Laukos
Mežsaimniecība

Meža īpašniekiem tuvojas nākamais atbalsta periods0

Foto – Shutterstock

Latvijas Meža īpašnieku biedrībā notika diskusija, par kādiem darbiem mežā arī turpmāk, pēc 2020.gada, vajadzētu saņemt Eiropas un valsts atbalstu. Visi bija vienisprātis, ka tā ir jaunaudžu kopšanai. Arī neproduktīvo baltalkšņu un blīgznu audžu nomaiņai.

Izskanēja arī viedoklis, ka jābūt pasākumam, kas liktu vairāk domāt par meža atjaunošanu, to stādot. Tāpēc vēlams atbalsts augstvērtīga stādāmā materiāla iegādei.
Taču meža īpašnieki atzina, ka, subsidējot stādu iegādi, gribētāju būs tik daudz, ka jau pirmajā gadā tiks iztērēta visa nauda, kas paredzēta aktivitātēm mežā.

Tāpēc ideju par atbalstu meža stādu iegādei pagaidām nolēma atstāt, taču diskutēt par procentiem, kādus no iztērētās summas par stādiem būs iespējams atgūt. Meža īpašnieki piekrita, ka atbalsts arī turpmāk nepieciešams klimata pasākumu realizēšanai un CO2 piesaistes palielināšanai – neizmantotu lauksaimniecības zemju apmežošanai, ilggadīgo kokaugu stādījumu ierīkošanai.

Meža īpašnieki vēlējās, lai turpmāk varētu saņemt atbalstu mazo ūdensteču tīrīšanai, meliorācijai un meža ceļu ierīkošanai. Plānots lūgt saglabāt maksājumus par dabas katastrofās cietušajām audzēm un NATURA2000 maksājumus. Meža īpašnieki cīnīsies arī par to, lai turpmāk maksājumi par aizliegumiem aizsargājamajās dabas teritorijās būtu lielāki. Taču izšķirošās diskusijas par budžetu lauku attīstības pasākumiem pēc 2020. gada gan Eiropā, gan Latvijā vēl tikai priekšā.


Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu

LA.lv