×
Mobilā versija
Brīdinājums +17.2°C
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Ceturtdiena, 24. maijs, 2018
24. septembris, 2012
Drukāt

Meža izciršana. Kādas atļaujas nepieciešamas?

Foto - Valdis SemjonovsFoto - Valdis Semjonovs

Man pieder meža īpašums. Daļu meža varētu izcirst, jo gribu gūt arī kādus ienākumus, bet nezinu, vai to varu darīt un kādus kokus vispār drīkst cirst. Vai tam būtu nepieciešama arī kāda atļauja jeb savā īpašumā varu darīt visu, ko vēlos? 
Ziedonis Saldus novadā

 

– Meža īpašnieks bez speciālām zināšanām nevar tā vienkārši izvērtēt un izlemt, ko darīt ar savu mežu un kā to labāk apsaimniekot. Tādos gadījumos viņam ar padomu varētu palīdzēt arī mūsu speciālisti, – iesaka biedrības “Praktiskais mežkopis” vadītājs, mežsaimniecības inženieris Zigmārs Trapencieris. – Vispirms vajadzēs rūpīgi apsekot, kādā stāvoklī īsti mežs ir, un tad varēsiet saņemt konkrētas rekomendācijas par ciršanu. Mūsu biedrība gan pati neiesaistās “ražas vākšanā” un nepērk cirsmas, taču pateikt, kas cērtams, un noteikt cirsmas vērtību noteikti varam. Ir daudz kritēriju, kas nosaka šo vērtību, piemēram, vieta, kur mežs atrodas, koku suga un vecums. Rekomendējam arī drošākos partnerus, kas varētu iegādāties cirsmu.

Īpašniekiem, kuri nolēmuši kaut nelielu daļu meža izcirst, noderēs ieteikums: tikai tad, kad saņemta visa naudiņa (un nevis tikai kāda daļa), var ļaut cirtējam iet mežā. “Praktiskā mežkopja” speciālisti palīdzēs sagatavot cirsmu, iezīmēt tās robežas dabā, aizpildīt ciršanas atļaujas pieteikumu, kas iesniedzams Valsts meža dienestam atļaujas saņemšanai, sagatavot pirkuma–pārdevuma līgumu ar jūsu izvēlēto cirsmas pircēju.

Der arī atgādināt, kas par meža ciršanu teikts “Meža likumā”. Kokus atļauts cirst galvenajā, kopšanas, rekonstruktīvajā, sanitārajā, atmežošanas, ainavu un citās cirtēs. Galvenā cirte mežā ir atļauta, ja:

1) mežaudze ir sasniegusi galvenās cirtes vecumu, kas redzams tabulā:

Valdošā koku suga

Galvenās cirtes vecums (gados)

atkarībā no bonitātes
I un augstāka II–III IV un zemāka
Ozols 101 121 121
Priede un lapegle 101 101 121

Egle, osis, liepa, goba,

vīksna un kļava

81 81 81
Bērzs 71 51
51
Melnalksnis 71 71 71
Apse 41 41 41

 

2) mežaudze ir sasniegusi galvenās cirtes caurmēru.

Kailcirte, pirmkārt, ir atļauta gadījumos, kad vienā zemes vienībā esošajos mežos plānotās kailcirtes platība nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto maksimālo platību kopā ar tai piegulošajās platībās esošajām visām mežaudzēm, kuras nav atzītas par atjaunotām un kurām vēl nav iestājies normatīvajos aktos noteiktais atjaunošanas termiņš. Ja tās ir atzītas par atjaunotām, bet nav sasniegušas normatīvajos aktos noteikto vecumu, vai nav atzītas par atjaunotām noteiktajā termiņā, bet kuru kopplatība ir mazāka par vienu hektāru, arī tad kailcirte ir atļauta.

Otrkārt, kailcirte ir atļauta, ja plānotās kailcirtes platībai nav piegulošu mežaudžu un plānotās cirtes platība nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto maksimālo platību. Treškārt, tas iespējams, ja plānotās kailcirtes platībai piegulošajās platībās esošās mežaudzes ir atjaunotas un sasniegušas vismaz normatīvajos aktos noteikto vecumu un plānotā platība nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto maksimālo platību.

 

Kopšanas cirte ir atļauta, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par minimālo šķērslaukumu. Kopšanas cirtes rezultātā mežaudzes šķērslaukums nedrīkst kļūt mazāks par minimālo šķērslaukumu.

 

Ja mežaudzes augtspējīgo koku šķērslaukums ir mazāks par kritisko šķērslaukumu, mežaudzi atļauts nocirst sanitārajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas. Tas gan neattiecas uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kuru individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos nav atļauta sanitārā cirte pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas vai sanitārā cirte izlases veidā.

Jāatceras, ka, veicot koku ciršanu pārējās teritorijās, kurās aizliegta rekonstruktīvā cirte, galvenā cirte vai kailcirte, jāsaglabā visi augtspējīgie koki.

Lai uzsāktu koku ciršanu, nepieciešams apliecinājums, kuru var saņemt, iesniedzot iesniegumu tuvākajā Valsts mežu dienesta struktūrvienībā. Koku ciršanu, pārkāpjot “Meža likumā” noteikto kārtību, vai koku bojāšanu uzskata par patvaļīgu un sodāmu rīcību.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+