Kultūra
Kultūrpolitika

“Mani spēkrati nav tavi spēkrati!” Sarežģītais ceļš uz tehnisko terminoloģiju 6

Gata Šļūkas zīmējums

“Nemērīts gaiss”, “durvju gaitaizslēgšana”, “kļūma ieslēgšanās”, “iedarbināšanas liesmierīce” – tie ir daži no Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas (TK) gada nogalē apstiprinātajiem 29 terminiem, ko bija iesniegusi Spēkratu terminoloģijas apakškomisija.

Spēkratu terminoloģijas apakškomisijas vadītājs Dr. habil. sc. ing., valsts emeritētais zinātnieks Juris Gunārs Pommers par šīs jomas terminoloģiju ir sācis interesēties jau pirms vairāk nekā 60 gadiem, kad strādāja Lauksaimniecības akadēmijas Traktoru un automobiļu katedrā.

Nevis “piekare”, bet “balstiekārta”…

Lorem ipsum
FOTO: Leta

J. Pommers kopā ar Olafu Brinkmani darbojies 1974. gadā izdotās “Lauksaimniecības tehnikas terminu vārdnīcas” izstrādē; tajā bija ietverti arī traktoru un automobiļu termini. “Kopš tā laika esam vienu daļu terminu atjaunojuši, vienu daļu – pārtaisījuši un vēl daļu radījuši no jauna,” viņš teic. “Jo tehnika attīstās un ir vajadzīgi jauni termini. Ja latvisku terminu nav, tad parasti aizņemamies no citām valodām – savulaik no krievu valodas, tagad visbiežāk no angļu, arī vācu, ļoti reti – no franču vai itāliešu valodas, pieliekot klāt latvisku galotni.” Taču notiek arī tā, ka termins ir pieņemts, taču nav ieviesies un joprojām tiek lietots “erzactermins”. Kā piemēru J. Pommers min “pakari” vai “piekari”, kas ir burtisks pārcēlums no krievu valodas – “подвеска” un angļu valodas “suspension” (pakarināšana). “Tā ir iekārta, kas savieno automobiļa virsbūvi ar riteņiem. Un nekas tur nekarājas! Vienīgi, kad remontdarbnīcā automobili paceļ gaisā, tad jā, riteņi karājas,” piebilst inženieris, sakot, ka “balstiekārtas” vietā diemžēl gan radio un televīzijā joprojām itin bieži dzird sakām “piekare” un “pakare”.

Viens no nesen pieņemtajiem terminiem ir “jumta vadības panelis”. Ko tas nozīmē? Pavisam vienkārši – tas ir spēkratu iekštelpas griestos iebūvēts panelis, kurā atrodas vadības pogas. Apspriežot terminu “ilgstošs brīdinošs skaņas signāls”, komisijas dalībnieki vienojās, ka īsāk būs teikt “ilgstoša brīdinātājskaņa”. To neieslēdz nedz vadītājs, nedz cita persona, bet tas ir nepārtraukts akustisks signāls, ko izraisa kāda sistēma kritiskā darbības vai braukšanas situācijā.

“Vai tas vispār ir termins?” jautāja TK locekle Raita Karnīte, kad tika apspriests, ka, lai pateiktu to, ko angļu valodā sauc “drive-lock function” un krievu valodā “запирание при езде”, varētu lietot vārdu savienojumu “aizslēgšana gaitā”. “Tas pilnīgi noteikti ir termins. Tā ir funkcija, kas nav visiem automobiļiem, proti, ka durvis gaitā noslēdzas pašas no sevis automātiski,” skaidroja Spēkratu terminoloģijas apakškomisijas vadītājs. TK lēma, ka visatbilstīgākais būs termins “durvju gaitaizslēgšana”.

Apspriežot terminu “novietošanas pozīcija (spogulim)”, komisijas dalībnieks K. Počs skaidroja, ka “kravas automobiļa vadītājam ir viena poga, kuru nospiež, un tad labās puses spogulis pagriežas tā, lai var redzēt apmali.” J. Pommers piemetina, ka sākumā tā bija kravas automobiļiem, bet tagad ir arī vieglajiem automobiļiem: “Spogulis pagriežas tā, lai var redzēt, kā pie ielas malas automobilis novietots.”

Vai varam izvairīties no angļu akronīmiem?

Garāka domu apmaiņa komisijas dalībnieku vidū izvērtās, apspriežot terminu “DC/AC pārveidotājs”. Jo radās jautājums: “Vai varam izvairīties no angļu akronīmiem latviešu valodā?” Enerģētikas apakškomisijas vadītājs Kārlis Timmermanis pamatoja, ka šie saīsinājumi ir visās nozarēs, un J. Pommers papildināja, ka “nevaram iztikt bez internacionālismiem, un šeit arī nav vajadzības iztikt, jo tas ir starptautiski lietojams apzīmējums, ko izmanto visās valodās.” Raug, fragments no diskusijas:

“K. Timmermanis: “Varu sniegt vēsturisku ieskatu šajā jautājumā. Pēc atmodas sākās visu akronīmu tulkošana, kas notika arī ar TK svētību. Savukārt pēc iestāšanās Eiropas Savienībā tika pieņemta kopēja nostādne: ja akronīmus lieto vairākums veco ES valstu, tos pieņem tiešā veidā. Kopš tā laika vairākumā gadījumu mēs tā arī darām, un tam ir oficiāls pamats.” R. Karnīte: “Pasaules banku mēs taču nesaīsinām kā “WB”, bet gan “PB”.” M. Baltiņš: “Tādas īstas sistēmas nav, starptautiskām organizācijām nereti lietojam oriģinālos akronīmus. Mēs lietojam NATO, tāpat akronīmi netiek tulkoti lielākajai daļai sporta organizāciju.” L. Kauķe: “Kategoriski iebilstu pret šādu terminu lietošanu. Latviskais tulkojums pastāv. (..) Maiņstrāva un līdzstrāva nav nekas jauns. Aicinu tomēr ievērot latviešu automehāniķu tiesības lasīt latviešu valodā. Ja nevar citādi, tad veidojam sinonīmus.” K. Počs: “Automehāniķi šādus saīsinājumus atpazīst, turklāt viņiem nākas lasīt angliski, vāciski vai krieviski, jo miljoniem lappušu garos darbnīcu dokumentus nav iespējams iztulkot latviski.”

Komisija apstiprināja divus variantus: “līdzstrāvas/maiņstrāvas pārveidotājs” un “DC/AC pārveidotājs”.

Kas tas tāds – “liekgaiss”?

“Kontrolēts gaiss”, “liekgaiss,” “viltus gaiss”, “blakusgaiss” – šādi varianti izskanēja komisijā, apspriežot priekšlikumu, kā saukt gaisu, kas kādā sistēmā iekļuvis nekontrolēti, līdz TK vienojās par terminu “nemērīts gaiss”. Runa ir par gaisu, kas vispār ir kaitīgs kādai sistēmai. “Piemēram, degvielas padeves sistēmā gaiss nedrīkst būt; ja tas ir, tad uzreiz rada traucējumus,” skaidro J. Pommers.

Savukārt par “neparedzētu iedarbināšanu” vai “netīšu iedarbināšanu” TK locekļi vienojās, ka pagaidām apstiprināmais termins būs “kļūma ieslēgšanās”. Taču tā nebūs situācija, kādu redzējām filmā “Ezera sonāte”, kad mazais puika iedarbināja auto un brauca lejā no kalniņa. Termins nozīmē, ka sistēma pati kļūmīgi iedarbojusies.

Viens no jaunajiem terminiem ir arī “iedarbināšanas liesmierīce” – runa ir par to, ka motorā ir liesma, kas iedarbinot ir jārada, lai sakarsētu ieplūstošo gaisu.

Zirga rati un spēkrati

Jura Pommera ieskatā, runājot par automašīnu, nevajadzētu lietot vārdu “spēkrats” vienskaitlī: “Tas ir aplami! Jo tehnikā “rats” un “rati” ir divi pilnīgi dažādi lielumi. Man griež ausīs, ja vienu lieto otra vietā. Rati ir tā kā zirga rati – tie, kurus velk. Bet rati, kam vēl klāt pierīkota spēka iekārta (motors), ir spēkrati: automobiļi, motocikli, traktori, kombaini u. c. “Rats” ir apaļš vadības priekšmets, kas kopš seniem laikiem pazīstams kā stūresrats kuģos; ir arī rats, ar kuru santehniķi regulē ūdens padevi, un vēl ir dažnedažādi rati – un tas ir griežams, apaļš priekšmets. Automobilis nav rats, un, runājot arī par vienu automobili, tik un tā jāsaka “mani spēkrati” – piemēram, “mani spēkrati nav jūsu spēkrati”, kaut mums katram ir tikai pa vienam automobilim. Par miltiem taču arī jūs nesakāt “mans milts”?”

LA.lv