Laukos
Politika

Meža ieaudzēšanai būs pieejami divi miljoni eiro no ES fondiem0

Foto – Ieva Lūka/LETA

Mežu ieaudzēšanai un kopšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP)ietvaros būs pieejams atbalsts kopumā divu miljonu eiro apmērā.

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”.

Paziņojumā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” teikts, ka šī pasākuma apakšpasākuma “Meža ieaudzēšana” sestā kārta izsludināta no šā gada 19.aprīļa līdz 21.maijam. Projektu iesniegumu kārtas kopējais publiskais finansējums divi miljoni eiro.

Informācija LAD mājaslapā liecina, ka apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” var pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Atbalsta pretendenti ir fiziskas personas – zemes īpašnieki, kā arī juridiskas personas, kuru pamatkapitālā ir vismaz 50% privātā kapitāla daļu un kuri ir zemes īpašnieki.

Viens pretendents plānošanas periodā var pretendēt uz atbalstu ne vairāk kā 20 hektāru platībā.

Atbalstu ieaudzētās mežaudzes kopšanai atbilstoši pasākumu plānam var saņemt trīs reizes piecu gadu periodā, kā arī, atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem, pretendents darbības saskaņo ar vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem. Šo aktivitāti var īstenot visā zemes vienības platības kontūrā, kur auglība nav lielāka par 25 ballēm, un platības kontūrā, kur zemes auglība ir lielāka par 25 ballēm, nepārsniedzot četrus hektārus.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā, Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2.

LA.lv