Uncategorized

Licenci var saņemt! 0

Mans dēls nopelna iztiku, veicot pārvadājumus ar pasažieru autobusu “Volvo”. Ved ekskursantus uz Rīgu un uz Baltkrieviju, skolēnus – uz Dziesmu svētkiem, utt. Autobuss reģistrēts kā mūsu zemnieku saimniecības īpašums. Taču tagad jaunie noteikumi dēlam neļaus pagarināt komercpārvadājumu licenci.

Līdz šim, lai saņemtu šo licenci, bija vajadzīgs nodrošinājums – 2000 latu bankas kontā vai īpašums (piemēram, māja, dzīvoklis vai mašīna) šajā vērtībā. Taču tagad no 1. aprīļa jaunie noteikumi prasot, lai kontā būtu 6000 latu! Mums tādas naudas nav. Cits nodrošinājums nederot. Dēlam licence beidzās 28. maijā, bet jaunu izņemt nebūs iespējams, un viņš paliks bez darba. Vai ir kādas citas iespējas noformēt šo atļauju, piemēram, dibināt firmu un reģistrēt autobusu kā firmas īpašumu?
 Marija Krāslavas novadā

 

Patiesībā situācija ir vienkāršāka, un zemnieku saimniecībai, visdrīzāk, nebūs problēmu pagarināt komercpārvadājumu licenci un turpināt darbu.

SIA “Autotransporta direkcija” Daugavpils nodaļā (tālrunis 65428212) paskaidroja, ka zemnieku saimniecībai ir jābūt reģistrētai komercreģistrā. Lai pagarinātu licenci, vajadzīgas trīs lietas. Pirmkārt, darbā jābūt pieņemtam cilvēkam, kuram ir ES dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs atzīts profesionālās kompetences sertifikāts pasažieru vai kravas pārvadājumu jomā. Šo darbu, tas ir, atbildību par pārvadājumu organizēšanu, var veikt arī autobusa vadītājs. Ja jau agrāk saimniecībai ir bijusi komercpārvadājumu licence, autobusa vadītājam šāds sertifikāts acīmredzot ir.

Otrkārt, vajag, lai uzņēmumam būtu laba reputācija. Tas nozīmē, ka uzņēmuma vadība vai atbildīgā persona, kas vada pārvadājumus, pēdējo 5 gadu laikā nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai sodāmība ir dzēsta; pēdējo 2 gadu laikā uzņēmums, tā vadība vai atbildīgā persona nav pārkāpusi normatīvos aktus par pasažieru un kravas komercpārvadājumu veikšanu, ceļu satiksmes noteikumus un autotransporta līdzekļa drošības prasības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī nodarbinātības un darba samaksas noteikumus autopārvadājumu jomā.

Treškārt, no 1. maija ir mainījušās prasības finanšu nodrošinājumam. Tagad tam jābūt 6326 latu (vienam transporta līdzeklim) un papildus 3515 latu (katram nākamajam).

 

Agrāk par nodrošinājumu kalpoja pamatlīdzekļi un apgrozāmie līdzekļi, bet no šā gada 1. aprīļa par nodrošinājumu kalpo uzņēmuma pamatkapitāls, rezerves kapitāls un nesadalītā peļņa.

 

Zemnieku saimniecībai pamatkapitāla nav. Tādēļ kā finanšu nodrošinājumu zemnieku saimniecība var uzrādīt savus īpašumus – piemēram, zemi, ēkas, dzīvokli, kā arī autobusa vērtību. Izziņas par nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību var saņemt Valsts zemes dienestā. Iesniegumam pievieno izziņas par nekustamo īpašumu, kā arī par autobusa vērtību, lai kopējā summa sasniegtu 6326 latus (ja pārvadājumus veic ar vienu autobusu). Zemnieku saimniecībai noteikti ir zeme un ēkas, tādēļ savākt izziņas par vajadzīgo summu, domājams, nebūs problēmu.

Iesnieguma veidlapu var izdrukāt no mājaslapas www.atd.lv.

Agrāk licenci izsniedza uz laiku no 1 gada līdz 5 gadiem, bet no šā gada 1. aprīļa licenci izsniedz uz 10 gadiem. Iesniegumā norāda, vai veiks pārvadājumus pa Latviju vai arī starptautiskos. Faktiski jaunā kārtība zemnieku saimniecībām ir izdevīga, jo kā nodrošinājumu var norādīt savus īpašumus.

Lēmumu par speciālās atļaujas jeb licences piešķiršanu Autotransporta direkcija pieņem 30 dienu laikā pēc tam, kad iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

 

LA.lv