēļā lielu uzmanību veltīsim Latgalei – vietai, kur pirms simt gadiem norisinājās izšķiroši notikumi ceļā uz Latvijas valsts dibināšanu. Šogad visā Latgalē maija sākumā atzīmēsim vēsturiskā kongresa simtgadi, savukārt visa gada garumā Latgalē būs vairāk nekā 40 dažādas norises. Man Latgales kultūrvēsturiskais reģions īpaši saistās ar savdabīgo, vitālo latgaliešu kultūru. Piemēram, Abrenes tautastērpu uzlūkoju kā vienu no skaistākajiem latviešu tautastērpiem kopumā un ļoti vēlētos šo tautastērpu ielikt savas meitas mantojuma pūrā. Pati Latvijas nacionālajos svētkos ar lepnumu nēsāju seno letgaļu arheoloģisko tautastērpu.

Savukārt latgaliešu valodu vērtēju kā īpaši aizsargājamu vērtību, kas būtu iekļaujama jaunveidojamajā Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Tāpat ir izvērtējama iespēja pieteikt latgaliešu valodu kā īpaši aizsargājamu nemateriālā kultūras mantojuma vērtību UNESCO reprezentatīvajam sarakstam.

Es ticu, ka Latgales kongresa simtgade ne tikai atgādinās nozīmīgos vēsturiskos notikumus, kas norisinājušies pirms 100 gadiem, bet arī kalpos kā apliecinājums latgaliešu spītam un lepnumam savas identitātes saglabāšanā šodienas Latvijā.

Latgales kongresa simtgade piepildīs novadu ar saturīgu dialogu par valsts kopīgo nākotni un arī kultūru – mūziku, teātri, mākslu, priecējot reģiona iedzīvotājus, kā arī viesus no Latvijas malu malām un ārvalstīm.

Valsts simtgadi iespējams pieredzēt tikai vienu reizi mūžā, tādēļ paraudzīsimies sev apkārt ar atvērtu sirdi, leposimies ar sasniegto un iezīmēsim ceļa azimutus nākamajiem simt gadiem. Lai izceltu mūsu valsts īpašās vērtības, esam radījuši plašu simtgades programmu tuvākajiem pieciem gadiem. Tomēr līdzās valdības apstiprinātajai pro­grammai aicinu ikvienu nākt ar savu īpašo simtgades ideju un iniciatīvu, piesakot to arī kopīgajā simtgades norišu kalendārā www.lv100.lv.

Latviju veido ikkatra domas un darbi, tādēļ valsts simtgades svinību vēstījumi “es esmu Latvija”, “es radu Latviju”, “es daru Latviju” aicina mūsu iedzīvotājus apzināties, ka Latvijas valsts pirmkārt esam mēs paši. Gan tie, kuri ziedojuši savu dzīvi un dzīvību neatkarīgas valsts tapšanai un pastāvēšanai, gan ikviens no mums, kurš ar savu darbu, talantu un uzņēmību veido savu kopienu, savu novadu un pilsētu, mūsu valsti šodien.

Vēlos teikt paldies ikvienam no vairāk nekā desmit tūkstošiem cilvēku, arī Latgales iedzīvotājiem un īpaši nevalstiskajām organizācijām, kas aktīvi iesaistījušās Latvijas valsts simtgades programmas veidošanā. Kopā mums izdosies radīt patiesi unikālus svētkus!

LA.lv