×
Mobilā versija
Brīdinājums +11°C
Marģers, Anastasija
Sestdiena, 21. aprīlis, 2018
6. aprīlis, 2014
Drukāt

Kādas ir mājražotāju iespējas un atbalsts (4)

Foto - Valdis SemjonovsFoto - Valdis Semjonovs

Zaudēju darbu. Man ir neliela piemājas saimniecība, kur audzēju ābolus, zemenes, vēl citas ogas. Gribu uzsākt nelielu mājražošanu, lai izaudzēto produkciju pārstrādātu sulās, sukādēs, nodrošinot sev iztiku. Ar ko man sākt, un cik tas varētu maksāt? Ja vajag lielas iekārtas, nebūs tik daudz naudas – bezdarbniece kredītu bankā nevar dabūt. Varbūt sākt vienkāršāk, ar saviem spēkiem? Vai ir pieejams valsts vai ES atbalsts, kādi projekti ir daļēji naturālo saimniecību atbalstam? 
Antoņina G. Dagdas novadā

Sēdēt mājās un neko nedarīt noteikti nav vērts! Vispirms iesakām konsultēties ar kādu no Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālistiem, kā arī detalizēti iepazīties ar pieejamo informāciju internetā.

Prasības, kas jāievēro


Zemkopības ministrijā pastāstīja: lai uzsāktu pārtikas gatavošanu mājas apstākļos, jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā, pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu reģistrā (tas izdarāms bez maksas). Tomēr pirms uzņēmuma reģistrācijas vajadzētu uzaicināt Pārtikas un veterinārā dienesta speciālistus uz pirmsreģistrācijas pārbaudi, lai gūtu pārliecību, ka ir nodrošināta uzņēmuma, iekārtu un aprīkojuma atbilstība normatīvo aktu prasībām (šis gan ir maksas pakalpojums). Derētu arī izpētīt potenciālo tirgu, lai saprastu, kuros virzienos vērts attīstīt savu uzņēmumu.

Iekārtām, aprīkojumam, iepakojumam un virsmām, kas saskaras ar pārtiku, jābūt no materiāla, ko šādos gadījumos atļauts izmantot. Uzņēmumā jāveido paškontroles sistēma, kas ietver notiekošo procesu un plūsmu aprakstu, kā arī riska izvērtēšanu. Jānodrošina produktu atbilstība normatīvo aktu prasībām (laboratoriskās analīzes).

Produktu veidiem, ko plānots ražot, nav ierobežojuma, tie var būt gan sulas un sukādes, gan biezeņi, ievārījumi, džemi, želejas, konfektes, kaltēti augļi un ogas utt. Jāņem vērā, ka pārtikai, ko paredz laist tirgū hermētiski noslēgtos traukos, jānodrošina procesu atbilstība starptautiski atzītiem standartiem (piemēram, pasterizēšana un sterilizācija).

Ja pārtiku gatavo privātmājas (dzīvokļa) virtuvē un telpās, ko izmanto galvenokārt savām vajadzībām (pagrabs, pirts, garāža, kūpinātava u.c.), Eiropas Savienības normatīvie akti pieļauj atkāpes telpām, iekārtām un aprīkojumam. Ja pārtiku tirgošanai gatavo virtuvē, kurā notiek arī ikdienas sadzīve, pārtikas gatavošana realizācijai jānodala vietā vai laikā. Turklāt mājas apstākļos gatavoto pārtiku drīkst izplatīt tikai tieši galapatērētājam.

Vismaz četras aktivitātes


Nākamajā programmēšanas periodā Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam (LAP 14-20) ietvaros ir paredzēti vairāki pasākumi lauksaimniecības produktu ražotāju atbalstam (gan mazām un vidējām, gan lielām saimniecībām), kuros būs iespējams saņemt atbalstu tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī lauksaimniecības produkcijas ražošanas ēku būvniecībai un rekonstrukcijai.

Iepazīstinām ar pasākumu pamatnosacījumiem un plānoto atbalsta apmēru:

1. Apakšaktivitātē “Lauku saimniecību attīstība” atbalsta pretendenti ir saimniecības, kas ražo vai ražos nepārstrādātus lauksaimniecības produktus, kā arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības. Attiecināmo izmaksu apmērs vienam atbalsta pretendentam visā periodā ir plānots līdz 2 miljoniem eiro, tehnikai un iekārtām izmantojot ne vairāk kā 0,7 miljonus no šīs summas. Atbalsta intensitāte tehnikai plānota 20–25%, bet būvniecībai – 40% apmērā no attiecināmo izmaksu summas. Papildus 10% intensitāti būvniecībai piemēros zālēdāju lopkopības saimniecībām.

Arī jaunajiem lauksaimniekiem (līdz 40 gadu vecumam pieteikšanās brīdī, kuri ieguvuši atbilstīgu lauksaimniecisko izglītību vai uzsākuši mācības, lai to iegūtu, un izveido vai pārņem saimniecību pirmo reizi kā tās īpašnieki), tiks piemērota papildu 20% intensitāte būvniecībai un tehnikas iegādei.

Mazajām saimniecībām (gada apgrozījums līdz 70 000 eiro) plānota 40% atbalsta intensitāte pirmajam iegādātajam traktoram un lauksaimniecībā izmantojamajiem agregātiem. Attiecināmie izdevumi šajā pasākumā būs arī ilggadīgo augļkopības stādījumu ierīkošana. Atbalsta pretendentiem, kuri tikai plāno uzsākt nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu, pirmā iesniegtā projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 300 000 eiro.

2. Apakšaktivitātē “Lauksaimniecības produktu pārstrāde” uz atbalstu var pretendēt juridiskas personas, kas nodarbojas vai nodarbosies ar nepārstrādātu lauksaimniecības produktu pārstrādi, mājražotāji, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, kā arī kooperatīvi. Attiecināmie izdevumi ir ražošanas ēku būvniecība un pārtikas produktu ražošanai paredzētu iekārtu iegāde.

Atbalsta intensitāte būvniecībai un iekārtām tiek plānota 20–30% apmērā no attiecināmo izmaksu summas (atkarībā no uzņēmuma lieluma). Papildus 10% atbalsta intensitāti piešķirs, ja uzņēmums ražos pārtikas kvalitātes shēmas produktus, ieviesīs inovāciju, ražos importu aizstājošu produktu vai uzsāks eksporta zīmola produkta ražošanu.

Programmēšanas periodā vienam atbalsta pretendentam kopējā attiecināmo izmaksu summa ir līdz 3 000 000 eiro (mājražotājam līdz 100 000 eiro). Mājražotājiem ir vēl kāds papildu nosacījums – pēc projekta īstenošanas jākļūst par atzītu pārtikas ražošanas uzņēmumu.

3. Apakšaktivitātē “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” atbalsta pretendenti ir jaunie lauksaimnieki (līdz 40 gadu vecumam pieteikšanās brīdī, kas ieguvuši atbilstīgu lauksaimniecisko izglītību vai uzsākuši mācības, lai to iegūtu), kuri izveido vai pārņem saimniecību pirmo reizi kā tās īpašnieki. Šajā pasākumā atbalstu var saņemt juridiskas vai fiziskas personas, kas ražo vai plāno uzsākt ražot nepārstrādātus lauksaimniecības produktus.

Attiecināmo izmaksu maksimālais apjoms vienam pretendentam plānots līdz 70 000 eiro visā periodā, atbalsta intensitāte – 80% no šīm izmaksām. Tiks kompensēti izdevumi par saimniecības nodibināšanu, lauksaimniecības tehnikas, iekārtu un lauksaimniecības vaislas dzīvnieku iegādi, kā arī par zemes iegādi (ne vairāk kā 10% no kopējās projekta summas), būvniecību un ilggadīgo augļkopības stādījumu ierīkošanu.

4. Apakšaktivitātē “Atbalsts mazo lauku saimniecību atbalstam” atbalsta pretendenti ir mazās lauku saimniecības (gada apgrozījums 2000–15 000 eiro), kas ražo lauksaimniecības produktus galvenokārt pašpatēriņam, tomēr daļu no saražotā pārdod tirgū. Atbalsta mērķis ir palīdzēt šīm saimniecībām kļūt par ražojošām, uz tirgu orientētām saimniecībām.

Atbalsta maksimālais apjoms vienam pretendentam plānots līdz 15 000 eiro (piecu gadu periodā, izmaksājot ne mazāk kā divos maksājumos). Tiks kompensēti izdevumi par lauksaimniecības tehnikas, iekārtu (arī lietotu) un lauksaimniecības vaislas dzīvnieku iegādi, kā arī būvniecību un ilggadīgo augļkopības stādījumu ierīkošanu. Pasākuma ietvaros atbalstu varēs saņemt saimniecības, kuru īpašumā ir 1–50 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

Papildu informācija


Atgādinām, ka šo LAP 14-20 pasākumu atbalsta saņemšanas nosacījumi pašlaik vēl tiek izstrādāti. Par tiem ZM notiek aktīvas diskusijas ar lauksaimniekus pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām. Pieteikumus jauniem projektiem visos minētajos pasākumos atbalsta pretendenti varēs iesniegt aptuveni 2014. gada otrajā pusē un 2015. gada sākumā, kad būs izstrādāta un pieņemta jaunā normatīvo aktu bāze.

Informāciju par publiskā finansējuma saņemšanas iespējām var iegūt pie lauku attīstības konsultantiem jebkurā no Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC mājaslapa www.llkc.lv) vai Valsts lauku tīkla (VLT mājaslapa www.laukutikls.lv) filiālēm visā Latvijā, kā arī Zemkopības ministrijas (www.zm.gov.lv) un Lauku atbalsta dienesta (www.lad.gov.lv) mājaslapu sadaļās “ES atbalsts”.

Atbalstu iespējams saņemt, arī izmantojot LEADER pasākumus “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” – saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas paredz kārtību, kādā piešķir valsts un ES atbalstu šajos pasākumos.

Iespējamās pasākumu atbalsta aktivitātes:


1) iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tostarp pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana (atbalsta intensitāte – līdz 40% no attiecināmajām izmaksām);

2) iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tostarp pašu saražotās produkcijas iepakošanai (atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām).

Aktuālāko informāciju var atrast Lauku atbalsta dienesta mājaslapā: www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/.

Sadaļā “Pieteikšanās un noderīga informācija” var uzzināt arī par vietējo rīcības grupu (VRG) darbības teritoriju, termiņiem, lai pieteiktos pasākumam, bet apakšsadaļā “Paziņojums” atrodama detalizēta informācija par konkrētās VRG atvērto finansējumu, kā arī par atbalstāmajām aktivitātēm.

Pievienot komentāru

Komentāri (4)

 1. LAIPNI LŪGTI MAGRET JAMES FINANCE aizdevumu pakalpojumus ………. Vai esat biznesa vīrietis vai sieviete? Vai jums nekādu finansiālu haoss vai jums ir nepieciešams līdzekļus, lai uzsāktu savu biznesu? Vai jums ir nepieciešams kredīts, lai sāktu jauku mazajām un vidējo biznesu? Vai jums ir zems kredīta score, un jums ir atrast ir grūti iegūt kapitālu aizdevumu no vietējām bankām un citām finanšu iestādēm ?. Mūsu aizdevumi ir arī apdrošināts maksimālu drošību ir mūsu prioritāte, mūsu vadošais mērķis ir palīdzēt jums pakalpojumu jūs pelnījuši, mūsu programma ir ātrākais veids, kā iegūt to, kas jums ir nepieciešams vienā mirklī. Samaziniet savus maksājumus, lai atvieglotu spriedzi jūsu ikmēneša izdevumus. Iegūt elastīgumu, ar kuru jūs varat izmantot jebkādiem mērķiem – no brīvdienas, izglītībai, lai unikāliem pirkumiem Mēs piedāvājam plašu finanšu pakalpojumu klāstu, kas ietver: Biznesa plānošana, tirdzniecības un attīstības finanses, Properties un nekustamajiem īpašumiem, parādu konsolidācijai aizdevumi, uzņēmuma aizņēmumiem, Privātie aizdevumi, mājas refinansēšanas aizdevumi ar zemu procentu likmi 2% gadā vismaz atcelt attiecībā uz privātpersonām, uzņēmumiem. Mēs piedāvājam visa veida aizdevumus, PIETEIKTIES šodien pieejamiem aizdevumiem. Lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu, lai iegūtu vairāk informācijas: (MAGRETJAMES321@GMAIL.COM)

 2. Finansējuma piesaiste pamatkapitāla, ātrākai attīstībai! Uzņēmēj sāc augt! cityfinances.lv

 3. Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem Atbildēt

  Attiecināmo izmaksu maksimālais apjoms vienam pretendentam plānots līdz 70 000 eiro visā periodā, atbalsta intensitāte – 80% no šīm izmaksām.

  Kas tas?, vai tad tiešām nezinat ~ izmaksas tehnikai.. 150zs traktors jau maksas > 90000eur, sejmašīna 35000eur, miglotājs 30000eur, arkls 21000eur, Kur vel kombains, Nelielai saimniecībai lidz 300ha kombains izmaksās 140000eur.

  Vajag nevis izmaksas līdz 70000, bet atbalsts līdz 70000, tas būtu 320000 euro
  izmaksu maksimālais apjoms. -80%=70000. Tikai tad, jaunais lauksaimnieks varētu pietuvoties, konkurēt spējīgi atīstīties. Tas vis ir pierādāms ar skaitļiem, bet šeit nav tādas iespējas -izpausties.

 4. Labs raksts, beidzot ko vairāk saprotu no tā visa.

Draugiem Facebook Twitter Google+