Kultūra
Literatūra

Māris Čaklais, “Raksti” 0

Sakārtojusi Dzintra Vārdaune. Zigmunda Lapsas dizains.

“Mansards”, 967 lpp.

“Ar Māra Čaklā Rakstiem cenšamies nolīdzināt parādu šai izcilajai personībai,” ievadā raksta sastādītāja. Pirmajā sējumā iekļauts dzejnieka dzīves agrīnais posms, par kuru ievadā pastāsta Dzintra Vārdaune, kā arī literārās darbības sākumposms, laiks no 1969. līdz 1973. gdam – versija par nepublicēto dzejoļu krājumu “Gribu pamosties dzīvs”, kā arī krājumi “Pirmdiena”, “Kājāmgājējs un mūžība”, “Lapas balss”, “Zāļu diena”, krājums bērniem “Bimm-bamm” un eseju krājums “Dzer avotu, ceļiniek!”. Tāpat pirmajā Rakstu sējumā ir dažādas Māra Čaklā apceres un rak­sti, vēstules laikabiedriem, raksti par Māri Čaklo un veltījumi viņam.

 

LA.lv