Ekonomika
Īpašums

Meklē energoefektīvāko ēku1


Ingus Salmiņš
Ingus Salmiņš
Publicitātes foto

Lai veicinātu būvju energoekonomiju, Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls “Būvinženieris” izsludina konkursu “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2018”. Konkurss informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” ietvaros notiks jau astoto gadu.

“Konkurss ir ļoti vajadzīgs, pirmām kārtām jau informatīvu iemeslu dēļ, jo energoefektivitāte jo-projām ir svešvārds, otrkārt, lai izceltu un apbalvotu tos cilvēkus, kuri ir īsti saimnieki un domā nākotnes kategorijās,” pārliecināts žūrijas loceklis Ingus Salmiņš, “ALTUM” Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs.

“Konkursā izvērtējam reālo būves energoekonomiju un risinājumus, kas izmantoti tās sasniegšanai. Protams, konkursa ietvaros svarīgs novērtējuma kritērijs ir ēkas atjaunošanas darbu kvalitāte un arī vizuālais izskats. Sabiedrība ikdienā neredz energoekonomiju, par kuru daudz tiek runāts un rakstīts. Sabiedrība redz tikai atjaunotu māju. Konkurss ļauj sabiedrībai labāk izprast, kas īsti aiz šīs renovētās fasādes notiek, kur slēpjas energoefektivitātes brīnums. Konkurss ļauj reklamēt jaunos būvmateriālus, progresīvās mājas atjaunošanas tehnoloģijas un veiksmīgāko sadarbību mājas iedzīvotāju un būvnieku vidū. Papildus konkursa ietvaros notiek nemitīga pieredzes apmaiņa starp projektu vadītājiem, būvkomersantiem, apsaimniekotājiem un citiem interesentiem,” uzsver I. Salmiņš.

“Pētot iepriekšējā periodā siltinātās mājas, redzams, ka daudzās mājās maksājums par siltumu bieži ir reāli divas reizes samazinājies, ieskaitot maksājumu bankai par aizdevumu. Tas ir fenomenāls rezultāts! Visā šajā laikā tiek ieviestas jaunas novitātes, iegūta pieredze. Tas ļauj ar katru gadu būvēt vēl energoefektīvāk, vēl ilgtspējīgāk. “ALTUM” jaunā programma administrē 166 miljonus eiro ES fondu līdzekļu, un tā domāta 1000 daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanai. Programma paredzēta nevis biznesa, bet sociālo problēmu risināšanai, piemēram, lai tiktu atjaunots nolietotais dzīvojamais fonds.

“Pusotrā gada laikā esam saņēmuši 290 projektu pieteikumus un 38 projekti atrodas būvniecības fāzē. Piecas ēkas ir nesen pabeigtas. Esmu gandarīts, ka pēdējā laikā arī Rīgas pilsēta, blakus aktīvajām Valmierai, Liepājai, Valkai, Salaspilij, ir aktīvāk iesaistījusies renovācijas programmā un iesniegusi pāri par 30 projektiem. “Rīgas namu pārvaldniekā” nolīgti speciālisti, kuru pienākums ir iet uz mājām, taisīt kopsapulces un veicināt energoefektivitātes pasākumus. Domāju, no Rīgas brīnumus vēl sagaidīsim un noteikti pozitīvā nozīmē,” spriež I. Salmiņš.

“Lai arī pēc 2022. gada atbalsta programma beidzas, nedomāju, ka atbalstu tūlīt kā ar nazi nogriezīs. Pavisam noteikti esmu pārliecināts, ka kaut kādā formā atbalsta pasākumi saglabāsies. Tas, ko varam izdarīt ar šo otro programmu, ir tikai tāds nieks. Pa abām programmām kopā 1750 ēkas nebūs pat trekns punkts uz kopējā fona – 20 000 atjaunojamu māju. Jāņem vērā, ka ar katru gadu arvien vairāk jādomā par tām ēkām, kurās dzīvojoam, un jāseko līdzi to tehniskajam stāvoklim.

Atbildīgo ministriju speciālisti par to jau domā. Arī “ALTUM” meklē iespējas, lai līdzīga programma būtu pieejama arī pēc 2022. gada,” norāda “ALTUM” Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs.

 

“Energoefektīvākā ēka Latvijā 2018” 

* Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivātes jomā, kā arī veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Saistītie raksti

* Pieteikumus konkursam var iesniegt piecās kategorijās: Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka; Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka – jaunbūve; Energoefektīvākā sabiedriskā ēka; Energoefektīvākā vienģimenes ēka; Energoefektīvākā industriālā ēka.

* Konkursa nolikums un cita papildu informācija publicēta konkursa tīmekļa vietnē www.energoefektivakaeka.lv.

* Pieteikumi jāiesniedz līdz šā gada 18. maijam plkst. 17, nosūtot tos elektroniski pēc e-pasta adreses “dzivosiltak@em.gov.lv”.

LA.lv