Latvijā
Politika

Levits turpinās darbu Eiropas Savienības Tiesā vēl vienu termiņu2

Foto LETA

Trešdien, 28. februārī, Eiropas Savienības Padome atkārtoti iecēla Egilu Levitu Eiropas Savienības Tiesas (EST) tiesneša amatā, portālu LA.lv informēja Tieslietu ministrija.

Egils Levits EST tiesneša amatā darbojas kopš 2004. gada, bet līdz tam darbojies kā tiesnesis Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Egils Levits ir beidzis Hamburgas universitātes Juridisko fakultāti un tās pašas universitātes Filozofijas un sabiedrisko zinātņu fakultātes Politisko zinātņu nodaļu.

Aktīvi darbojies un strādājis Latvijas tiesību sistēmas veidošanā, kā arī izstrādājis vairāk nekā 130 zinātniskas publikācijas par Latvijas valststiesību, administratīvo tiesību, cilvēktiesību, tiesību reformas, Eiropas tiesību jautājumiem. Dibinājis un darbojies kā redakcijas padomes priekšsēdētāja biedrs juridiskajā žurnālā “Likums un Tiesības”.

2017. gada 26. septembrī Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas virzīto rosinājumu atkārtoti EST tiesneša amatam virzīt Egila Levita kandidatūru.

Saistītie raksti

EST sastāvā ir viens tiesnesis no katras dalībvalsts un vienpadsmit ģenerāladvokāti. Tiesnešus un ģenerāladvokātus EST ieceļ uz sešu gadu pilnvaru laiku, un viņus amatā var iecelt atkārtoti.

EST tiesnešus un ģenerāladvokātus savstarpēji vienojoties, ieceļ dalībvalstu valdības pēc apspriešanās ar komisiju, kas izveidota, lai izvērtētu kandidātu piemērotību attiecīgo pienākumu pildīšanai. Viņus izraugās no tādu personu vidus, kuru neatkarība nav apšaubāma un kuras atbilst tiesnešu augstāko amatu prasībām savās attiecīgajās valstīs, vai kuras ir juristi ar atzītu kompetenci.

LA.lv