Laukos
Lauku sēta

Vai melnalkšņi ir perspektīvi? Atbild eksperts0

Foto – Shutterstock

Jautājums. Vai melnalkšņi ir perspektīva suga Latvijā? Jānis Gulbenes novadā.

Mežzinātnes institūta “Silava” vadošais pētnieks Kaspars Liepiņš teic, ka melnalksnis ir saimnieciski un ekoloģiski vērtīga koku suga, tomēr tā izplatību un audzēšanas perspektīvas lielākoties nosaka tam atbilstošu augšanas apstākļu (mitras, trūdvielām bagātas augsnes) pieejamība.

Lai arī iestādīts melnalksnis var augt normāla mitruma minerālaugsnēs, tomēr dabiskos apstākļos tas aug izteikti mitrās, pat slapjās vietās: upju palienēs, tērcīšu, strautu tuvumā, uz pārmitrām vai meliorētām kūdras augsnēm, ja vien tā saknēm tiks nodrošināts pietiekams skābekļa daudzums. Melnalksnim patīk tekošs, nevis stāvošs ūdens. Atbilstīgos augšanas apstākļos melnalksnis veido skaistus, taisnus stumbrus, kuru garums nereti pārsniedz 30 metrus.

Melnalksnis dabiski atjaunojas ar celmu atvasēm vai sēklām, tomēr pēdējos gados pieaug arī stādmateriāla ražošanas apjomi un stādīto platību skaits, jo daudzi meža īpašnieki sapratuši, ka melnalksnis var labi augt vietās, kur citas koku sugas pārlieku augstā mitruma dēļ nīkuļos.

Kvalitatīva melnalkšņa apaļkoksne ir pieprasīta – no tās ražo gan mēbeles, gan apdares dēļus, jo iesarkanā koksne ir dekoratīva un viegli apstrādājama. Melnalksnim gan raksturīgas dažādas koksnes vainas – no atvasēm augušiem kokiem ir zobenveida izliekums stumbru apakšējā daļā, nereti stumbriem ir ieauguši trupējuši zari, pāraugušiem kokiem stumbru centrālā daļa var būt trupējusi. Melnalkšņa koksne ir salīdzinoši trausla. Meža izstrādes laikā (īpaši sala periodā) nogāžot stumbri mēdz salūzt, kas samazina augstvērtīgās apaļkoksnes iznākumu.

LA.lv