Ekonomika
Īpašums

Liek maksāt nodokli par nesaņemtu ienākumu 32

Ilustratīvs attēls. Foto-Karīna Miezāja

Valsts ieņēmumu dienests (VID) pieprasa pensionētajam rīdziniekam, politiski represētajam Andrim Mukānam samaksāt nodokli par vēl nesaņemtu ienākumu.

Pārdodot zemi, iekrīt parādos

“Pirms trim gadiem Dārziņos pārdevu ap 700 kvadrātmetru zemes gabalu. Tā kā pircējs nevarēja uzreiz samaksāt man visu prasīto summu, mēs vienojāmies, ka viņš to samaksās turpmāko septiņu gadu laikā, katru mēnesi pārskaitot man noteiktu daļu no šīs summas,” stāsta Andris Mukāns, “bet 2015. gada 11. decembrī no VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes saņēmu vēstuli, ka par zemi gūto ienākumu neesmu deklarējis, tāpat no tā neesmu samaksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli – kopā ar nokavējuma naudu – ap 400 eiro apmērā.”

VID pieprasījis Andrim Mukānam samaksāt šo summu līdz 2015. gada 28. janvārim… Ja nesamaksāšot labprātīgi, tad no 29. janvāra parādu un piedevām ar piedziņu saistītos izdevumus no viņa piedzīšot bezstrīda kārtībā VID amatpersona vai zvērināts tiesu izpildītājs.

“Par šo draudīgo vēstuli biju satriekts, no uztraukuma sacēlās asinsspiediens. Visus nodokļus vienmēr esmu maksājis godprātīgi un savlaicīgi, valstij neko neesmu bijis parādā. Un te pēkšņi man paziņo, ka esmu parādā un jau griežas kavējuma skaitītājs,” atzīst Andris. “Pirkuma līgumā pielīgto summu no zemes pircēja vēl nebiju saņēmis, tātad man nebija tādu ienākumu, no kā būtu jāmaksā 15% iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Bet, kā izrādās, vēl nesaņemtais ienākums man bija jādeklarē, turklāt to jau apliek ar nodokli un skaita kavējumu 0,05% apmērā par katru nokavēto dienu.”

Jāmaksā par četriem nākamajiem gadiem

Kad VID pieprasītais ap 400 eiro parāds ticis samaksāts, pērn Andri Mukānu sagaidīja jauns pārsteigums. VID pieprasījis samaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli 1747,86 eiro apmērā, aprēķinātu par atlikušo pirkuma summu, kas pēc līguma noteikumiem pārdevējam bijis jāsaņem līdz 2021. gada vidum.

“Rakstiski lūdzu VID pagarināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājuma termiņu līdz 2021. gadam, kad no zemes pircēja būšu saņēmis visu pielīgto summu,” turpina Andris, “lūgumā norādīju, ka man aprēķinātos 1747,86 eiro no savas pensijas pašlaik nespēju samaksāt. Bet no Nodokļu pārvaldes Lielo nodokļu maksātāju apkalpošanas centra vadītājas J. Kundrātes saņēmu atteikumu.”

Kā VID amatpersona paskaidrojusi viņam, pagarināt nokavēto nodokļu maksājumu termiņu varot, pirmkārt, tikai līdz vienam gadam, otrkārt, tikai tādam nodokļu maksātājam, kurš… ir valstij parādā. Iznāk, ka nodokļa atvieglojumu maksājuma termiņa pagarinājumu godprātīgie maksātāji, kāds, piemēram, ir Andris Mukāns, nevar saņemt.

Kārtība noteikta likumā

Kā zināms, likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikts, ka pārdevējam nav jāmaksā nodoklis, ja nekustamais īpašums viņam piederējis ilgāk par 60 mēnešiem, pēdējos 60 mēnešus līdz pirkuma līguma noslēgšanas dienai bijis viņa vienīgais īpašums, kā arī vismaz 12 mēnešus pēc kārtas bijis viņa deklarētā dzīvesvieta. Diemžēl neviens no šī likuma noteikumiem neskar pensionēto rīdzinieku Andri Mukānu. Pēc Zemesgrāmatas datiem, viņam pieder vairāki īpašumi, arī deklarētā dzīvesvieta ir citur. Citos gadījumos nodoklis 15% apmērā pārdevējam jāmaksā no īpašuma iegādes un pirkuma līgumā norādītās summas starpības.

VID jautāju, kāpēc Andrim jāmaksā nodoklis no naudas summas, kuru viņš rokās nemaz nav turējis un kuru, ja pircējs godprātīgi maksās, saņems tikai pēc četriem gadiem.

VID pārstāve Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa atbild, ka šāda kārtība noteikta likumā, kas ir spēkā no 2014. gada 1. janvāra. “Ja, pārdodot nekustamu īpašumu, pārdevējs saņem ienākumu ilgāk nekā triju gadu laikā, skaitot no gada, kad bijis noslēgts pirkuma līgums, tad uzskatāms, ka viss ar pārdošanu saistītais ienākums ir iegūts pirmo triju gadu laikā. Trešajā gadā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajā ienākumā iekļauj atlikušo līgumā noteikto, bet nesaņemto summu neatkarīgi no tā, vai ienākums ir vai nav saņemts,” skaidro viņa.

VID soda bez brīdinājuma

Likumu nezināšana, protams, neatbrīvo nodokļu maksātāju no pienākuma tos pildīt. Taču ļoti labi zinot pensionētu ļaužu ierobežotās iespējas izsekot likumiem un to grozījumiem, tas, kā notiek likumu pantu piemērošana, pamatoti rada dibinātu sašutumu. Pārdodams nelielu, ap 700 kvadrātmetru zemes pleķīti, pensionētais rīdzinieks Andris Mukāns, neviena iepriekš nebrīdināts, uzreiz saņem paziņojumu par nodokļa parādu, aprēķināto kavējuma naudu un draudīgu brīdinājumu par parādu piedziņu piespiedu kārtā. Būtībā VID soda bez brīdinājuma, iedzenot parādos iedzīvotājus, kuriem to, iespējams, nekad nebūtu, ja tiktu laikus brīdināti.

Nesen intervijā “LA” VID ģenerāldirektore Ilze Cīrule gan solījusi, ka VID turpmāk ne tikai ziņošot iedzīvotājiem par pienākumu maksāt nodokļus, bet arī sniegšot padomus, kā tie jāmaksā un kādas sekas iestājas, ja tiek kavēti maksāšanas termiņi. Tāpat VID galvenā amatpersona solījusi pievērsties izsūtīto paziņojumu saturam, kurā pašlaik ierēdnieciski samudžinātā valodā (deviņās lappusēs – kā Andrim Mukānam piesūtītajā) ir uzskaitīti likumu panti un paragrāfi. Bet bieži paziņojumu saņēmējam tā arī netop skaidrs – jāmaksā nodoklis vai nav jāmaksā.

VID solījumi novērst trūkumus, protams, izskan cerīgi. Bet, kamēr nav izdarīti grozījumi likumā, tikmēr rīdzinieks Andris Mukāns noteikti nebūs pēdējais, kuru pret paša gribu ieskaita nodokļu maksātāju parādniekos.

LA.lv