Uncategorized

Mājražotāji – arī fiziskas personas 16

Turpmāk Eiropas Savienības (ES) atbalstu Lauku attīstības programmas pasākumā varēs saņemt ne tikai juridiskas, bet arī fiziskas personas, kuras nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos.


 

To paredz valdības pieņemtie grozījumi kārtībā, kādā piešķir valsts un ES atbalstu lauku attīstībai pasākumā “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Grozījumi paplašina atbalsta pretendentu loku, dodot iespēju atbalstu saņemt arī fiziskai personai, kas ir reģistrējusies Pārtikas un veterinārajā dienestā kā pārtikas uzņēmums, kas plāno nodarboties vai jau nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos.

Kā prognozē Zemkopības ministrija, kopumā visā 2007. – 2013. gada programmēšanas periodā varētu būt 90 atbalsta pretendentu.

 

LA.lv