Latvijā
Izglītība

Līdz 1. februārim sabiedrība var vērtēt iecerētās izmaiņas skolu mācību saturā 0


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto – Timurs Subhankulovs

Līdz 2018. gada 1. februārim izglītības jomā strādājošie, vecāki, uzņēmēji un ikviens sabiedrības loceklis var ietekmēt to, ko un kādā veidā turpmāk mācīsies bērni un jaunieši skolās Latvijā. To var izdarīt vietnē www.skola2030.lv/apspriesana, iesniedzot savus priekšlikumus un vērtējumu par jaunā mācību satura un pieejas apraksta projektu “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai”. Turpat iespējams iepazīties ar jau līdz šim izteiktajiem komentāriem, portālu la.lv informēja projekta pārstāvji.

Sabiedriskajai apspriešanai noslēdzoties un izglītības jomas ekspertiem izvērtējot visus priekšlikumus, uz šī dokumenta pamata apstiprināšanai Ministru kabinetā (MK) šī gada pavasarī tiks iesniegtas pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības standarts un vispārējās vidējās izglītības standarts.

Kopš sabiedriskās apspriešanas sākuma pagājušā gada septembrī gaidāmās mācību satura un pieejas pārmaiņas mērķtiecīgi skaidrotas Latvijas skolu vadību komandām un to pedagogiem, visu mācību satura jomu koordinatoriem pilsētas, novada, novadu apvienību teritorijās, visu Latvijas pašvaldību izglītības jomas vadītājiem vai viņu pārstāvjiem, tiekoties ar dažādām interešu grupām.

Papildus kopējam satura ietvaram 100 pilotskolas Latvijā, ar kurām sākta regulāra mācību satura aprobācijas sadarbība, saņēmušas arī pirmos mācību priekšmetu programmu paraugus. Vietnē www.skola2030.lv/apspriesana paredzēta iespēja sniegt atsauksmes, kā arī nodrošināts tas, ka komentārus var izteikt ikviens, arī tad, ja viņa profesionālā darbība nav saistīta ar izglītību. Iesniegtie komentāri, ieteikumi un jautājumi ir lasāmi vietnes www.skola2030.lv/apspriesana sadaļā “Priekšlikumi”.

“Vērtējot līdz šim sniegtos priekšlikumus un komentārus, arī vērtējot dzirdēto semināros ar vairākiem tūkstošiem pedagogu Latvijā, skaidri redzams atbalsts un izpratne, ka nepieciešams īstenot pārmaiņas izglītības saturā un mācīšanās pieejā. Skolas un skolotāji īpaši novērtē sistēmisko pieeju, ar kādu saturs tiek pārskatīts, kā arī centienus mācības padarīt saistošākas skolēniem, dodot viņiem iespēju iedziļināties, mācoties mazāk, toties dziļāk,” vērtē projekta mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa.

Vienlaikus Z. Oliņa uzsver, ka “protams, skolotāju vidū ir satraukums par mācību satura un pieejas ieviešanu. Viens no būtiskiem komentāriem ir par laiku un ieguldījumu, kas nepieciešams katram skolotājam, lai sagatavotos tādai mācību stundai, kas iesaista un sasniedz katru skolēnu. Skolas bažījas arī, kā praktiski īstenot regulāru sadarbību un stundu plānošanu ar citu mācību priekšmetu kolēģiem, lai ieguvums būtu efektīvas mācības skolēniem un plānotie sasniedzamie rezultāti dažādu mācību jomu vai priekšmetu ietvaros nepārklātos, bet būtu saskaņoti un pēctecīgi. Skolotāji arī bažījās, vai pašreizējais satura piedāvājums sešgadīgam bērnam pirmajā klasē atbilst bērnu vecumam un sagatavotībai.”

Kā norāda Z. Oliņa, visi būtiskie aspekti tiks izsvērti gan turpmākajā sabiedrības iesaistes procesā, gan, gatavojot vadlīnijas un standartus apstiprināšanai MK.

Šī ir pirmā reize, kad vispārējās izglītības mācību saturs tiek pārskatīts kopumā no pirmsskolas līdz 12. klasei. Tas darīts, lai apgūstamais mācību saturs un sasniedzamie rezultāti skolēnam dažādos mācību priekšmetos nepārklātos, lai mazinātos līdzšinējā mācību satura sadrumstalotība un bērniem un jauniešiem būtu nodrošināta saskaņota un pēctecīga zināšanu un prasmju apguve.

Saistītie raksti

Topošais mācību saturs veidots ar līdz šim plašāko pedagogu iesaisti. Tā izstrādē bijuši iesaistīti turpat 300 praktizējošu Latvijas pedagogu un augstskolu mācībspēku.
Pirmsskolas, skolas, augstskolas, pedagogu profesionālās asociācijas vai biedrības, pilsētu vai novadu pedagogu metodiskās apvienības, uzņēmēju asociācijas vai biedrības u.c.  ir aicinātas, apkopojot savu biedru, kopienas viedokli, iesniegt oficiālus priekšlikumus par mācību satura un pieejas aprakstu Valsts izglītības satura centrā elektroniski, sūtot e-pastu ar atsauci “Priekšlikumi mācību satura aprakstam” uz adresi visc@visc.gov.lv līdz 2018. gada 1. februārim.

Vienlaikus ikviens interesents, vecāks, uzņēmējs, interešu grupu pārstāvis var izteikt savus ierosinājumus
vietnē www.skola2030.lv/apspriesana.

LA.lv