×
Mobilā versija
Brīdinājums +18.0°C
Venta, Salvis, Selva
Svētdiena, 20. maijs, 2018
5. maijs, 2015
Drukāt

Mēs spējām pieprasīt un atgūt brīvību. Ināras Mūrnieces runa Saeimā 4. maijā (26)

Foto - Saeimas preses dienestsFoto - Saeimas preses dienests

Ināra Mūrniece.

Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces runa Saeimas 4. maija svinīgajā sēdē par godu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai.

Tieši pirms gadsimta ceturkšņa šajā dienā pieredzējām principiālu taisnīguma uzvaru pār netaisnību un patiesības augšāmcelšanos. Augstākā Padome pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Ar to tika pavērts ceļš mūsu valstiskuma atdzimšanai, ko varmācīgi bija pārtraukusi padomju okupācija.

Daudziem Latvijas pilsoņiem šo neatkarības atjaunošanas dienu nebija lemts pieredzēt. Daudzi uz valsts atjaunošanu cerēja gandrīz visu mūžu, līdz izšķirošo pagrieziena brīdi Latvijas vēsturē sagaidīja. Vēl kā bērni un jaunieši valsts neatkarības atjaunošanu piedzīvoja tā aukstā kara laika paaudze, kurai piederu arī es.

1990. gada 4. maijā Latvijas valsts tika atjaunota, balstoties uz valsts nepārtrauktības pamatu – 1918. gada 18. novembra Latviju. Tas uzsvērts arī Satversmes ievadā jeb preambulā, kuru Saeima pieņēma aizvadītā gada jūnijā.

Vairākas latviešu paaudzes padomju okupācijas režīmā uzauga izolācijā no pārējās pasaules. Tomēr tautas lielākā daļa arī šajā periodā saglabāja savu garīgo piederību Eiropai un tās vērtībām. Tā neatzina okupācijas varu, neaizmirsa Latvijas valstij un tautai nodarīto. Pretestība okupācijas režīmam dažādās formās nebija apsīkusi. Visgrūtākajos apstākļos mūsu tauta saglabā mūžīgas vērtības. Par to liecina mūsu izraušanās no pusgadsimtu ilgās apspiestības un stagnācijas. Mēs spējām pieprasīt un atgūt brīvību. Nacionālu, demokrātisku, eiropeisku Latvijas valsti vēlējās atgūt latviešu valstsnācijas lielākā daļa un arī te dzīvojošās mazākumtautības.

Cilvēktiesību grupas “Helsinki-86” dalībnieki nāca kā pirmie. Latvijas Nacionālā neatkarības kustība par mērķi uzstādīja Latvijas atjaunošanu uz valsts nepārtrauktības pamata. Pilsoņu kongress precizēja un popularizēja Latvijas valstiskuma nepārtrauktības tiesiskos principus. Latvijas Tautas fronte spēja apvienot visus tos dažādos strāvojumus, kas pastāvēja uz 1918. gada 18. novembra Latvijas atjaunošanu. Neraugoties uz šķietami nepārvaramām pretrunām, kuru dēļ šīs organizācijas konkurēja un pat apkaroja viena otru, tās darbojās vienā – Latvijas valsts atjaunotnes virzienā.

Bet bija arī citi. Zināma toreizējās Latvijas iedzīvotāju daļa vēlējās, lai te turpinātu pastāvēt Padomju Savienības okupācijas režīms. Lai pat formāli neatkarīga Latvija tomēr būtu Latvijas PSR turpinājums. Tie bija galvenokārt PSRS pilsoņi, kas šeit bija ieradušies padomju okupācijas režīma kolonizācijas politikas rezultātā. Tie apvienojās interfrontē un pieprasīja atzīt par likumīgām pusgadsimtu ilgās okupācijas sekas, kas bija dziļi cauraudušas Latvijas zemi un sabiedrību.

Reālo spēku samēru atspoguļoja 1991. gada 3. marta tautas aptauja: 1,2 miljoni cilvēku izteica vēlmi pēc Latvijas neatkarības, bet 400 000 bija pret. Šo Latvijas valsts pretinieku ideoloģiskie pēcteči 21 gadu vēlāk organizēja referendumu par divvalodības ieviešanu. Latvijas pilsoņi tikpat nepārprotami ar 3/4 balsu vairākumu to noraidīja, vēlreiz apstiprinot, ka Latvija ir neatkarīga, demokrātiska un vienlaikus nacionāla valsts, kur vienīgā valsts valoda ir latviešu valoda.

Šodien izvērtējam, kāda bijusi valsts attīstība aizvadītajos 25 gados. Veiksmīga bijusi Latvijas valsts institūciju atjaunošana. Demokrātiskā Satversme Latvijā atkal ir spēkā jau 22 gadus. Sa­tversmes ievadā ir nostiprināti valsts pamati, Satver­smes negrozāmais kodols.

Pēc 4. maija Latvijas sabiedrība, līdzīgi kā citviet Austrumeiropā, piedzīvoja iepriekš vēsturē nebijušu pāreju uz tirgus ekonomiku. Kamēr mūsu draugi Rietumos un mēs paši ticējām, ka Latvijas tautsaimniecība ātri un sekmīgi piemērosies veco demokrātiju brīvā tirgus modelim, resursi palika to aprindu rokās, kas tos pārvaldīja jau Latvijas PSR laikā. Izmantojot Komunistiskās partijas, Valsts drošības komitejas un Komunistiskās jaunatnes savienības finanšu līdzekļus un agrāko kontaktu tīklu, padomju laika konformisti un kolaboracionisti pārvērtās turīgos uzņēmējos. Tie pirmām kārtām domāja par savas labklājības nodrošināšanu, nevis valsts un tautas interesēm. Tieši viņi demokrātijas vietā Latvijā iesakņoja pseidodemokrātiju, bet džungļu ekonomiku uzdeva par brīvā tirgus ekonomiku un diktēja visai sabiedrībai sev vien izdevīgus noteikumus. Lielā tautas daļā tas radīja rūgtumu, kas pārauga neticībā savai valstij. Šāda notikumu gaita kropļoja un bremzēja Latvijas valsts attīstību.

Šodien varam teikt, ka oligarhi lielā mērā, lai arī ne pilnīgi, ir izstumti no valsts politiskās pārvaldes. Tomēr ekonomikā tie turpina apdraudēt valsts stratēģiskās intereses, slēdzot Latvijas drošībai bīstamus darījumus.

Latviju visvairāk apdraud alkatība un naudas kāre. Valsts pastāvēšanu tautas interesēs apdraud arī naudas ietekme uz politiskajām partijām un varu. Nesen bijušais ilggadējs VDK izlūkdienesta virsnieks, mūsdienās Krievijas megakoncerna pārstāvis Latvijā – publiski izteicās, ka Saeimā jāievēl 100 miljonāri. Tad sekmīga valsts attīstība būšot garantēta. Latvija ir republika. Tas nozīmē, ka vara pieder tautai, nevis 100 miljonāriem. Un tas ir taisnīgi.

Satversmes sapulces priekšsēdētājs un Valsts pirmais prezidents, Latvijas demokrātijas pamatlicējs Jānis Čakste norādīja: “Latvijas valsts stāv par visu augstāk. Nekādas atsevišķas grupu intereses nevar būt, bet tikai vispārējas intereses. Visām vajag padoties zem vienas pašas brīvas Latvijas.” Čakste teica: “Taisnība vienmēr uzvarēs.”

Latvijā vēl daudz darāmā, lai izskaustu kliedzošus taisnīguma principa izkropļojumus. Valsts institūcijām ar vienlīdz lielu spēku un interesi jāaizstāv gan sabiedrības turīgākās, gan mazturīgākās daļas intereses. Taisnīguma un sociālās vienlīdzības principam ir jābūt kā saules gaismai, kas klājas vienlīdz spoži gan pār tiem, kas slīd pa parketu, gan tiem, kas min nelīdzenu bruģi. Tas veicinās sabiedrības uzticēšanos valstij. Un valsts tiks stiprināta.

Latvija ir nacionāla valsts. Tās pamatā ir latviešu nācijas griba nodibināt, uzturēt un attīstīt savu nacionālu valsti – valsti, kurā visiem pilsoņiem ir vienādas tiesības, valsti, kurā arī mazākumtautības var kopt savu valodu un kultūru. Tas nozīmē, ka latviešu valoda, kultūra un vēsturiskā atmiņa ir kopīga visiem Latvijas pilsoņiem – tāds ir priekšnoteikums un pamats politiskās nācijas pastāvēšanai. Tādēļ Latvijas valsts nedrīkst pieļaut, ka mūsu vēsturi kāds groza pēc sava ģīmja un līdzības, relativizē to.

Pagātnes totalitārie režīmi un to noziegumi brīvajai, demokrātiskajai Latvijas valstij ir jānosoda. Latvijā joprojām tikai runājam par to, ka PSRS okupācijas režīms, arī Valsts drošības komitejas darbība kā tā sastāvdaļa, un sevišķi Komunistiskā partija – totalitārā režīma galvenais balsts – ar valsts atbalstu ir mērķtiecīgi jāpēta. Politiskā ziņā nesalīdzināmi skaudrākos apstākļos Ukrainā nesen pieņēma komunisma seku likvidācijas likumu. Tas paredz lustrācijas procedūru un jebkāda slepenības plīvura noņemšanu VDK arhīviem – tie būs pieejami visai sabiedrībai, ne tikai pētniekiem. Savukārt Latvijā VDK dokumentu izpēte diemžēl tika vilcināta un bremzēta, tā aizkavējot pagātnes izvērtēšanu un pārvarēšanu. Tas mums ir jāizdara, un šis darbs nevar būt novēlots.

Latviešu valodas pozīcijas 25 gados ir nostiprinājušās, daudzi nelatvieši to labi pārvalda un ikdienā sekmīgi lieto. Tomēr ne visiem latviešiem ir pietiekama valodas un valstiskā pašapziņa, ne vienmēr runājam latviski, nespējam uzturēt vitālu savas valodas vidi un iesaistīt tajā cittautiešus. Ir apkaunojoši, ka 25 gadus pēc Latvijas neatkarības atgūšanas latvietis pats savā valstī nevar pretendēt uz darbu, ja nerunā arī krievu valodā. Šāda diskriminācija nav pieļaujama.

Diemžēl turpinās arī skolu segregācija pēc tautības principa, tā veicinot Latvijas sabiedrības šķelšanos. Šim darbam sen vajadzēja būt padarītam. 90. gadu sākumā dzimušajiem jau bija jāuzaug vienotā vērtību un skolu sistēmā, nevis etniski un lingvistiski sadalītā pasaulē, kādu spēkā uztur pašreizējā Latvijas izglītības sistēma.

4. maijs iezīmēja vēl kādu būtisku robežšķirtni: mums bija jāatgūst vai jāiemācās pašnoteikšanās spēja un jāuzņemas atbildība par savu valsti. Latvijas valsts nepastāv ārpus mums. Latvijas valsts esam mēs – tās stiprumu veido mūsu ticība sev, mūsu uzticība savai tautai un valstij. Un visstiprākās aizsardzības līnijas ir tās, kas iet caur mūsu sirdīm un prātiem.

Īpaši svarīga ir Latgale, kur pēdējā gada laikā pieredzējām centienus veidot separātisma tendences. Informatīvie vēstījumi, kurus nu jau diendienā – kā īstā karā – medijos saņemam no pretinieka puses, tiek dažādi formulēti, bet to pamatdoma – Latvija ir neizdevusies valsts, kurā viss ir slikti, līdz ar to šādu valsti nemaz nav vērts aizsargāt, – iespējams, kāds cits mūs pārvaldītu labāk un efektīvāk. Šo manipulāciju mērķis ir panākt, lai savas valsts intereses cilvēku prātos tiktu aizstātas ar citas valsts interesēm. Mēs to nepieļausim.

Latvijas sabiedrībā plašumā vēršas un nostiprinās patriotisms. Līdzās oficiālajām nevalstiskajām organizācijām uzplaukušas īstas tautas kustības. Pilsoniskās apziņas pieaugums vērojams sociālajos tīklos, kur cilvēki diendienā aktīvi diskutē par norisēm politikā. Latvieši ir sirds cilvēki – sabiedrībā pastāv augsta līdzjūtības un ziedošanas kultūra. Spējām mobilizēties atbalsta sniegšanai gan Zolitūdes traģēdijā, gan palīdzības pasākumos Ukrainai. Svarīgu mīlestības darbu veic Latvijas audžuģimenes, uzņemoties audzināt pamestus vai bez vecākiem palikušus bērnus. Stājoties jaunsardzē un zemessardzē, kā jauni, tā vecāki ļaudis arvien biežāk izrāda gribu un gatavību savu zemi, tautu un valsti aizstāvēt.

Mīļie tautieši! Šodien vēl esam ceļā uz nākotnes Latviju, par kādu sapņojām pirms 25 gadiem. Uz to Latviju, kurā pastāv taisnīgums, vienotāks vērtību un ideju lauks. Kurā sevi apzināmies kā spējīgu un spēcīgu tautu. Uz to Latviju, kurā cieņa un labvēlība pret līdzcilvēku ir pašsaprotama; kur ikviens Latvijas pilsonis jūtas drošs par sevi un savu rītdienu. Uz to Latviju, kurā dzimst daudz vairāk bērnu, vairojot mūsu tautas dzīvo un gara spēku, un kurā latviešu valstsnācijai, latviešu valodai un kultūrai ir iespējas pilnvērtīgi attīstīties un uzplaukt.

Liels ceļa gabals mūsu visu kopīgiem spēkiem jau ir pieveikts. Nebīsimies no grūtībām, ko arī turpmāk prasīs sapnis par savu valsti – jo mēs vēlamies to īstenot! Neatkarību mēs esam atguvuši, šis ir neatkarības nostiprināšanas laiks. Turēsim Latvijas valsti dziļi sirdīs un augstu domās! Saules mūžu Latvijai! Dievs, svētī Latviju!

Pievienot komentāru

Komentāri (26)

 1. cien.”Ret,bla,bla,tādi esam u.c.”nu ne JUMS !!,ne jums bija domāta šī svētku uzruna !!Jūs ieklīdāt pilnīgi nepareizā portālā! Īstā vieta jums ir Putina melu kontaktos ar “tautu”.Tur siekalas šķīst uz nebēdu no prezidenta puses par izredzēto krievu tautu un izredzēto Krievzemi,kura viena uzvarēja Hitleru.Vai Putins kaut reizi ir pieminējis cittautiešus vai sabiedrotos un VIŅU NOPELNUS?
  Vai Latvijas krievi ir kaut reizi aicinājuši runāt valsts val.?Vai esat dzirdējuši no krievu kopienas “Vesti segodņa utt.”ko pozitīvu par Latviju?Un kā ir ar “atdzimušu fašismu “un kur tas ir pierādīts utt.?Un jūs ko pārmetat cien.Mūrniecei par PERFEKTU VALSTS svētkiem – LATVIJAS !!- atbilstošu runu !!!Mēs murgus ar zemošanos Krievijai esam pieēdušies VISUS šos 25 gadus!!
  Šī bija VIENĪGĀ !!! arī LATVIETIM domāta runa !!!Un tā bija pilnīga esošās ,reālās politiskās,ekonomiskās,izglītības ,VALODAS utt.situācijas atspoguļošana.
  25 gadu laikā šī bija pirmā reize,kad es kaut dažas minūtes jutos,ka esmu latviete Latvijā !!!
  Pastudējiet Putina lielšovinista runas!!Tas jau sāk atgādināt Hitlera runas 1933.g.!!
  Kādas šausmas — Mūrniece atļāvās runāt kā LATVIJAS Saeimas priekšsēde !!!Neizdabāja SC okupantu varzai,kas guļ un sapņo par Latvijas likvidāciju kā NEATKARĪGU valsti.To pierāda viņu darbi un runas !!

  • “25 gadu laikā šī bija pirmā reize,kad es kaut dažas minūtes jutos,ka esmu latviete Latvijā !!!”
   ———————————————————————————————————–
   Tieši tā! “Justies” kā latvietim Latvijā – ir labi, bet būt neapdraudētam sava likteņa lēmējam – būtu vēl labāk. Un lai tas tā būtu, – ir jālikvidē tās okupācijas sekas, kuras mūs apdraud.

 2. VIENREIZĒJI “PATRIOTISKA” RUNA, KURĀ NE AR VĀRDU NETIEK PIEMINĒTA DEKOLONIZĀCIJA, KĀ ARĪ BRIESMAS, KAS DRAUD NO ES “IMIGRANTU KVOTĀM” !!!

 3. Nevajadzēja vairākkārt uzsvērt, ka svētki ir tikai “tautiešiem” un” latviešiem”. 4.maijam vajadzētu būt svētki visiem Latvijas pilsoņiem. Cittautiešus šādas runas atgrūž.

  • “Cittautieši” lai pastāv pie ratiem, kad runa iet par mūsu valsti un tās pasargāšanu. Tādi esam un būsim vienmēr, lai cik tie “gudrinieki” necenstos jaukt gaisu!

 4. ir cilvēks savā vietā,spēcīga personība.Viņa būtu lieliska valsts prezidente.Paldies viņai!

 5. To 130 balsotāju nozīme ir sen pārvērtēta, kāpēc netiek novērtēta to simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju atbalsts pie Saeimas mājas un visā Latvijā kopumā. Bez tautas atbalsta jūs būtu nulles un varbūt būtu arī Sibīrijā. Mēs, kas tagad esam pensionāri, šai nožēlojamai kapitālisma sistēmai neesam vajadzīgi. Ierēdņi atrunājās, ka paši gribējāt kapitālismu un to dabūjāt. Bet mēs negribējām tādu kapitālismu!

  • Pēc Vinķeles ( Vienotība) definīcijas Jūs neesat šis valsts pensionāre un nevarat prasīt no šodienas Latvijas nekādu atbalstu. Jūs esat citas, nu jau nebūtība aizgājušās Latvijas cēlēja.
   4. maija Deklarācijā gan ir rakstīt, ka ar Deklarācijas pieņemšanas brīdi Jūs kļūstat par pilntiesīgu atjaunotās Latvijas iedzīvotāju. Tā ir rakstīts, bet ne visam rakstītajam var ticēt.

 6. Mūsu attīstību pārtrauca ne jau vienkārši padomju, bet padomju Krievijas okupācija! Jo kas tad galu galā tā PSRS bija, ja ne Krievija ar okupētajām valstīm!

 7. PALDIES PAR IZCILO, PATIESO RUNU!!!!!

  • Nu NEVAJAG tik atklāti …LIEKUĻOT!
   Daudz PATIESĀK un īsāk norunāja Igaunijas un Lietuvas parlamentu vadītāji!

 8. Es ļoti cienu Mūrnieci un augstu vērtēju viņas stāju. Šajā baņķieru zemē ir grūti, bet novēlu no sirds veiksmi un izturību. Lai veicās mūsu mīļajai Spīķerei !!!!

 9. Nu nevajadzēja Mūrnieces kundzei tā pūlēties tādu varenu runājamo gabalu sacerot. Pietuka Krustiņš no “Mērnieku laikiem” to vareno jūsmu un visu pārējo ir pateicis daudz efektīgāk, daudz iespaidīgāk:
  “Augsta dziesma, skani, skani,
  Zilā zvaigžņu haosā!
  Nemirstīgu dari mani
  Tautas vīru eposā!
  Apkamp visu firmamentu,
  Univerzums nu ir tavs … u.t.t.”
  Un vispār to NA vajadzētu pārdēvēt par Pietuka Krustiņa vārdā nosaukto partiju. Viņi tāpat kā šis “Mērnieku laiku” personāžs “varenīgi mīlē” savu tautu, skaisti runā, bet ne velna tās savas tautas labā nedara.
  Varbūt kāds var nosaukt, ko TB/LNNK/VL visa šī ceturtdaļgadsimta garumā latviešu tautas labā ir REĀLI izdarījušas? ( Nevis kādas abstraktas demokrātijas, cilvēktiesību, stabilitātes u.t.t., bet tieši latviešu tautas labā. Un nevis runās un bezrezultatīvā rosībā, bet gan reālos darbos.)

  • Ļoti precīzi!
   Vakar viņas runas laikā bija redzams, ka viņa pati par to tīksminās.

  • Mūrnieces uzstāšanās bija tik spēcīga , ka kolorādo lenteņiem balss aizsmakusi , atliek tikai riet savā aklajā naidā .

 10. Ļoti vāja runa, derētu pilsoņkongresā, bet ne Saeimas svinīgā sēdē. 25 gadi esam brīvi, bet te muldās puspolitiķe, kas neredz visu tautu, tikai partiju savu.

 11. galiga tūdaliņu muldēšana. paši atguto brīvibu burtiski ar varu atdevuši briselei un vašingtonai, un vel muld ka nu tik ir, nu tik jāaizstāv no mistiska neesoša ienaidnieka kas nu tik nāk. un tas maita krievs kā nenāk tā nenāk kaut NA nacisti piesauc viņus priekšā , pakaļā. centrāltirgus sievas cienigas domas, acimredzot ari centrāltirgus kontingentam domāta

 12. Tukša muldēšana priekš bezsmadzeņu latvāņiem! Zombēšana turpinās. Kas viņai, tukšai vācelei, tās runas raksta?

  • neviens runas neraksta,atšķirībā no pārējiem.Viņa ir žurnāliste .Mūrnieces kundzes runa bija perfekta,tāda ,kādai jābūt normālas valsts,normāla parlamenta spīkeres runai,bet tā kā Latvija ir vēl tālu līdz normālai valstij,'”pateicoties'”tādiem indivīdiem,kā jūs,tad atliek tikai skumji nopūsties.Kādi vēlētāji,tāda valsts.Bet Mūrnieces kundzei liels paldies par runu un par darbu!

  • Drīzāk ož pēc tā, ka tev kāds ir sagatavijis šo “komentāru”. Kas jums tajās ves.lv ir galīgi garlaicīgi palicis, jeb tie ir pirmie valsts valodas apgūšanas politikas augļi.

 13. Visi punkti uz ” I” ir salikti. Lai mums visiem veicas!

 14. Izcila runa! Valsts prezidenta runa!

 15. Diemžēl ne jau vārgā Mūrniece ir noteicēja šajā valstī,bet valsti saplosījušie ārzemju un pašmāju baņķieri , kuru vidū sevišķi izceļas ,,investīciju ,, baņķieris Rungainis ar aicinājumu visiem iedzīvotājiem pārcelties uz Rīgu un ap Rīgu.

  • Paldies spīkerei par brīnišķīgo un izjusto runu – lai Jums veicās arī turpmāk – izturību un stipru mugurkaulu!!!

 16. Paldies Mūrnieces kundzei par izsvērto, atklāto un patieso runu! Valsti ir jāvada jauniem, godīgiem un talantīgiem cilvēkiem ar mūsdienu skatījumu uz lietām, tad arī problēmu kļūs mazāk. Mēs ticam Latvijai!

Draugiem Facebook Twitter Google+