Latvijā
Novados

Liepājā nosaka pārejas posmu paaugstinātā NĪN piemērošanā3


Liepājas centrs. Ilustratīvs foto.
Liepājas centrs. Ilustratīvs foto.
LETA – foto

Lai iedzīvotāji nesteidzīgi paspētu sakārtot ar dzīvesvietas deklarēšanu saistītos jautājumus un saņemtu atvieglojumus no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kurai no šī gada ir piemērota paaugstinātā likme (1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības), Liepājas domes sēdē deputāti šodien lēma 2018. gadu noteikt par pārejas posmu, portālu LA.lv informēja Liepājas domes preses dienests.

Liepājas pilsētas pašvaldība 2017. gada 12. oktobrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.17 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā,” kuros noteica – ja objektā taksācijas gada 1. janvārī pulksten 0:00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai, tad nekustamā īpašuma nodokļa likme piemērojama 0,2% līdz 0,6% apmērā no kadastrālās vērtības. Savukārt, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī pulksten 0:00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, piemēro paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

Ņemot vērā iedzīvotāju iesniegumu skaitu, kuros tiek norādīts, ka dažādu apsvērumu dēļ tie nav varējuši veikt savas dzīvesvietas deklarācijas sakārtošanu, un iedzīvotāju nepietiekamo izpratni par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pieaugumu no 2018. gada, ir izstrādāti grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā”.

Grozījumi paredz noteikt 2018. gadā iedzīvotājiem pārejas periodu savas dzīvesvietas deklarācijas sakārtošanai. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiks noteikts 70% un 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kurai ir piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības. Atvieglojuma apmērs būs atkarīgs no perioda, kurā iedzīvotājs būs izpildījis dzīvesvietas deklarācijas sakārtošanu, tādējādi izpildot Saistošo noteikumu Nr.17 izvirzītās dzīvesvietas deklarēšanas prasības.

Lai iedzīvotāji saņemtu minētos atvieglojumus, tiem jāvēršas ar iesniegumu Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā. Iesniegumi tiks izskatīti pēc grozījumu stāšanās spēkā, plānots, ka tas varētu būt maijā.

Ja iedzīvotāji dzīvesvietu deklarēs līdz 2018. gada 1. jūnijam, tad tiks piemēroti atvieglojumi 70% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kurai ir piemērota likme 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības, ja vien deklarēšanās nav bijusi par pamatu taksācijas periodā piemērot samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi citam Liepājas administratīvajā teritorijā esošam nekustamā īpašuma nodokļa objektam. Savukārt, ja dzīvesvieta tiks deklarēta līdz 2018. gada 1. septembrim – 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

Grozījumi paredz 2018. gadā piešķirt arī atvieglojumus 70% apmērā par dzīvojamajām ēkām, ja tiek veikta dzīvojamās ēkas nojaukšana vai konservācija saskaņā ar spēkā esošu Liepājas pilsētas būvvaldes izsniegtu būvniecības ieceres dokumentāciju.

Minētie grozījumi stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv