Uncategorized

Medības ganāmpulka tuvumā 16

Foto – Shutterstock

Vai ir kāds likums, kas aizliedz medniekiem medīt ganāmpulka tuvumā? Esmu ierīkojis govīm ganības 30 ha platībā, kas robežojas ar mežu. Apkārt ganībām ir elektriskais gans, tomēr tas netraucē mednieku suņiem piekļūt ganāmpulkam, tramdīt un pat savainot govis. Vienai tā saplēsa kāju, ka vajadzēja veterinārārsta palīdzību. Dzīvnieki trūkstas arī no medību ieroču šāvieniem, panikā skrien uz māju pusi. Esmu runājis ar medību kolektīva pārstāvjiem, vai nevarētu savaldīt suņus. Viņi atrunājas, ka mēģinot suņus sasaukt, bet tie neklausa. Kā man rīkoties, lai pasargātu savu ganāmpulku no mednieku suņu uzbrukumiem un šāvienu radītā stresa? Cik tālu no ganībām drīkst atrasties medību apgabals? 
ARMANDS KULDĪGAS NOVADĀ

Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža resursu un medību nodaļas vecākais referents Jānis Bārs uzsver, ka tiesiskais regulējums medību jomā nenosaka nekādus attālumus no ganībām, turklāt arī pašas ganības var būt medību iecirkņa platībā.

Tātad te varam runāt tikai par pušu civiltiesiskajām attiecībām (medību tiesību nodošanas līgumu). Prasību iepriekš informēt par gaidāmajām medībām var izvirzīt vienīgi konkrētās zemes (un medību tiesību) īpašnieks, to iekļaujot medību tiesību nodošanas līgumā.

Tiesību aktos medību pieteikšana Valsts meža dienestā (VMD) ir atcelta. Medījot individuāli, mednieki (drošības labad) informē tikai sava kolektīva pārstāvi, kurš ir atbildīgs par mednieku izvietojumu medību iecirknī. Atbildīgā persona pēc pieprasījuma šo informāciju sniedz VMD. Medījot kolektīvi, medību troksnis (dzinēji, suņi, šāvieni) ir gana liels, lai katrs saprastu tuvumā notiekošo un ar balsi varētu dot ziņu par savu atrašanās vietu. Jāpiebilst, ka medniekam nav atļauts šaut arī pa neskaidri redzamu mērķi – atbildību par šāviena sekām neviens nav atcēlis.

Saistītie raksti

Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītāja vietniece Inga Kronenberga piebilst, ka šis jautājums ir saistīts arī ar medību suņa saimnieka pienākumiem un atbildību. Ministru kabineta noteikumos “Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās” teikts, ka dzīvnieka īpašnieks vai turētājs drīkst izmantot dzīvnieku darbā, ja tiek kontrolēta viņa rīcība un ja īpašnieks vai turētājs spēj apturēt suņa uzbrukumu cilvēkam vai citam dzīvniekam.

Ja zemes īpašniekam un medniekiem neizdodas jautājumu atrisināt sarunu ceļā, pusēm vienojoties, un ja dzīvnieka īpašnieki nevar nodrošināt normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, cietušajai personai jāvēršas pašvaldības policijā vai Pārtikas un veterinārajā dienestā. Latvijā diemžēl joprojām ir mednieki, kuri neizturas ar cieņu pret zemes īpašniekiem, uz kuru zemes viņi medī.

Tādos gadījumos medību vadītājam ir tiesības (arī morāls un ētisks pienākums) pieņemt lēmumu par medību suņu neizmantošanu, medījot ganāmpulka tuvumā.

LA.lv