Uncategorized

Līdz 2030.gadam potenciāli zaudētos mūža gadus cer samazināt par trešdaļu 16

Foto-LETA

Nacionālajā attīstības plānā (NAP) 2014.-2020.gadam kā viens no uzdevumiem ir minēts samazināt potenciāli zaudētos mūža gadus – līdz 2030.gadam tos iecerēts samazināt par trešdaļu.

Potenciāli zaudētie dzīves gadi ir gadi, kurus cilvēks būtu nodzīvojis līdz 65 gadiem, ja nebūtu nomiris. Tas nozīmē, ka visus šos potenciāli zaudētos gadus cilvēks būtu dzīvojis, strādājis, maksājis valstij nodokļus, radījis un audzinājis bērnus.

Saskaņā ar NAP iekļauto informāciju, 2010.gadā Latvijā uz 100 000 iedzīvotāju potenciāli tika zaudēti 5997 mūža gadi, līdz 2014.gadam šo skaitu iecerēts samazināt līdz 5900 gadiem, 2020.gadā – līdz 5100 gadiem uz 100 000 iedzīvotāju, savukārt vēl pēc desmit gadiem – jau līdz 4200 gadiem.

Pēdējo gadu laikā šis rādītājs ir krietni samazinājies – vēl 2000.gadā bija aprēķināts, ka potenciāli zaudēto dzīves gadu skaits uz 100 000 iedzīvotāju bija 8146, bet līdz 2010.gadam šis rādītājs samazinājās par 28%, liecina Veselības ekonomikas centra apkopotie dati.

Lai samazinātu potenciāli zaudēto mūža gadu skaitu, NAP ir noteikti vairāki uzdevumi, piemēram, veselīga un aktīva dzīvesveida nostiprināšana sabiedrībā, atkarību izraisošo vielu un procesu novēršana, izplatības ierobežošana un piedāvājuma mazināšana. Tāpat plānā noteikts uzdevums uzlabot veselības aprūpes kvalitāti, tādu slimību kā sirds un asinsvadu, onkoloģisko, diabēta un psihiatrisko saslimšanu menedžmenta programmu izstrāde.

Pagaidām gan plānā nav noteikt, cik liels būs nepieciešamais finansējums rīcības programmas īstenošanai – šī summa tiks noteikta līdz NAP gala redakcijai.

LA.lv