Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1918. gada 9. aprīlī1

“Līdums”

Rīkojums par privātskolām un privātstundām. “Rigasche Zeitung” nodrukā Rīgas gubernatora fon Altena rīkojumu, kurš nosaka, ka bez pilsētas vai zemes priekšnieka atļaujas nav brīv atvērt vai tāļāk vadīt privātskolas un sniegt privātstundas, neizņemot pat mūzikas un tehnikas priekšmetus. Atļaujas izdošanai ir jāiemaksā pilsētas vai zemes priekšnieka kasē 10 markas liela nodeva, kuru zināmos gadījumos var pazemināt vai atlaist. Kas bez atļaujas atver vai tālāk uztur privātskolu, sniedz privātstundas vai ar atklātiem sludinājumiem piedāvājas sniegt privātstundas, tiek sodīts ar naudas sodu līdz 1000 markām vai ar cietumu līdz 3 mēnešiem. Rīkojums stājas spēkā ar 1. aprīli 1918. g. Šis rīkojums nezīmējas uz palīga stundām, kuras sniedz atklātu mācības iestāžu spēki. Viņiem uz to dod attiecīgu atļauju skolu vadītāji.

LA.lv