Medības
Pieredze

Medību vadītājs – ne tikai pienākumi, bet arī tiesības0


Labus un zinošus medību vadītājus klubs ciena un klausa, un viņi kļūst par piemēru citiem medniekiem.
Labus un zinošus medību vadītājus klubs ciena un klausa, un viņi kļūst par piemēru citiem medniekiem.
Foto: Linda Dombrovska

Dzinējmedību atklāšana ir viens no sezonas svarīgākajiem notikumiem, neskatoties uz datumu, kad tas notiek. Ir kolektīvi, kas mežā dodas jau pirmajā oktobra sestdienā, citi – nogaida, kad iestāsies vēsāks laiks, uzkritīs sniegs un nobirs lapas.

Agrāk, vēl pirms pieciem gadiem, medību vadītājs principā bija atbildīgs par jebko, kas notika medībās, pašlaik Medību noteikumi nosaka, ka medību vadītājs nodrošina medību organizāciju un norisi.

Medību vadītājs nevar būt atbildīgs par kāda mednieka pārkāpumu, kurš, piemēram, viņam neredzot, lieto alkoholu un neadekvāti uzvedas. Tomēr medību vadītājam ir tiesības un arī pienākums šādam neadekvātam indivīdam palūgt doties mājās, kā arī, vadoties pēc policijas priekšnieka Inta Ķuža teiktā dubultslepkavības kontekstā, jāziņo policijai, ja pastiprināti kāds mednieks lieto apreibinošās vielas, kas var apdraudēt ne tikai paša, bet arī sabiedrības drošību.

Medību vadītājs ir tas, no kura atkarīga ne tikai medību norise, bet arī sekmes. Vai paņemti pareizie masti, vai dzinēji iet no pareizās puses, vai mednieki nostādīti pareizi. Tā ir kā zinātne, kuras veidošanai nepieciešama pamatīga sagatavošanās. Piedevām vēl jāmāk komunicēt ar cilvēkiem, pieņemt lēmumus un panākt disciplīnu. Ja kāds no šiem priekšnosacījumiem netiek izpildīts, medības var pārvērsties par katastrofu.

Tāpat arī medību vadītājs ir tas, kurš nosaka trofejas piederību, ja sācies kāds strīds vai divi mednieki nevar izšķirties, kurš tad raidījis nāvējošo šāvienu. Un tas ir tikai viens no atbildīgākajiem medību vadītāja uzdevumiem. Labus un zinošus medību vadītājus klubs ciena, klausa un piemin vēl ilgi. Šajā numurā aptaujājam dažādu reģionu medību vadītājus, runājam par kļūdām, ieteikumiem un padomiem.

Medību noteikumi

• Dzinējmedībās medību vadītāja pienākumus ir tiesīga pildīt persona, kas saņēmusi medību vadītāja apliecību. Marķieris (ja tiek medīts limitēti medījamais dzīvnieks), medību pārskats un medību vadītāja apliecība dzinējmedību laikā atrodas pie medību vadītāja. Dzinējmedības aizliegts organizēt bez medību vadītāja.

Medību vadītāja pienākumi

:
1. nodrošināt medību organizāciju un norisi;
2. saņemt un aizpildīt medību dokumentāciju;
3. noteikt medību sākuma laiku, beigu laiku un medību pārtraukumus;
4. zināt medību iecirkņa robežas;
5. pirms medībām instruēt medību dalībniekus par medību drošības prasībām, tajā skaitā specifiskajām prasībām atbilstoši konkrēto medību norisei, kā arī informēt par medību kārtību un medījamiem dzīvniekiem;
6. noskaidrot katra šāviena rezultātu un organizēt ievainoto dzīvnieku izsekošanu. Ja ievainots limitētais medījamais dzīvnieks, pirms tā izsekošanas Valsts meža dienesta izsniegtajā marķierī ierakstīt ievainošanas datumu. Ja ievainotais dzīvnieks atstājis reģistrēto medību iecirkni, medību vadītājs, saskaņojot ar medību tiesību lietotāju vai tās zemes īpašnieku, kura medību platībā iebēdzis ievainotais dzīvnieks, organizē ievainotā dzīvnieka izsekošanu. Ja ievainotā dzīvnieka izsekošanai nepieciešams medību šķirnes suns, tā izmantošanu saskaņo ar attiecīgo medību tiesību lietotāju vai zemes īpašnieku;
7. nodrošināt limitētā medījamā dzīvnieka marķēšanu ar marķieri pirms tā sadalīšanas vai pārvietošanas no vietas, kur tas nomedīts, kā arī organizēt nomedīto dzīvnieku pārvietošanu līdz transportlīdzeklim;
8. ja nomedīts vilks vai lūsis, sastādīt aktu (4. pielikums) un nākamās darbdienas laikā par tā dzimumu, vecumu un nomedīšanas vietu paziņot Valsts meža dienestam;
9. informāciju par izlietotajiem marķieriem (nomedītajiem un ievainotajiem limitēti medījamajiem dzīvniekiem) mēneša laikā pēc medībām iesniegt Valsts meža dienestā;
10. pēc medībām organizēt medījumu pirmapstrādi un, ja nepieciešams, sagatavot medījuma paraugu veterinārajai ekspertīzei;
11. noteikt un nodrošināt kārtību medījumu apstrādes vietā;
12. nodrošināt pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamos pārsienamos materiālus;
13. ja medībās noticis nelaimes gadījums, kas saistīts ar šaujamieroču vai medību rīku izmantošanu vai dzīvnieka uzbrukumu:
13.1. nekavējoties pārtraukt medības;
13.2. organizēt pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā un, ja nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizēt cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē. Par nelaimes gadījumu nekavējoties ziņot Valsts policijai un Valsts meža dienestam;
13.3. nodrošināt notikuma vietas norobežošanu, kā arī pēdu un pierādījumu saglabāšanu;
14. nekavējoties informēt Valsts meža dienestu par medību laikā konstatētajiem medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;
15. pārskatā norādīt tos medību dalībniekus, kas ir informējuši par dalības pārtraukšanu pirms noteiktajām medību beigām.

Medību vadītājam ir tiesības:

1. noteikt medībās izmantojamo ieroču, munīcijas un šķirnes medību suņu izmantošanas ierobežojumus;
2. pārbaudīt medību dalībnieku medību dokumentus un medību ieročus;
3. pārtraukt medības vai aizliegt tās turpināt atsevišķiem medību dalībniekiem;
4. pārtraukt vai aizliegt medības sliktas redzamības apstākļos un vētras laikā;
5. noteikt medījuma un medību trofeju piederību;
6. neatļaut dzinējmedībās piedalīties šo noteikumu 68. punktā minētajiem medību dalībniekiem.

Vairāk lasiet žurnālā Medības

LA.lv