Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1919. gada 14. martā0


Kārlis Skalbe
Kārlis Skalbe
Kārlis Skalbe

“Latvijas Sargs”

Liepāja. K. Skalbes priekšlasījums. Vēlreiz aizrādām šinī vietā uz rakstnieka K. Skalbes priekšlasījumu “Ievads latviešu rakstniecībā”, kuru šodien sarīko Strādnieku arodnieciskā savienība Baznīcas ielā 7, skolā. Mūsu rakstniecības un mākslas jautājumi, kuri var sniegt daudz radošu ierosinājumu priekš latviskas gara dzīves izkopšanas un ap kuriem pēdējā laikā ir notikušas nopietnas literāriskas cīņas, pa garo okupācijas laiku liepājniekiem ir palikuši sveši. Tādēļ ieteicam šo priekšlasījumu apmeklēt. Ieeja atsevišķi uz katru priekšlasījumu 1 rubl. 50 kap. Sākums plkst. 6 vakarā.

LA.lv